A pak, že nerostou! Vědcům se poprvé podařilo vypěstovat rostliny v měsíční půdě z misí Apollo

Mohou v měsíční půdě růst rostliny? V odborném časopise Communications Biology byla ve čtvrtek 12. května zveřejněna objevná studie, která se zmiňuje o experimentu, při němž byly vzorky měsíční půdy odebrané během misí Apollo úspěšně použity k pěstování rostlin.

Během experimentu se vůbec poprvé podařilo pozemské rostlině jménem huseníček rolní (latinsky Arabidopsis thaliana) přežít ve vzorcích měsíční půdy. Vědci z Floridské univerzity použili pro svou studii dvanáct vzorků měsíční půdy odebraných během misí Apollo 11, 12 a 17 v letech 1969 až 1972, které jim zapůjčila NASA.

Podařilo se!

Kromě měsíční půdy vědci použili také šestnáct vzorků sopečného popela odebraných na Zemi a poté porovnávali růst rostlin v obou typech vzorků. Aby se předešlo případným nesrovnalostem, použili sopečný popel se stejným obsahem minerálů a velikostí částic jako obsahuje měsíční půda.

Experiment trval déla než rok, během kterého odborníci zkoumali vzorky půdy, pečlivě sledovali růst a genetickou výbavu rostlin pěstovaných v těchto vzorcích a dospěli k fascinujícím výsledkům. Přestože měly vzorky měsíční půdy a sopečného popela podobné minerální složení, rostlinám se v nich dařilo odlišně.

Klepněte pro větší obrázek 
Vědcům se poprvé podařilo vypěstovat rostliny v měsíční půdě

Mnohé rostliny v měsíční půdě vyrostly ve stejném tvaru a barvě, u části však byla zjištěna červenočerná pigmentace. Tato pigmentace naznačuje genovou expresi. U rostlin pěstovaných v měsíční půdě navíc docházelo k pomalému a zakrnělému růstu a projevovalo se u nich více genových expresí než u rostlin pěstovaných ve vulkanickém popelu.

Genové exprese

Zbarvené rostliny, které rostly ve vzorcích měsíční půdy, projevovaly více než tisíc expresí genů. Rostlina pěstovaná v půdě z Apolla 11 exprimovala 465 genů a vzorky v půdě z Apolla 17 a Apolla 12 exprimovaly 113, respektive 265 genů.

Genová exprese v 71 % souvisela s přítomností kovů, vysoce reaktivních sloučenin a solí. Zajímavé je, že růst vykazovaly pouze rostliny vysazené ve vzorcích z misí Apollo 12 a Apollo 17. Rostlina ve vzorku z Apolla 11 nerostla vůbec. Vědci si to vysvětlují tím, že vzorky byly odebrány z různých vrstev půdy.

Badatelé dospěli k závěru, že v měsíční půdě lze sice pěstovat rostliny, ale ve srovnání se sopečným popelem měsíční půda příliš nepodporuje jejich růst. Tento poznatek se týká zejména vzorků odebraných přímo z povrchu Měsíce.

Proč právě huseníček rolní?

Možná vás napadla otázka, proč byl pro experimenty použit právě huseníček rolní.  Profesor Robert Ferl, který je jedním z autorů studie, vysvětlil, že tato konkrétní rostlina byla vybrána z několika velmi podstatných důvodů. „Je mimořádně dobře prozkoumána, na celém světě jsou pravděpodobně tisíce laboratoří, které s ní pracují nebo pracovaly, takže toho o ní víme velmi mnoho.“

Druhým důvodem k výběru této rostliny je prostý fakt, že je fyzicky malá a může tak růst na malém množství materiálu. „V podstatě jsme teď vypěstovali jednu rostlinu v jednom gramovém vzorku; jeden gram měsíční půdy je velký zhruba jako vrchovatá čajová lžička, takže si dokážete představit, že aby rostlina vyrostla, musí být hodně malá.“ vysvětluje Ferl.

Dalším důvodem je, že huseníček byl v posledních dvaceti letech součástí mnoha prováděných vesmírných experimentů. Tato rostlina byla na vesmírné stanici i v raketoplánu, takže vědci mají nejen spoustu pozemských dat, se kterými mohou porovnávat, ale také údaje související s jejím vývojem ve vesmíru.

Nejdůležitější zjištění z experimentu

Chemické složení a přítomnost kovových úlomků způsobují, že měsíční půda je ve srovnání se sopečným popelem méně vhodná pro růst rostlin. Největším přínosem tohoto experimentu však stále zůstává skutečnost, že vědci vypěstovali rostlinu ve vzorku půdy odebraném z Měsíce.

Při zdůrazňování významu tohoto výsledku řekl geolog Stephen Elardo: „Z hlediska geologie se na tuto půdu dívám jako na velmi odlišnou od jakékoliv půdy, kterou najdete zde na Zemi. Myslím, že je úžasné, že rostliny stále rostou. Jsou sice vystaveny genovým expresím, ale neumírají.“

Vědci také zdůrazňují, že další výzkum nám může umožnit poznat způsoby, jakými lze na Měsíci efektivně pěstovat rostliny. Proto je třeba prostřednictvím souvisejících studií lépe pochopit, jak pozemské rostliny fungují ve spojení s měsíční půdou. 

Diskuze (3) Další článek: Čistka v Googlu. Jak efektivně uvolnit kapacitu v Gmailu, Drive a Fotkách

Témata článku: Věda, Země, Výzkum, Měsíc, Biologie, Apollo, Experiment, Geologie, Rostliny, Mise, Půda, Popel, Vzorek, Růst, Vědec