Ani po dvou letech od tragické havárie Boeingu 737 China Eastern vyšetřovatelé neodhalili příčinu

Před více než dvěma roky – 21. března 2022 – šokovaly svět záběry letadla Boeing 737-89P, padajícího prakticky kolmo k zemi. Jednalo se o stroj letecké společnosti China Eastern Airlines, který v té době letěl na pravidelné vnitrostátní lince 5735 z mezinárodního letiště Changshui v Kchun-mingu na mezinárodní letiště Baiyun v Kantonu. Prudký náraz do země nepřežil nikdo ze 123 cestujících a 9 členů posádky.

Rok po havárii vydala Čínská agentura pro civilní letectví (CAAC) předběžnou zprávu, která však nepřinesla nic konkrétního. Uvedla v ní, že nebyly zjištěny žádné abnormality v rádiové komunikaci ani v řídicích pokynech mezi posádkou a řízením letového provozu. Letadlo bylo letuschopné, mělo všechny potřebné prohlídky a personál splňoval veškeré požadavky. Vliv, dle dostupných informací, nemělo ani počasí.

Vyšetřování pokračuje

CAAC také uvedla, že při havárii byly těžce poškozené obě černé skříňky, které byly následně odeslány do Washingtonu k podrobnější analýze. Od té doby nebyly publikovány žádné další podrobnosti. Odborníci na letectví nejčastěji označovali za možnou příčinu technickou závadu na letadle, nebo sebevražedné jednání někoho z posádky.

Dle webu AV Herald, který publikuje zprávy o nehodách a incidentech v komerční letecké dopravě, přišly další zprávy až 22. března tohoto roku, tedy dva roky po tragédii. CAAC vydala další prohlášení, ve kterém víceméně pouze zopakovala předběžné závěry z předchozího roku – tedy zejména že nebyly zjištěny žádné problémy s letadlem ani s posádkou.

Agentura si stanovila jako úkoly provést speciální technickou analýzu konstrukce letadla, systémů řízení, motorů a dalších trosek a analyzovat polohu letadla a jeho klíčových řídicích prvků před pádem na zem. Odeslala důležité trosky, jako jsou součásti motoru a řídicího systému, k prozkoumání do laboratoře, aby se zjistila příčina poškození.

Další šetření se zaměřilo na posádku – odborníci zjišťovali její zdravotní stav, způsobilost, výcvik, kvalifikaci a další atributy. Prošetřovala se také kvalifikace podpůrného personálu, včetně pracovníků řízení letového provozu, jejich pracovních podmínek a vybavení na letišti, ze kterého stroj v inkriminovaný den odlétal.

Všechno bylo v pořádku

Aktuální předběžná zpráva v podstatně nepřinesla nic nečekaného ani vysloveně nového. Posádka měla platné licence a veškerá osvědčení a všichni splňovali stanovené podmínky, včetně doby práce a povinného odpočinku.

Také způsobilost letadla byla prý v souladu s požadavky – nebyly zjištěny žádné závady na systémech letadla ani na jeho konstrukci a motorech. Kvalifikace personálu řízení letového provozu odpovídala požadavkům a v době incidentu nedošlo k žádným abnormalitám v rádiové komunikaci nebo v povelech.

Vzdušný prostor, ve kterém se letadlo nacházelo, nebyl v době incidentu hlášen jako nebezpečný. Naložení letadla bylo provedeno správně a nebylo deklarováno žádné nebezpečné zboží. Zpráva končí informací, že vyšetřovací tým bude nadále provádět experimentální ověřování a analýzu příčin incidentu.

Předběžná zpráva, vydaná dva roky po havárii, tak vyvolává frustraci z nedostatku odpovědí a velmi malého pokroku ve vyšetřování, což určitě bude pro veřejnost a rodiny obětí zklamáním. Přestože byly údajně provedeny rozsáhlé analýzy, příčiny stále zůstávají nejasné, což vyvolává otázky ohledně efektivity vyšetřovacích metod a jejich transparentnosti.

Diskuze (7) Další článek: Electro World skončí, stane se z něj Datart. Ze slovenských Datartů bude Nay

Témata článku: , , , , ,