Biblický kreacionismus mladé Země: Čím a proč je tak nebezpečný?

  • Podle biblického kreacionismu byl náš svět stvořen Bohem před několika tisíci lety
  • Kreacionisté dlouhodobě usilují o to, aby svou víru mohli vyučovat na školách
  • Za tímto účelem mj. vytvořili takzvaný inteligentní design
Kapitoly článku

Nebezpečí biblického kreacionismu

Kdyby si bibličtí kreacionisté své názory nechali čistě pro sebe, v podstatě by to nikomu nemuselo nějak moc vadit. Potíž spočívá v tom, že oni naopak intenzivně usilují o to, aby je mohli vyučovat na školách a to jako plnohodnotnou alternativu k evoluční teorii, teorii Velkého třesku apod.

To znamená, že o víře ve stvoření dle Genesis by se mělo psát v učebnicích biologie, fyziky či chemie. Na děti je přitom cíleno zcela záměrně – jak mi svého času vysvětlil známý český kreacionista Ivo Kraus, „malé děti totiž věří všemu, co jim ve škole řeknou a my kreacionisté usilujeme o to, aby jim říkali pravdu.“

Co kreacionisté chtějí naše děti učit (podle svých vlastních slov)

– svět nevznikl náhodou shlukem uhlíků, ale byl stvořen Bohem (inteligentním tvůrcem).

– život se na planetě Zemi nevyvíjel evolučně směrem k stále bohatší, rozmanitější a vyvinutější floře a fauně, ale naopak byl stvořen v dokonalosti (všechny druhy jsou od počátku) a od té doby jen upadá (druhy vymírají).

– potopa světa byla a jsou pro ni důkazy. Život se mohl rozvinout velice rychle, za cca 6 tisíc let.

– Země je mladá a byla stvořena v 6 dnech před 8-10 tisíci lety. Pohádky o miliardách a miliardách let jsou holým nesmyslem.

– Bůh řídí svět a má nad ním kontrolu. Dbá na to aby se rodilo stejně kluků i holek, na to aby ptáci měli co jíst, apod. On nenechá naši planetu zničit činností lidí a už nikdy nedopustí potopu, všechno je v jeho rukou. My lidé máme odpovědnost před Bohem/Otcem/Stvořitelem, nežijeme jen sami pro sebe, ale jsme z vůle svého Pána.

– svět není jen fyzický, ale působí v něm i duchovní mocnosti a nadpřirozeno. Fyzickou smrtí svět život nekončí, ale nastává věčnost a to buď v pekelných mukách a nebo v nebeské blaženosti.

Za tímto účelem kreacionisté svého času vymysleli tzv. inteligentní design, který se na první pohled snaží tvářit naprosto vědecky. Což v praxi znamená, že se úzkostlivě vyhýbá jakýmkoliv zmínkám o nějakém konkrétním náboženství, Bohu atd. a místo toho je prezentován coby nová a převratná vědecká teorie (která nicméně neumožňuje formulaci falsifikovatelných hypotéz, takže s vědou nemá cokoliv společného).

Do určité míry jde o reakci na rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, který přibližně v roce 1987 zcela správně rozhodnul o tom, že „creation science“ je náboženský koncept a jako takový nemá ve státních školách co dělat. Proto bylo zapotřebí přijít s konceptem novým, který by umožnil kreacionismus do výuky „propašovat“.

Například v jistém okresu v Pensylvánii tak před několika lety školní rada schválila, aby v osnovách zmínka o inteligentním designu coby výše zmíněné alternativě k evoluční teorii figurovala. Jedenáct rozhořčených rodičů se ale obrátilo na soud… a vyhrálo. Mj. díky analýze nejstaršího vydání knihy Of Pandas and People, které obsahuje nesporně kreacionistické pasáže. Ty však byly později jednoduše nahrazeny zmínkami o ID (asi nejlehčí způsob, jak se své víře pokusit dodat punc vědeckosti a odbornosti), přičemž zbytek textu zůstal v původní podobě.

Situace v Evropě

Pokud jde o Českou republiku, zde jsou kreacionistické myšlenky šířeny například prostřednictvím webu kreacionismus.cz či putovní výstavy Genesis Expo, za níž stojí Libor Votoček z křesťanského spolku Maranatha. Ten mimochodem zrovna loni za svou činnost dostal stříbrný Bludný balvan.

„Návštěvník výstavy je podroben taktice ‚Gish Gallop' – je zavalen kanonádou nesmyslných, zavádějících, a přímo nepravdivých tvrzení. Přiznejme si, že nejen žáci, ale zpravidla ani jejich učitelé nedokáží této kreacionistické propagandě racionálně čelit,“ komentovali to členové spolku Sysifos, který zmíněnou anticenu uděluje.

Před nebezpečím biblického kreacionismu v roce 2007 důrazně varovala i Rada Evropy, podle níž má popírání evoluce vážné důsledky pro rozvoj našich společností. Tak třeba pokroky v lékařském výzkumu s cílem efektivně potírat infekční nemoci včetně AIDS jsou nemožné, popřeme-li veškeré principy evoluce. Odmítání vědy pak Rada považuje za jednu z nejvážnějších hrozeb pro lidská práva i práva občanská.

„Libor Votoček šíří pavědeckou náboženskou propagandu, která nemá ve školách zřizovaných státem co pohledávat. Žáci se mají ve školní výuce seznámit především s uchopením světa postaveným na racionálních základech, s mytologickým výkladem vzniku světa se mohou setkat v nepovinných hodinách náboženství, jichž se smí zúčastnit výhradně se souhlasem rodičů,“ uvedla pro Lidovky.cz evoluční bioložka Lenka „Jelena“ Příplatová.

Všechny výše uvedené skutečnosti potvrzují, že kreacionismus i v našich končinách představuje reálnou hrozbu, kterou bychom neměli brát na lehkou váhu. Jistě není bez zajímavosti, že plány některých jeho stoupenců nezahrnují jen zavedení výuky „creation science“ ve školách, ale například i nahrazení demokracie teokracií.

Závěrem zdůrazněme, že proti náboženskému fanatismu a extremismu je zapotřebí bojovat, avšak tento boj se v žádném případě nesmí zvrhnout v boj proti náboženstvím jako takovým. Už jen proto, že velká spousta věřících lidí s evoluční teorií žádný problém nemá.

Pseudovědy

Pseudovědy jsou postupy nebo znalosti, které jejich provozovatelé staví na úroveň vědeckých disciplín. Ale i když je propagují způsobem připomínající vědecké postupy, nedodržují při tom základní pravidla vědy nebo vycházejí z chybných předpokladů. Pseudovědy často předpokládají existenci dosud nepoznaných, někdy i duchovních sil. Jejich výsledky bývají neověřitelné, neopakovatelné.

Biorezonance | Homeopatie | Tradiční čínská medicína | Astrologie | Akupunktura | Plochá Země | Scientologie | Sisyfos

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,