Co se stalo v Sodomě? Zkáza biblických měst má reálný základ

  • Podle Starého zákona zničil Bůh Sodomu za nezřízený život jejích obyvatel
  • Nové výzkumy Comet Research Group ale dokazují, že zkáza biblických měst má reálný základ
  • Navíc sdílí mnohé s tajemnou katastrofou na sibiřské Tunguzce

"Teplota vzduchu rychle stoupla nad 3600 stupňů Fahrenheita. Tkaniny a dřevo ihned vzplály. Meče, kopí, cihly a keramika se začaly tavit. Celé město bylo v mžiku v plamenech. O několik sekund později do města vtrhla mohutná tlaková vlna. Pohybovala se rychlostí asi 1 200 kilometrů za hodinu a byla silnější než nejhorší doposud zaznamenané tornádo.“

"Ničivý vichr se prohnal městem a zbořil všechny budovy. Urval horních dvanáct metrů ze stavby čtyřpatrového paláce a rozmetal změť jeho trosek po okolí. Nikdo z osmi tisíc obyvatel města ani žádné ze zvířat nepřežili. Jejich těla byla roztrhána na kusy a jejich kosti byly roztříštěny na malé úlomky. Jen o minutu později zasáhla rázová vlna výbuchu biblické město Jericho ležící dvaadvacet kilometrů západně od Tall el-Hammamu. Zdi Jericha se zřítily a město vyhořelo do základů.“

Tak líčí Christopher Moore z University of South Carolina v americkém New Ellentonu zánik města Tall el-Hammam v údolí řeky Jordánu někdy kolem roku 1650 př. n. l.. Moore je jedním z více než dvacetičlenného vědeckého týmu Comet Research Group, který nyní popsal výsledky svého rozsáhlého výzkumu Tall el-Hammamu ve vědeckém časopise Scientific Reports.

Tall el Hammam je podle vědců po syrské lokalitě Abu Hureyra druhým velkým městem, jež padlo za oběť výbuchu kosmického tělesa nad povrchem země. Událost se podle autorů studie v Scientific Reports promítla do starozákonního textu první knihy Mojžíšovy Genesis, a to do pasáže o zkáze hříšných měst Sodomy a Gomory.

Bible líčí zánik obou „sídel hříchu“ následovně: „A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“ Bible také podává prostřednictvím Abrahama svědectví o tom, jak lokalita po katastrofě vypadala: „Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece.“

Diskuze (17) Další článek: Miliardářská šarvátka: Bill Gates zkritizoval vesmírné programy Elona Muska a Jeffa Bezose

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,