Další studie vyvrátila, že by ivermektin fungoval jako lék proti covidu-19

„Zkracuje ivermektin ve srovnání s placebem dobu trvání příznaků u dospělých ambulantních pacientů se symptomatickou mírnou až středně těžkou formou covidu-19?“ Tuto otázku se pokusil zodpovědět vědecký tým sestávající z profesorů medicíny Susanny Naggie, Davida R. Boulwara a Christophera J. Lindsella.

Vědci realizovali decentralizovanou, dvojitě zaslepenou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii, do které zapojili 1591 dospělých ambulantních pacientů s covidem-19. Jako měřítko stanovili zkrácení doby do uzdravení u pacientů léčených ivermektinem oproti placebu. Výsledky své práce publikovali 21. října v odborném časopise JAMA Network.

Funguje ivermektin na covid-19?

Do studie byly vybíráni lidé starší třiceti let s prokázaným onemocněním covid-19, jež pociťovali dva nebo více příznaků akutní infekce po dobu 7 dnů nebo kratší. 817 z 1591 účastníků bylo po dobu tří dnů jednou denně podáváno antiparazitikum ivermektin v dávkování 400 mikrogramů na kilogram váhy, zbývajícím 774 osobám bylo podáváno placebo. Průměrný věk účastníků byl 48 let, přičemž 43 % z nich bylo starších 50 let.

Širokospektrální antiparazitikum ivermektin je primárně používáno jako lék proti parazitickým hlísticím a některým ektoparazitům, jako jsou vši nebo zákožky. V roce 2020 se o něm díky studii in vitro (v umělých podmínkách), jež naznačila možnou antivirovou aktivitu, začalo hovořit jako o možném léku proti covidu-19.

Také další studie, prováděné především v nemocničním prostředí, naznačovaly potenciální účinek léčby. Později však následovalo stažení několika publikovaných článků, což vedlo k mnoha kontroverzím. Dosud největší randomizovaná ambulantní studie TOGETHER, zahrnující pacienty se symptomatickou mírnou až středně těžkou formou onemocnění, neprokázala žádný klinický přínos ivermektinu.

Ivermektin nefunguje

Primárním měřítkem účinnosti byla doba do úplného uzdravení, definovaná jako dosažení alespoň tří po sobě jdoucích dnů bez příznaků onemocnění. Výsledky ukázaly, že mezi skupinou s ivermektinem a placebem nebyly velké rozdíly – medián doby do uzdravení byl v případě podání léku 12 dní, zatímco ve skupině s placebem to bylo 13 dní.

Ivermektin neovlivnil ani průběh nemoci či riziko úmrtí. Hospitalizace nebo úmrtí byly v průběhu studie vzácné – ve skupině s ivermektinem se vyskytly v deseti případech (tj. 1,2 %), zatímco ve skupině s placebem se jednalo o devět případů (tj. taktéž 1,2 %).

V závěru studie se tak můžeme dočíst jednoznačné stanovisko: „U ambulantních pacientů s mírnou až středně těžkou formou covidu-19 léčba ivermektinem ve srovnání s placebem významně nezlepšila dobu do uzdravení. Tato zjištění nepodporují použití ivermektinu u pacientů s mírným až středně závažným onemocnění.“

Diskuze (58) Další článek: Google za volantem. Test elektromobilu Renault Megane E-Tech 100% elektrický

Témata článku: Zdraví, Koronavirus, Výzkum, Medicína, Léky, COVID-19, SARS-CoV-2, JAMA Network, Lék, Placebo, Pro, Pacient, Studie, Uzdravení, Onemocnění, Volně prodejné léky na Heureka.cz