Deutsche Bahn testuje solární panely na železničních pražcích. Otázkou je prach a otřesy

Největší železniční dopravce v Německu – Deutsche Bahn – a britská energetická společnost Bankset v Sasku testují využití fotovoltaických systémů na železničních tratích. Součástí experimentu je instalace solárních panelů na železniční pražce.

Podle výpočtů lze tímto způsobem vyrobit až 100 kW (0,1 MW) elektrické energie na jeden kilometr tratě. Vezmeme-li v úvahu celou délku německé železniční sítě (asi 61 000 km), pak by se potenciální objem výroby elektřiny tímto způsobem dal srovnat s kapacitou několika jaderných elektráren (např. Temelín má maximální výkon až 2 172 MW).

Soláry v pražcích

Pražce vyrobené z druhotných odpadních materiálů, které mohou integrovat udržitelné energetické systémy, mají potenciál proměnit železnice po celém světě v producenty čisté energie. Myšlenka instalovat solární panely mezi koleje se objevuje již několik let, nicméně její uvádění do praxe je pomalé.

Technologie se zatím nedokázala široce prosadit, přestože se zdá, že je prostor mezi kolejemi pro instalaci fotovoltaiky ideální. Železniční tratě jsou často udržované a na většině míst nejsou v jejich okolí stromy ani jiná vegetace, která by je stínila.

V tuto chvíli však existuje řada nezodpovězených otázek – například zda by projíždějící těžké vlaky otřesy a vibracemi nepoškozovaly solární články. Nepříznivým faktorem může být také prach, jež může na horizontálně orientovaných plochách ulpívat.

Prosadí se?

Podle Deutsche Bahn zatím není jasné, zda bude tento způsob výroby elektřiny realizovat v praxi. Kromě kolejí nabízejí potenciální prostor pro instalaci fotovoltaických systémů také střechy nádraží nebo protihlukové stěny podél železničních tratí.

Solární energie je, spolu s větrnou a vodní energií, jedním z obnovitelných zdrojů v současném energetickém mixu DB. Podíl obnovitelných zdrojů energie aktuálně činí přibližně 62 %. Fotovoltaické moduly v pražcích by mohly přispět k plánovanému dosažení 100% klimatické neutrality železnice do roku 2038.

Firma Bankset Energy Corporation má ambiciózní plány na instalaci gigawattů fotovoltaických panelů na železniční pražce po celém světě. První instalace již proběhla ve Švýcarsku, nyní pracuje na projektech v Německu, Velké Británii, Francii, Spojených státech, Číně a Itálii a připravují se projekty v Rakousku a Španělsku.

Diskuze (54) Další článek: Alexander Graham Bell: Patent podal o pár hodin dřív, spory se táhly 100 let

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,