DNA na kapslích prozradí výrobce, pašeráky a dealery drog

  • Z povrchu kapslí s ilegálně vyráběnými drogami se nedají sejmout otisky prstů
  • Australští vědci však uspěli se sejmutím otisku DNA čili DNA fingerprintu
  • K zanechání spolehlivě identifikovatelné stopy stačí, aby se člověk dotýkal povrchu kapsle pouhých 15 vteřin.

Usvědčit výrobce, pašeráky a dealery drog bývá pro kriminalisty tvrdý oříšek. Musí chytit zločince přímo při činu. K nalezeným drogám se samozřejmě nikdo nezná a spojit s nimi konkrétní osoby bývá velmi ošemetné. To se však může brzy změnit díky australským kriminalistům, kteří prokázali, že z povrchu kapslí lze získat DNA pro kriminalistické analýzy.

Do kapslí se balí například droga MDMA známá jako extáze. Pokud se na povrchu kapsle dochová klasický otisk prstu, vejde se ho tam obvykle jen malá část, a to k identifikaci většinou nestačí.

Dostatečné množství DNA se na kapsli přenese už po pouhých patnácti sekundách kontaktu s pokožkou člověka.  Nově vyvinutá metoda je příslibem pro snazší a přehlednější stopování zločineckých drogových syndikátů po celém světě.

Nový bič na zločince

V nové studii publikované ve vědeckém časopise Forensic Science International: Genetics prokázali výzkumníci vedení Amy Griffinovou z Flinders University v australském Adelaide, že zločince, kteří manipulovali s kapslemi během výroby, transportu a distribuce nelegálních drog, lze podle DNA identifikovat na základě shody s profilem DNA odebrané podezřelému nebo s profilem figurujícím v kriminalistické databázi DNA.

Profily DNA lze také porovnat s těmi, které se podařilo získat z jiných kapslí a na základě takto získaných informací odhalovat sítě výrobců, pašeráků a dealerů drog po celém světě. Pozornost se vyplácí věnovat i DNA profilům, které genetici nedokážou ztotožnit s konkrétní osobou. Jeho zanesení do mezinárodní databáze může napomoci k odhalení drogové trestné činnosti v bližší či vzdálenější budoucnosti.

Australským vědcům se podařilo získat DNA pro identifikaci z 82 % kapslí s ilegálními drogami. Množství DNA získané z jedné kapsle se pohybovalo od 0,006 do 3,700 nanogramů, s průměrem 0,267 nanogramů. Pro dnešní molekulárně genetické metody to ve většině případů představuje dostatečné množství k vytvoření genetického „otisku prstu“.

Vědci přitom nepozorovali významné rozdíly v množstvích DNA odebraných ze tří typů použitých kapslí nebo mezi množstvím DNA, jaké zanechali na kapsli různé osoby.

Diskuze (10) Další článek: Xiaomi chystá Mi OLED TV, herní televizi s podporou G-Sync

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , ,