Emise CO₂ produkované energetickým průmyslem v USA klesly pod úroveň roku 1987

Názory k článku

jirkajiri  |  02. 11. 2018 20:49  |  Microsoft Windows 8.1 Firefox 63.0

Hlavním důvodem je přechod z uhlí na plyn díky levnému plynu získaného z břidlic. Dalším důvodem je přesun výroby do Asie.
Soláry a vítr zatím tolik nevyrábějí. Nicméně v jižních státech USA se již soláry vyplatí.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
02. 11. 2018 22:30 | Microsoft Windows 10 Chrome 70.0.3538.77

Tak hlavní je kupovat soláry s číny, ať se emise z jejich produkčního řetězu mohou připsat jim a je to pak na koho házet.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
kolkyno  |  03. 11. 2018 08:03  |  Linux AppleMAC-Safari 5.0

Pol rok dozadu clanky ze azia a usa najvacsi producent co2, dnes clanok ze emisie v usa nizsie nez v roku 1987. Tomu sa hovori dovera

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (2)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
Myskar  |  03. 11. 2018 14:24  |  Microsoft Windows 7 Firefox 63.0

Klasik byl řekl - papír snese všechno

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (3)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
04. 11. 2018 10:00 | Microsoft Windows 10 Chrome 70.0.3538.77

Úvahy o škodlivosti skleníkových plynů je megabublina, která se opírá pouze o statistiku a fyzikální zákony přehlíží, jako by snad ani žádné nebyly.
Oteplování Země způsobují rozvodné sítě elektrického proudu, které odtlačují radiační pásy Země (van Allenovy pásy) do vyšší úrovně a snižuje to excitaci energetických částic, které jsou lidem známy jako blesky.
Všeho s mírou a výroba elektřiny je oním problémem zvyšování teploty Země.
Teplota slunce hraje v ohřevu Země téměř bezvýznamnou roli. Důležité jsou energetické částice sluncem vyvrhované, jež jsou sbírány radiačními pásy Země.
Úbytek polárních ledovců je v přímé úměře s úbytkem ozónu. Ozón je tvořen bleskovými výboji a polární ledovce jsou také tvořeny bleskovými výboji. Jasná a prokazatelná souvislost. Znalost fyziky je zásadní. Kdo nechápe, jak blesky mohou vytvářet led? Zjednodušené a názorně je potřeba si Zemi představit jako dva Peltierovy články otočené teplejší stranou k sobě, ale sestavené netradičně do kruhu. Globální oteplování je projevem sofistikovaného mechanismu přírodních zákonů a děje se tak už od nepaměti vždy v cyklech. Podle zápisů ze starých kronik byly před tisíci roky na území České republiky dvě sklizně ročně.
Oteplování zemských pólů a zrovna tak úbytek ozónu, je v přímé souvislosti s měnícím se napětím mezi Van Allenovými pásy a zemskou kůrou v místech mezi obratníky. Proces ochlazování zemských pólů je nutno chápat jako Seebeck-Peltierův jev(termoelektrický jev), kdy jsou nesčetné energetické výboje (blesky) v rovníkových oblastech dostatečné k tvorbě ozónu, k ohřevu magmatu (nezměrný elektický proud z blesků díky odporu Země) a zároveň k ochlazování pólů.(při opouštění náboje v podobě iontoých výbojů - aurora borealis a aurora australis) Tento jev zároveň v modelech jednoznačně dokazuje, jak vzniká magnetosféra Země (nikoli rotací jádra Země). Stejně tak i polární záři je nutno chápat jako emitaci nabitých energetických částic opouštějících vysokou rychlostí povrch Země. Tvrdit, že se teplo donekonečna vzestupně akumuluje díky skleníkovým plynům (více jak 87% tvoří vodní páry), je stejně mystické, jako tvrdit, že roztavím železo dlouhodobým uložením ve skleníku. Každopádně díky skleníkovému efektu je země ušetřena teplotním výkyvům jaké jsou na Měsíci (-240°C - +120°C). Je překvapující, že v souvislosti s výškou hladiny moře a táním ledovců odborníci uvádějí pouze dvě skupenství vody, ale plynné skupenství berou za zanedbatelné. Přitom právě ledovce způsobují urychlení zkapalnění vzdušné vlhkosti. V případě zvýšeného oteplování bude docházet k exponenciálnímu nárůstu vzdušné vlhkosti, tedy ke ztrátě kapalné vody... Zvýšení objemu vodních par povede k zesílení vodivého pláště Země, čím se mnohonásobně zvýší množství výbojů mezi van Allenovými pásy a Zemí v oblasti mezi obratníky a poté díky Seebeck-Peltierovu jevu dojde k zmrazení zemských pólů. Z fyzikálního hlediska jsou tyto popsané geofyzikální děje zdůvodnitelné tímto jediným známým Termoelektrickým jevem a navíc jde o konečnou odpověď na doposud nerozluštěné záhady (např. Proč je pod zemskou kůrou žhavé magma, ale jádro je tuhé?) Uvědomíme-li si skutečnost, že jeden aktivní sopečný vulkán(např. sopka Laki v roce 1783) https://cs.wikipedia.org/wiki/Laki... vyprodukuje stejné množství škodlivin, jako průmyslová výroba celé Evropy za stovky let a aerosolu kyseliny sírové takové množství, jaké by člověk vyráběl 2000 let, je každá konference o globálním oteplování pouhou fraškou k ospravedlnění utracených peněz daňových poplatníků. ZNAMENALO BY TO PŘEPSAT VŠECHNA SKRIPTA A VĚDECKÉ REŠERŠE GEOFYZIKY. PRO TY S VĚDECKÝM TITULEM BY TO ZNAMENALO UČIT SE NOVÉMU NÁHLEDU, TAKŽE KDO CHCE ZNÁT SKUTEČNĚ ODPOVĚĎ?
Fyzika ohřevu Země je zcela odlišná než se vyučuje na vysokých školách. Bude trvat honě dlouho, než zdravý rozum převládne nad demagogií.Zjednodušeně rozebereme pro srovnání Peltierův článek:
1.Telur - Ionty v polární záři přenáší náboj směrem do radiačních pásů
2.Baterie - radiační pásy
3.Kondenzátor - (v Peltierových článcích fyzicky chybí) Napětí mezi radiačními pásy a Zemí tvoří blesky (vysvětluje červené trpaslíky) mezi obratníky
4. Bismut - tím je samotná Země
Co se tímto vysvětluje?
Naklonění geomagnetického pole Země.
Vznik geomagnetického pole Země.
Proč je jádro pevné.
Proč je magma žhavější než okolí planety země přes 4 miliardy let.
Proč jsou póly planety Země chladnější, přestože je každý pól Země po období 180 dní přikloněn nepřetržitě ke Slunci.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědi (7)Zavřít odpovědi  |  Odpovědět
djrhedy  |  16. 11. 2018 08:32  |  Microsoft Windows 7 Firefox 63.0

Tak v postatě se jedná o velký úspěch, pokud vezmeme úvahu, že za posledních 30 let stoupl počet obyvatel USA z 250 milionů na 330 milionů tedy o více než 30%

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
Zasílat názory e-mailem: Zasílat názory Můj názor