Experimentální lék proti leukémii vzbuzuje naději. U třetiny pacientů došlo po podání k remisi

V nové studii, která vyšla tento týden v odborném časopise Nature, vědci popisují novou experimentální pilulku, která by mohla pomoci pacientům s obtížně léčitelnou formou leukémie. Téměř polovina pacientů zahrnutých do první fáze klinických testů léku revumenib na léčbu reagovala, přičemž přibližně u třetiny pacientů došlo ke kompletní remisi. K potvrzení účinnosti však bude zapotřebí dalšího výzkumu.

Za novým lékem stojí americká biotechnologická firma Syndax, která se zaměřuje na inovativní způsoby léčby rakoviny. Revumenib má působit tak, že inhibuje protein zvaný menin, který zřejmě hraje důležitou roli u některých forem leukémie. Tyto formy rakoviny se vyznačují tím, že nesou mutaci genu NPM1 nebo změnu uspořádání jiného genu, označovaného jako KMT2A.

Lék Revumenib

Tyto aberace se běžně vyskytují u dětských i dospělých případů leukémie a často jsou velmi obtížně léčitelné. Podle výzkumu, který vědci citují, je u leukémie spojené se změnou KMT2A šance na přežití více než pěti let méně než čtvrtinová.

Do studie bylo zařazeno 68 pacientů s relabující nebo refrakterní akutní leukemií, kteří nereagovali na předchozí léčbu. Většina z těchto pacientů měla rakovinu související s NPM1/KMT2A. Cílem první fáze studie bylo ověřit bezpečnost léku a určit jeho optimální dávkování.

V rámci zkoumání potenciální účinnosti byly analyzovány výsledky šedesáti pacientů s akutní leukémií s NPM1 či KMT2A. Ukázalo se, že 32 pacientů (tj. 53 %) na léčbu revumenibem nějakým způsobem reagovalo a u osmnácti pacientů (tj. 30 %) došlo k úplné remisi, tedy stavu, kdy pacient nemá žádné příznaky nemoci.

„Pro pacienty s akutní leukémií, kteří podstoupili několik léčebných procedur, je to velmi povzbudivý výsledek,“ uvedl v prohlášení prezident Dana–Farber Cancer Institute a jeden z autorů studie Scott Armstrong. „Schopnost revumenibu působit na leukemické buňky do té míry, že se u nich vyvine mutace, která jim zabrání zůstat naživu, svědčí o účinnosti léku.“

Není to jen růžové

Nutno konstatovat, že první fáze klinických testů nepřinesla jen samá pozitiva. Téměř u všech pacientů se totiž vyskytly nežádoucí účinky, včetně potenciálně závažných, jako je nepravidelný srdeční tep. Naštěstí ani jeden z nich nemusel v důsledku toho léčbu ukončit.

První fáze klinických testů je pouze začátkem dlouhého procesu klinického vývoje a u mnoha léků, které na počátku vykazují povzbudivé výsledky, se v dalších testech nepodaří naplnit očekávání. I když se revumenib ukáže jako do značné míry účinný proti tomuto typu rakoviny, nemusí být pro některé z nich dlouhodobě účinný.

Ve druhé studii, zabývající se údaji z testů, která byla tento týden rovněž zveřejněna v časopise Nature, vědci zjistili, že rakovina některých pacientů se léčbě přizpůsobila a vyvinula si vůči ní rezistenci. Podle autorů jsou tato zjištění dobrou i špatnou zprávou.

Do konce roku žádost o schválení

Dobrou zprávou je, že první fáze klinické studie ukázala, že tento typ rakoviny je skutečně závislý na meninu, který pohání její vývoj. Díky tomu ji mohou ovlivnit léky schopné narušit způsob, jakým tento typ rakoviny využívá uvedený protein.

Současně to také pravděpodobně znamená, že bude zapotřebí dalších strategií, jak oddálit nebo zabránit rezistenci vůči těmto lékům. To by mohlo zahrnovat léčbu pacientů v časnějším stadiu nebo kombinaci revumenibu s jinými typy léků, které účinkují odlišným způsobem.

V tuto chvíli probíhá druhá fáze klinických testů.  Pokud se bude i nadále dařit, hodlá firma Syndax již koncem roku 2023 podat žádost o schválení americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. V případě schválení by byl revumenib prvním inhibitorem meninu pro léčbu rakoviny.

Váš názor Další článek: Venuše je živá planeta. Poprvé na ní byla zaznamenána vulkanická činnost

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,