Genetika a příjmení: Unikátní možnost získat test Y-DNA zdarma a dozvědět se o svých předcích

  • Projekt Genetika a příjmení hledá shody mezi osobami se stejným příjmením
  • Využívá k tomu testování DNA na chromozomu Y
  • Výsledky testu můžete účastí v projektu získat zdarma

Na začátku byli kriminalisté, forenzní genetikové. Analýzou DNA chtěli – velmi zjednodušeně řečeno – najít a popsat typické české geny. U pachatelů nebo obětí mezinárodních trestných činů, případně při identifikaci lidí při hromadných neštěstích by je pak tyto informace mohly navést, že se ve svém pátrání mají zaměřit na oblast České republiky.

V projektu, který běží už od roku 2007, pak spatřili příležitost genealogové. Zjišťované informace o genetickém profilu na chromozomu Y se dědí v otcovské linii a je tedy skvělá příležitost využít je při bádání. Vznikl projekt Genetika a příjmení, jehož cílem je zjistit, do jaké míry mají některá česká příjmení svého jednoho mužského zakladatele.

Kdo splní podmínky, může projektu zúčastnit také a získat tak zdarma výsledky testu Y-DNA.

Co je psáno... tam může být chyba

Samotné výsledky testu Y-DNA toho o předcích moc neřeknou. Je to hromada čísel, která přiřazují jedince do určité haploskupiny. Naznačí, odkud pradávný předchůdce testované osoby pocházel (etnicita).

Nejdůležitější je možnost srovnávání. Když dvě osoby se stejným příjmením najdou v chromozomu Y stejné informace, znamená to, že v historii mají společného mužského předka. Anebo obráceně: když nenajdou, potom společného předka nemají.

Tyto informace nikdy nebudou úplně stejné a přesné, testování Y-DNA ale na rozdíl od běžnějšího a levnějšího autozomálního testu dokáže jít se slušnou pravděpodobností hluboko do historie. Jeho přesnost tak rychle neklesá postupujícími generacemi.

Klepněte pro větší obrázek
Příklad jednoho z výstupů, kde genealogové provedli testy Y-DNA u několika mužů s příjmením Vašut. Jednotlivé haploskupiny je možné vizualizovat a zjistit, jak blízko k sobě testované osoby mají – jestli patří do rodiny

Genealogové dokážou z tradičních zdrojů, hledáním ve starých matričních knihách, najít prvního zapsaného předka. Ten ale často – možná i většinou – nebyl zakladatelem rodu a prvním nositelem příjmení. Jenže co bylo před tím, to se už v žádných knihách najít nedá. Takto proto mohly ještě před prvním zápisem vzniknout další rodové větve. A když se k tomu přidá třeba i stěhování z rodné obce, informace o příbuznosti je ztracená.

Zápisy v matričních knihách navíc nejsou zárukou bezchybného přenosu příjmení z otců na mladší generace. Ručním přepisováním vznikalo hodně chyb: například kvůli špatné čitelnosti předchozích záznamů, různou výslovností, jazykem (česká jména často zapisovali němečtí matrikáři) a také nedbalostí. Občas došlo ke změně příjmení i ze strany vlastníka; byly tady adopce, kdy dítě převzalo rodinné příjmení.

Zanedbat nelze ani nemanželské děti, kdy pole pro otce v matriční knize zůstalo prázdné. Nebo děti, jejichž skutečný biologický otec je jiný než zápis v matrice. V těchto případech je klasická genealogie ztracená a nemá se čeho chytit. Test Y-DNA může odhalit nové souvislosti.

Kdo si počká, může něco zjistit

Jak ale najít propojení nebo chybu v matrice, když svého několik generací starého předka nemůžete přivést k testu Y-DNA? Ne, ostatky kvůli tomu exhumovat nebudete. Je potřeba trpělivost a kombinování s tradiční genealogií.

Dejme tomu, že ve výsledcích svého testu nenajdete žádnou shodu s výsledky testování vzdáleného příbuzného, se kterým vás v otcovské linii pojí matriční záznamy. Pak je zřejmé, že někde ve spojnici je jiný otec, než uvádějí matriky.

Nebo můžete v databázích výsledků Y-DNA najít významnou shodu s někým úplně cizím. Potom je pravděpodobné, že někdo z vašich mužských předků někde zanechal nedokumentovanou stopu.

Tím, jak je genetická genealogie čím dál populárnější, se zvětšují databáze výsledků. Co nezjistíte hned – a asi ani nelze mít přehnaná očekávání – můžete objevit později. Výsledky zůstávají stále platné, testy v budoucnu budou nanejvýš podrobnější.

Jak získat test Y-DNA zdarma

Kdybyste chtěli anonymně poskytnout svůj vzorek DNA k vědeckým účelům a jako vedlejší produkt získat zdarma analýzu svého chromozomu Y pro genealogické bádání, máte možnost. Je zde jen pár podmínek.

Tento test je určený mužům, protože ženy obvykle chromozom Y nemají. Musíte znát své předky po otcovské linii (otec, děda, praděda...) minimálně k začátku 20. století – jména, data a místa. Ideální je, když váš rod pochází z Moravy, kde aktuálně probíhá největší část výzkumu, ale není to nutná podmínka. A čím je vaše příjmení vzácnější, tím lépe.

Ženy a chromozom Y

Některé ženy v karyotypu chromozom Y mají. Byla doba, kdy se jeho nositelky nesměly účastnit například atletických klání v ženských kategoriích. Později však vyšlo najevo, že pokud na chromozomu Y není přítomen gen SRY, pak se jedinec vyvine jako žena a to bez ohledu na karyotyp XY. Stejně tak karyotyp XX není žádnou absolutní zárukou vzniku samičího pohlaví.

Na XXVI. letních olympijských hrách (Atlanta 1966) už proto atletky s chromozomem Y v ženských kategoriích soutěžit mohly.

Jestli jste prošli tímto sítem, vyplňte tento formulář. Domů dostanete odběrovou soupravu s tyčinkami, které při odběru DNA otřete o vnitřní část úst. Vyplníte ještě formulář, potvrdíte souhlas se zpracováním osobních údajů a vše pošlete zpět zpracovatelům.

Jste jen číslo

Nejedná se o komerční DNA test, počítejte proto s delšími lhůtami na zpracování. Ale přibližně za půl roku byste měli obdržet výsledky. Dostanete jednak přiřazení ke své haploskupině s informacemi o ní: kde vznikla, odkud přišla, s jakou kulturou, procentuální rozložení v Česku. Získáte také hodnoty 23 markerů na chromozomu Y, které můžete vložit do srovnávacích databází a hledat, jestli v nich už není někdo s podobnými kousky genetických informací. Autoři projektu data sami bez osobních údajů (pouze s příjmením) vkládají do české genebaze.cz a zahraniční ysearch.com.

Také samotný test je anonymní. Laboratoř Kriminalistického ústavu v Praze, která zpracovává vzorek DNA, nezná vaši identitu, má k dispozici pouze kód. Stejné je to i s daty, které posléze putují k dalšímu zpracování. Vazbu mezi kódem vzorku a vaším jménem a adresou zná jen první článek, genealogové.

Diskuze (4) Další článek: Virtuální realita se musí přiblížit lidem, řekli si Google s Lenovem a ukázali nové headsety se 180° kamerami

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,