Houby mají obrovský význam pro klima. Pohlcují více než třetinu celosvětových emisí z fosilních paliv

Vztahy mezi rostlinami a houbami, které se usídlují v jejich kořenech, jsou zodpovědné za ukládání obrovského množství uhlíku. Podle vědců pohlcují více než třetinu celosvětových emisí z fosilních paliv. Výsledky bádání byly publikovány počátkem tohoto týdne v odborném časopise Current Biology.

Téměř všechny suchozemské rostliny na Zemi mají symbiotický vztah s houbami, které žijí v půdě kolem jejich kořenů a vyměňují uhlík, který čerpají ze vzduchu, za živiny, jako je dusík a fosfor. Mykorhizní houby (mykorhiza je symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin) ukládají uhlík, který získávají od rostlinných partnerů, do svých tkání a do okolní půdy, čímž ho udržují mimo atmosféru.

Životu prospěšné houby

Navzdory zájmu o přírodní řešení klimatických změn byly mykorhizní houby až dosud do značné míry přehlíženy, říká Heidi-Jayne Hawkins z univerzity v Kapském Městě v Jihoafrické republice. Spolu se svými kolegy se proto rozhodla spočítat, kolik uhlíku mohou rostliny na tyto houby přenášet.

Na základě údajů z desítek vědeckých studií o vztazích mezi rostlinami a houbami vědci odhadli, že 3 až 13 % oxidu uhličitého, který rostliny vytáhnou z atmosféry, skončí v houbovém pletivu. Vědci pak použili globální údaje o tom, které rostliny kde žijí, jak jsou produktivní a s jakými houbami jsou spojeny.

Na základě získaných údajů odhadli, že se na houby každoročně přenese přibližně 13,1 gigatun oxidu uhličitého, což odpovídá přibližně 36 % ročních emisí z fosilních paliv na celém světě. „Naše studie potvrzuje významný příspěvek mykorhizních společenstev v globálním toku uhlíku a měla by motivovat k zahrnutí mykorhizních hub jak do globálních klimatických modelů a modelů koloběhu uhlíku, tak do ochranářské politiky.“ uvádí zpráva.

Zatím nevíme všechno

Není však jasné, jak dlouho zůstává tento uhlík pod zemí, upozorňuje Hawkins. Zatímco část uhlíku tam zůstane i po odumření hub, bude vázána na půdní částice nebo znovu využita jinými rostlinami, část se uvolní zpět do atmosféry. A protože většina údajů vycházela z podkladů o aktivitě hub na určitém místě a v určitém čase – například z Afriky nebyly k dispozici téměř žádné údaje – existují velké mezery, které zvyšují nejistotu odhadů.

Melanie Jones z University of British Columbia v Kanadě konstatovala, že tato vědecká práce poukazuje na důležitou roli hub v koloběhu uhlíku. „Je to poprvé, co někdo přišel s konkrétními čísly, o jakém množství uhlíku v globálním měřítku hovoříme,“ řekla.

Elly Morriën z Amsterodamské univerzity v Nizozemsku však upozorňuje, že tím, že se výzkum soustředil pouze na mykorhizní houby, uniká část obrazu. Saprotrofní houby – tedy ty, které hodují na odumřelém organickém materiálu – tvoří mnohem větší část houbové populace a hrají obrovskou roli v koloběhu uhlíku tím, že uvolňují CO2 rozkladem. „Tyto houby reálně rozhodují o tom, kolik uhlíku se vrátí do atmosféry,“ říká.

Hawkins doufá, že lepší pochopení vztahů mezi rostlinami a houbami nám pomůže lépe plánovat přírodě blízká klimatická řešení, jako je obnova lesů. „Existuje spousta neúspěšných projektů, kdy byly stromy vysazeny s obrovskými náklady, ale pak uhynuly,“ říká. „Když budeme vědět více o tom, které stromy rostou nejlépe s jakými houbovými partnery, můžeme těmto projektům pomoci uspět.“

Diskuze (1) Další článek: Solární energie z vesmíru je o další krůček blíž. Vědcům se povedl její bezdrátový přenos na Zem

Témata článku: Příroda, Výzkum, CO2, Globální oteplování, Klimatická změna, Houby