Ignác Filip Semmelweis: Doktor, který odhalil, proč bychom si měli pořádně umývat ruce

Ignác Filip Semmelweis se narodil 1. července 1818 v Budíně (dnes jde o část Budapešti). Vystudoval medicínu, přičemž jeho specializací bylo porodnictví. V roce 1844 nastoupil do vídeňské všeobecné nemocnice, kde učinil zásadní objev – všiml si totiž toho, že horečkou omladnic trpí mnohem víc rodiček na oddělení, kde působí medici. Díky tomu nakonec vyšlo najevo, že tuto nemoc šíří právě personál nemocnice.

O tři roky později proto Semmelweis zavedl mytí rukou chlorovým vápnem. Podle očekávání to vedlo k poklesu úmrtí rodiček, avšak objevil se jiný problém. Jeho kolegové totiž odmítali smířit se skutečností, že kvůli nedostatečné hygieně zavinili smrt řady pacientek. Jeden z nich – Gustaf Michaelis – kvůli výčitkám svědomí dokonce spáchal sebevraždu.

Uznání až po smrti

Semmelweisova hypotéza tak byla ostře odmítána. Nutno ovšem dodat, že k tomu výrazně přispěla i jeho silně konfliktní povaha. Semmelweis musel z Vídně odejít a v roce 1851 začal pracovat v Pešti.

Zde ovšem ve svém díle pokračoval. V letech 1851-1855 zaznamenal pouze 8 úmrtí na horečku omladnic, což byl v té době úžasný výsledek. Ani to však na postoji ostatních lékařů nic nezměnilo.

Zahořklý Semmelweis odmítl nabízené místo profesora v Curychu a začal svým oponentům psát nenávistné dopisy. Jeho chování ho nakonec dostalo až do psychiatrického ústavu, kde v roce 1865 zemřel.

Stejně jako řada jiných významných osobností, i Semmelweis se dočkal uznání až po své smrti – konkrétně po Pasteurově odhalení toho, že původcem mnoha nemocí jsou mikroorganismy.

Váš názor Další článek: Prodeje počítačů by se mohly propadnout o více než 30 %. Důvod nepřekvapí

Témata článku: Zdraví, Výzkum, Medicína, Osobnosti vědy a techniky, Hygiena, Povaha, Mytí rukou, Pešť, Kter, Pasteur, Vídeň, Doktor, Uznání, Horečka, RUC, Úmrtí, Budapešť, Curych, Pro, Budín, Místo profesora