Jak najít na mapě Windy aktuální úroveň radioaktivity. Nová vrstva ukazuje měření z pěti tisíc evropských stanic

Na mapě meteorologické webové služby Windy.com Iva Lukačoviče ode dneška najdete novou vrstvu s úrovní radiace. Pět tisíc stanic umístěných převážně v Evropě ukazuje nejnovější výsledky měření ionizujícího záření v nanosievertech za hodinu (nSv/h).

Kde radiaci ve Windy najít

Radiační informace jsou zatím jen v počítačové verzi Windy, do mobilních aplikací se dostanou až při příští aktualizaci.

Na počítači radiaci nehledejte v seznamu hlavních vrstev na pravé straně. Klepněte na odkaz Více vrstev v liště v pravém spodním rohu a z vysunuté nabídky zvolte Radiation. Na liště se objeví symbol a kliknutím na něj zobrazíte vrstvu.

Klepněte pro větší obrázek

Poslední naměřenou hodnotu uvidíte hned na mapě. Najetím myši se v panelu ukáže stáří této informace.

Klepněte pro větší obrázek
Hodnota 500 nSv/h kousek nad bývalou jadernou elekrárnou v Černobylu bude snad chyba

Oživeno: Není to chyba, ale skutečné hodnoty radiace v Poleské státní radiačně-ekologické rezervaci (Wikipedie). Toto přírodní území v Bělorusku bylo nejvíce zasaženo radioaktivním spadem po havárii jaderné elektrárny Černobyl. Rezervace sousedí s ukrajinskou zónou, která byla vytvořena ze stejného důvodu.

Co je to Sievert?

Sievert je míra zdravotního účinku nízkých úrovní ionizujícího záření na lidský organismus. Každý člověk je ročně vystaven v průměru 2,4 mSv ionizujícího záření z přírodních zdrojů. V některých oblastech světa ale může být dávka přírodního záření i 5–10× vyšší.

Příliš vysoké dávky ionizujícího záření mohou vést k nemoci z ozáření. Wikipedie  ji ve svém hesle rozděluje do několika úrovní, které najdete dále v článku.

Jen připomínáme, že pro zjištění celkové úrovně ozáření je nutné hodnoty v sievertech za hodinu (nebo za jiný časový údaj) vynásobit dobou expozice. Je-li například teď v Česku průměrná hodnota 130 nSv/h, za rok by organismus přirozeně nasbíral 1 138 800 nSv, tedy 0,00114 sievertů.

Pro srovnání a kontext: Při lékařském rentgenu plic přijmete dávku 0,02 mSv, u břicha je to už 1 mSv a CT vyšetření hlavy odpovídá 2,3 mSv, tedy roční přirozené dávce. Další informace najdete na webu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Seznam dávkových ekvivalentů (dávek) ozáření a jejich příznaků

0,05–0,2 Sv
Žádné příznaky. Úroveň je potenciálně nebezpečná pro pozdější vznik rakoviny a změny v genetické informaci. 

0,2–0,5 Sv
Žádné znatelné symptomy. Počet červených krvinek se dočasně snižuje.

0,5–1 Sv: mírná otrava ozářením
Příznaky: Bolesti hlavy a zvýšené riziko infekce z důvodu narušení imunitních buněk. Dočasná sterilita u mužů je možná.

1–2 Sv: lehká otrava ozářením, 10% smrtnost po 30 dnech.
Typickými příznaky jsou mírná až střední nevolnost s příležitostným zvracením začínajícím 3 až 6 hodin po ozáření a končícím do jednoho dne. Dále následuje desetidenní až čtrnáctidenní latentní fáze, po které se objeví lehké symptomy jako vyčerpanost. Imunitní systém je utlumený; nemoci se léčí pomaleji a je zvýšené riziko infekce.

2–3 Sv: středně těžká otrava ozářením, 35% smrtnost po 30 dnech.
Nevolnost je obvyklá, s 50% rizikem zvracení. Příznaky nastupují od 1 do 6 hodin po ozáření a končí po jednom až dvou dnech. Poté nastává latentní fáze, při které vypadají vlasy a chlupy po těle, objeví se únava a celkově nezdravý vzhled. Při takovýchto úrovních ozáření prudce klesne počet bílých krvinek, což výrazně zvyšuje nebezpečí infekcí. Rekonvalescence trvá několik měsíců.

3–4 Sv: vážná otrava ozářením, 50% smrtnost po 30 dnech.
Symptomy jsou podobné jako u předchozí úrovně, navíc s nekontrolovatelným krvácením z úst, zpod kůže a z ledvin (vnitřní krvácení).

4–6 Sv: velmi vážná otrava ozářením, 60% smrtnost po 30 dnech.
Příznaky mohou začít už půl hodiny po ozáření a končí do dvou dnů. Po 7 až 14 dnech latentní fáze nastávají stejné příznaky jako u předchozí úrovně. Při této úrovni je obvyklá ženská sterilita. Rekonvalescence trvá několik měsíců až rok. Pokud je expozice radiaci delší, zasažený umírá na infekce a vnitřní krvácení.

6–10 Sv: subakutní otrava ozářením, 95% smrtnost po 14 dnech.
Přežití závisí na intenzivní lékařské péči. Kostní dřeň je skoro kompletně zničená, je nezbytná její transplantace. Gastrické a střevní tkáně jsou vážně poškozené. Příznaky začínají 15 až 30 minut po ozáření a končí do dvou dní; mezi tím je pětidenní až desetidenní fáze, po které postižený umírá na infekci nebo vnitřní krvácení. Rekonvalescence trvá několik let a osoba se pravděpodobně nikdy plně nezotaví.

10–50 Sv: akutní otrava ozářením, 100% smrtnost po 7 dnech.
Expozice takovéto úrovně vede ke spontánním symptomům po 5 až 30 minutách. Po silné vyčerpanosti a okamžité nevolnosti způsobené přímou aktivací chemických receptorů v mozku po ozáření nastává perioda několika dní relativní pohody, nazývaná latentní fáze. Poté nastává buněčná smrt v gastrické a střevní tkáni, způsobující masivní průjem, střevní krvácení a ztrátu vody, vede k vodo-elektrolytické imbalanci. Smrt nastane s deliriem a kómatem způsobeným selháním oběhu. Úmrtí je prakticky nevyhnutelné; jedinou léčbou je podávání léků utišujících bolest.

50–80 Sv: subletální otrava ozářením, 100% smrtnost do několika hodin.
Okamžitá dezorientace a kóma v řádech minut nebo sekund. Smrt nastává po několika hodinách kolapsem nervového systému.

Více než 80 Sv: letální otrava ozářením

Zdroj textu u dávkových ekvivalentů: WikipedieCC BY-SA 3.0

Diskuze (13) Další článek: FSR 2.0 je za dveřmi. AMD umožní hezčí i rychlejší obraz a poběží na všech grafikách

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,