Jak se Hyksósové zmocnili Egypta: Vpád dobyvatelů či vzpoura imigrantů?

  • V roce 1638 př. n. l. vpadli do Egypta Hyksósové a na sto let ho ovládli
  • Nové výzkumy ale dokazují, že Hyksósové přišli do Egypta jako pokojní přistěhovalci
  • Když faraoni ztráceli nad říší kontrolu, využili imigranti situace a zmocnili se země svých hostitelů

Faraóni vládli Egyptu déle než tři tisíciletí, ale občas vyklidili pole cizincům. Po roce 1800 př. n. l. nastoupilo po sobě několik chabých vladařů, kteří neudrželi v zemi pořádek. Toho využili Hyksosové a na sto let se Egypta zmocnili. Do historie vstoupili hyksóští vládci jako 15. dynastie v roce 1638 př. n. l. králem Saltisem. Jejich nadvláda skončila v roce 1530 př. n. l. za krále Jamudyhpo porážkou Hyksósů faraónem Ahmosem I. 

Historici byli přesvědčeni, že Hyksósové do Egypta vtrhli a ovládli ho vojenskou silou. Egyptským faraonům zůstal jen úzký pás země na jihu. Informací z doby vlády hyksóské dynastie se ale dochovalo jen málo a také památky na tento dávný vojenský střet jsou velmi vzácné. Hyksoskou invazi tak známe vlastně jen z pozdějších egyptských textů sepsaných s odstupem více než tisíce let. 

Nová studie mezinárodního týmu vedeného britskou archeoložkou Chris Stantisovou  z Bournemouth University publikovaná ve vědeckém časopise PLoS ONE ale potvrzuje jiný scénář těchto historických událostí.

Avaris - metropole Hyksósů

Kde se Hyksósové v Egyptě vzali, není jasné. Bezpochyby to bylo cizí etnikum, které se od Egypťanů výrazně odlišovalo. Jejich jména neměla s těmi egyptskými nic společného. Podobala se mnohem víc jménům používaným na Blízkém východě. Podrobnější pohled do života Hyksósů nabídl 40. letech 20. století objev jejich metropole Avarisu v deltě Nilu asi 120 kilometrů severovýchodně od Káhiry.

Dochovaná zobrazení tam zachycují Hyksósy v dlouhých pestrých oděvech, které se nápadně lišily od tradičních bílých šatů tehdejších Egypťanů.  Také hrobky objevené v hyksóské metropoli svědčí o pohřebních zvycích na hony vzdálených běžným egyptským pohřbům

Chris Stantisová se teď pokusila vypátrat původ Hyksósů analýzou zubů odebraných z koster pohřbených v Avarisu. Využila skutečnosti, že při formování trvalých zubů v čelistech dětí ve věku od 3 do 8 let se do zubní skloviny ukládá malé množství stroncia. Lidé tento kov přijímají s potravou, kam se stroncium dostává z půdy.

V různých oblastech se půda liší poměrem izotopů stroncia a to se promítá do poměru izotopů v zubní sklovině. Porovnáním obsahu stronciových izotopů v zubech a půdě se tak dá určit, odkud daný člověk pocházel, zda dožil v místě, kde trávil dětství., nebo jestli se během života přestěhoval do jiné oblasti.

Co prozradily zuby nebožtíků

Stantisová a její kolegové prozkoumali zuby 75 lidí pohřbených v Avarisu v průběhu 350 let. Z izotopového složení zubní skloviny zjistili, že muži a ženy pochovaní v Avarisu před nástupem Hyksósů k moci pocházeli z ciziny. Jejich rodiště nelze úplně jednoznačně určit, ale rozhodně jím nebyla nilská delta či jiná část Egypta. Stantisová z toho vyvozuje, že ještě před ovládnutím Egypta přicházeli Hyksósové do této země po stovky let jako pokojní imigranti.

"Bylo to zjevně mezinárodní město," říká Chris Stantisová o Avarisu.

Izotopová skladba zubů lidí pohřbených v Avarisu během hyksóské  nadvlády ukazuje, že v tomto období imigrace pokračovala.  Pokud by byl Avaris skutečně dobyt při hyksóském vpádu, odhalily by analýzy náhlý příliv cizích mužů v době, kdy se Hyksósové chopili v Egyptě moci. Nic takového ale výzkum neprokázal. Naopak, mezi hyksóskými imigranty převažovaly ženy, které zřejmě přicházely z původní vlasti Hyksósů jako nevěsty mužů usazených v Avarisu.

Vzpoura imigrantů

Stantisová a její tým jsou proto toho názoru,  hyksóští vládci nemuseli ovládnout Egypt dobyvatelským vpádem z ciziny. Mohli povstat z početné imigrantské komunity žijící v Avarisu po dlouhá staletí. Ve prospěch této teorie svědčí i fakt, že se v Avarisu našlo jen minimum stop po bojích a ničení.

Dobytí města cizími útočníky by se bez boření a požárů zcela jistě neobešlo. Podle Stantisové se většina Hyksósů dostala do Egypta postupně, v poklidu a bez bojů. Když pak egyptští faraoni nedokázali udržet říši v řádném chodu a zemi zachvátil chaos, chopili se Hyksósové z Avarisu příležitosti. Vládli Egyptu tak dlouho, dokud se se na jihu nezformovala dostatečně silná egyptská vojska a faraoni nedobyli ztracená území zpět.

Od 1. stol. n. l. se traduje, že faraóni po návratu k moci vytlačili hyksóskou elitu z Egypta do jihozápadní Asie. Tohle vyhoštění mohlo stát u zrodu biblického příběhu o Exodu, ve kterém Izraelité opustili Egypt a po dlouhé, strastiplné pouti došli až do zaslíbené země v jihozápadní Asii.

Titulní foto: ▓▒░ TORLEY ░▒▓, CC BY-SA 2.0

Diskuze (35) Další článek: Akasa Maxwell Pro: celohliníková skříň pro stavbu vlastního pasivního počítače

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,