Jak se spočítá PES. Čtyři ukazatele, které mohou v novém semaforu omezit, nebo uvolnit život v Česku

Česko má nový semafor. Epidemiologickou situaci kolem COVIDu bude od poloviny listopadu popisovat systém nazvaný PES. Podle hodnoty indexu rizika je v něm stanoveno pět stupňů pohotovosti a v nich konkrétní ochranná opatření, která mohou být aplikována na celé Česko, nebo kraje.

Klepněte pro větší obrázek
Pět barev, pět různě zlých pejsků a stupňů hodnotících epidemiologické riziko

Autory systému PES jsou vedle odborníků Ministerstva zdravotnictví, ústavu ÚZIS také experti z českých a zahraničních univerzit.

Podrobnosti o konkrétních opatřeních v jednotlivých barevných stupních najdete v galerii a v tomto PDF. V článku nás ale zajímá co to je, jak a z čeho se počítá index rizika, ze kterého jednotlivé barevné stupně vycházejí.

Čtyři ukazatele, které řeknou, co dělat

Hlavním cílem indexu rizika je srozumitelně, jedním číslem popsat nebezpečnost aktuální epidemiologické situace. Je to skóre v intervalu 0 až 100, můžeme si pod ním představit procenta.

Pro první tři barevné skupiny systému PES je index odstupňovaný po 20 bodech, čtvrtá má velikost 15 bodů, poslední nejhorší 25 bodů. Ministerstvo zdravotnictví bude toto skóre počítat každý den a zveřejňovat ho na svém Covidovém portálu.

Jan Kulveit z institutu Future of Humanity na univerzitě v Oxfortu k indexu na svém blogu píše:

Neformálně řečeno index „odhaduje“ riziko situace na základě snadno ověřitelných parametrů, a zhruba odpovídá logaritmu budoucí epidemie v horizontu několika týdnů. Výhodou tohoto indikátoru je, že se dívá do budoucna víc než třeba hospitalizace nebo počet případů sám o sobě. Naopak oproti třeba samotnému R zohledňuje velikost epidemie.

Index se počítá ze čtyř ukazatelů:

1. Kolik lidí se v poslední době nakazilo (0–20 bodů)

Vychází se z počtu nově diagnostikovaných za uplynulých 14 dnů po přepočítání na 100 tisíc obyvatel. Pro převod hodnot do bodů systému PES platí tato tabulka:

Klepněte pro větší obrázek

2. Kolik seniorů se v poslední době nakazilo (0–20 bodů)

Podobný parametr jako u první složky, ale berou se v úvahu pouze počty diagnostikovaných s věkem nad 65 let – tedy riziková skupina. Tabulka pro přepočet na body:

Klepněte pro větší obrázek

3. Narůstá počet nakažených? (0–30 bodů)

Jde o zjednodušený výpočet hodnoty čísla R. Počítá se podílem sedmidenních průměrů nových nakažených vůči stejnému intervalu o pět dnů dříve. Přepočet takto zjištěného R na bodovou hodnotu systému PES:

Klepněte pro větší obrázek

4. Dokážeme nakažené účinně a rychle zachytit? (0–30 bodů)

Tento údaj se vyhodnocuje z pozitivity provedených testů v posledních sedmi dnech takto:

Klepněte pro větší obrázek

Nakonec budou rozhodovat lidé

V podrobném popisu metodiky výpočtu indexu rizika autoři Jan Kulveit a Tomáš Gavenčiak mimo jiné uvádějí:

Index je možné spočíst i zpětně, je možné jej spočíst z veřejně dostupných dat a má prediktivní charakter – odhaduje budoucí vývoj místo hodnocení minulé či současné situace.

Index je možné krom ČR spočíst i pro další větší územní celky, jako jsou kraje a další země, a výsledné indexy rizika jsou srovnatelné. I když je možné spočíst index i pro menší celky než kraje, výsledky jsou obecně nestabilní a nemají velkou vypovídající hodnotu.

Použitá konstrukce indexu jakožto součtu čtyř faktorů má přitom hlubší teoretický význam – index se odvíjí primárně od odhadovaného počtu vážných případů za určité budoucí období délky D dní, pokud by nedošlo k žádné změně epidemiologických podmínek (například úpravou protiepidemických opatření). Index počítá s výhledem D = 30 (cca měsíc).

Index závisí na incidencích dvou subpopulací – celé populace a populace 65+. Toto činí index robustnější vůči různým scénářům a neznámým, především různému rozložení epidemie v populaci a různé efektivitě testování v subpopulacích.

Ministerstvo zdravotnictví ve své prezentaci (PDF) k novému systému PES ještě zmiňuje:

U hodnot indexu rizika je třeba počítat s variabilitou a s náhodnými výkyvy
v čase, nelze reagovat unáhleně na jednodenní změny.

Ve vážné epidemické situaci (stupeň 3+) nebude doporučeno, aby se opatření realizovala regionálně. Musí se postupovat celostátně.

Index nebude využíván jako robotický systém, vyhodnocení epidemické situace a nastavení opatření budou vždy provádět lidé – experti. Vedle indexu budou sledovány další významné faktory: nemocnost, mortalita, výkonnost diagnostiky.

Aby se barva na semaforu snížila, bude muset index rizika zůstat na nižší úrovni 7 dnů. Pro přechod na vyšší stupeň stačí setrvání indexu na vyšších hodnotách po dobu 3 dnů.

Další informace a materiály k systému PES a výpočtu indexu rizika jsou na webu Ministerstva zdravotnictví.


Aktualizováno, tady je náš PES

Protože výpočet hodnoty bodů pro nový epidemiologický semafor není nijak složitý, zkusili jsme to sami. Tady jsou neoficiální barvy pro každý den od začátku března. Po najetí myši se ukáže nejen celková hodnota, ale také body pro každou ze čtyř složek semaforu.

Oficiální stupeň systému PES najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Snížení stupně se vyhlašuje až po týdnu, kdy přetrvávají snížené denní hodnoty, zvýšení už po třech dnech.

Diskuze (25) Další článek: Hyundai jedná o koupi výrobce robotů Boston Dynamics

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,