Jaký vliv může mít otevření škol na šíření SARS-CoV-2? Odborníci varují, ale zatím nemají zcela jasno

Do zahájení nového školního roku 2020/2021 zbývá necelý měsíc. Školy přitom byly 11. března tohoto roku nařízením vlády uzavřeny, což se dotklo přibližně 1,7 milionu žáků a studentů. Nejen u nás tak visí ve vzduchu pomyslný otazník nad tím, jak opětovné zahájení výuky ovlivní epidemii onemocnění COVID-19. Tématem se zabývá server Ars Technica.

Dosavadní poznatky naznačují, že u dětí nemoc probíhá obvykle v mírné formě, často bez jakýchkoli příznaků. Přesto lze v zahraničí nalézt případy vážných průběhů i úmrtí dětských pacientů. Děti mohou být potenciálními nositeli a šiřiteli viru, aniž by se u nich jakkoli projevoval. Učitelé a zaměstnanci škol tak mohou být vystaveni riziku nákazy, což může být problém, neboť průměrný věk pedagogů v ČR je 47,2 roku.

Infekce mezi dětmi

Dvě nové studie ukázaly, že děti mohou být nositeli vyšší hladiny viru než dospělí. V americké Georgii například došlo k nákaze řady dětí, jež se účastnily letního tábora – tedy v prostředí, které se školám do určité míry podobá. Z celkového počtu bezmála 600 účastníků mělo 344 pozitivní výsledky testu na čínský koronavirus.

Dle dosavadních zjištění existuje mnoho faktorů, které určují schopnost šíření viru. Vědci se tedy rozhodli zjistit, jak velké je virové zatížení dětí. V Německu zkoumali skupinu 3 300 lidí, kteří byli pozitivně testováni na SARS-CoV-2.

Ukázalo se, že 29 % dětí mladších sedmi let bylo potenciálně infekčních. Testy v raných fázích pandemie přitom naznačovaly, že mezi věkovými skupinami nebyly žádné významné rozdíly. Autoři studie jsou přesvědčení, že výsledky poskytují jasný důkaz toho, že malé děti mají potenciál přenášet virus na ostatní.

Co naznačují studie?

Další studie, provedená vědci z amerického Chicaga, zatím nebyla odborně revidována, nicméně již vyšla v časopise JAMA Pediatrics. Odborníci pro její účely vybírali lidi, kteří měli mírný až středně závažný průběh onemocnění, čímž získali 150 účastníků.

Výsledky ukázaly, že mladší pacienti, definovaní jako děti do šesti let, vykazovali nejvyšší hladiny viru. Proti tomu pacienti mladší 18 let měli hodnoty podobné dospělým ve věku 18 let a starším.  Na základě dynamiky reakce testu vědci odhadují, že malé děti mají desetkrát až stokrát více viru než starší děti a dospělí.

V rámci objektivity je důležité upozornit na fakt, že ani jedna z těchto studií se nezabývala životaschopným virem; existuje proto šance, že výsledky pocházejí spíše z virových pozůstatků než z funkčních virů. Výsledky mohou být rovněž ovlivněny způsobem výběru testovaných osob.

Riziko tu je, jen nevíme jak velké

Každopádně americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC; Centers for Disease Control and Prevention) na základě výsledků z infikovaného letního tábora konstatuje, že „Vyšetřování posiluje množství důkazů prokazujících, že děti všech věkových skupin jsou náchylné k infekci SARS-CoV-2 a na rozdíl od dřívějších informací mohou hrát důležitou roli při přenosu.“

Ačkoli ještě nemáme žádné definitivní informace, které by umožnily kvantifikovat míru rizika, tato zjištění jasně ukazují, že rizika šíření SARS-CoV-2 ve školách jsou velmi reálná. I když nemoc většině dětí neublíží, je jasné, že může přispět ke komunitnímu šíření pandemie a ovlivnit mimo jiné i ohroženou část populace.

Diskuze (5) Další článek: Windows Defender začal označovat čisticí nástroj CCleaner jako potenciálně nežádoucí aplikaci

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,