Je při dietě lepší omezit sacharidy, nebo se zaměřit na kalorie? Čínská studie rozlouskla dietní dilema

Existují desítky, možná až stovky nejrůznějších diet, jejichž cílem je snížení tělesné hmotnosti. Některé jsou vědecky podložené, jiné naopak doslova „plavou na vodě“. Čínští vědci pod vedením Jia Sun srovnali dvě diety: jednu, založenou na sníženém příjmu sacharidů, a druhou, postavenou na omezení příjmu kalorií. Výsledky svého bádání publikovali minulý týden v odborném časopise BMC Medicine.

Hned v úvodu deklarují, že jak nízkosacharidová dieta, tak dieta s omezeným příjmem kalorií mají příznivé metabolické účinky, nicméně až dosud nebyly tyto dva dietní režimy vzájemně porovnány. Provedli tedy 12týdenní randomizovanou studii s cílem porovnat účinky těchto diet samostatně i v jejich kombinaci, a to jak na úbytek hmotnosti, tak na metabolické rizikové faktory u jedinců s nadváhou či obezitou.

Rozdělení účastníků do čtyř skupin

V rámci studie bylo 302 dobrovolníků rozděleno do čtyř skupin. 76 účastníků dodržovalo dietu založenou na sníženém příjmu sacharidů, dalších 75 si vyzkoušelo dietu spočívající v omezeném kalorickém příjmu. 76 lidí absolvovalo po dobu dvanácti týdnů dietní režim založený na obou uvedených principech a zbývajících 75 účastníků, kteří fungovali jako kontrolní skupina, se stravovalo bez omezení kalorií či sacharidů.

Účastníci v kontrolní skupině měli dodržovat neomezenou kalorickou dietu s 55 až 65 % kalorií ze sacharidů, 30 % z tuků a 20 % z bílkovin. Skupina s omezením kalorického příjmu měla snížit denní příjem kalorií na 1200 až 1500 kcal denně, přičemž 55 až 65 % kalorií mělo pocházet ze sacharidů, 30 % z tuků a 20 % z bílkovin.

Účastníci ve skupině s nízkosacharidovým režimem byli instruováni, aby dodržovali neomezenou kalorickou dietu s 26 % kalorií ze sacharidů, 50 % z tuků a více než 24 % z bílkovin. Skupina s kombinovanou dietou měla omezit denní kalorický příjem na 1200 až 1500 kcal s tím, že 26 % kalorií bude pocházet ze sacharidů, 50 % z tuků a více než 24 % z bílkovin.

Omezit kalorie, sacharidy, nebo obojí?

Z vědeckého hlediska byla jako zásadní kritérium hodnocena změna indexu tělesné hmotnosti (BMI). Vědci však sledovali a vyhodnocovali i další údaje, jako je tělesná hmotnost, obvod pasu, poměr pasu k bokům, objem tělesného tuku a metabolické rizikové faktory. Všichni účastníci se v průběhu studie účastnili zdravotně vzdělávacích sezení.

Po dvanácti týdnech porovnali vědci hodnoty BMI na začátku a na konci studie. U účastníků, kteří nedodržovali téměř žádná dietní omezení, kleslo BMI v průměru o 0,6 kg/m2. Ti, kteří omezovali příjem kalorií, snížili index své tělesné hmotnosti v průměru o 1,3 kg/m2. Ještě lépe si vedla skupina s omezeným příjmem sacharidů – v jejím rámci kleslo BMI v průměru o 2,3 kg/m2.

Úplně nejlépe ale dopadli účastníci, kteří kombinovali obě metody – tedy omezovali příjem sacharidů i kalorií současně. V této skupině kleslo BMI během dvanácti týdnů v průměru o 2,9 kg/m2. Kombinace obou dietních omezení se tedy ukázala jako nejúčinnější.

Výsledky nejsou překvapením

Kromě toho proti dietě založené na omezeném příjmu kalorií vykázala dieta s omezeným příjmem sacharidů a kombinovaná dieta velmi dobré výsledky i z hlediska snížení tělesné hmotnosti, obvodu pasu a množství tělesného tuku.

Vědci v závěru konstatují, že Snížení příjmu sacharidů bez omezení kalorického příjmu je účinnější pro dosažení úbytku hmotnosti během 12 týdnů ve srovnání s dietou s omezeným příjmem kalorií u dospělých s nadváhou/obezitou. Kombinace omezení příjmu sacharidů a celkového příjmu kalorií může zvýšit příznivé účinky v podobě snížení BMI, tělesné hmotnosti a metabolických rizikových faktorů u osob s nadváhou/obezitou.“

Výsledky tedy ukázaly, že samotná nízkosacharidová dieta bez omezení kalorií postačuje ke snížení tělesné hmotnosti, zmenšení obvodu pasu a tělesného tuku a vykazuje lepší výsledky ve srovnání s dietou s omezeným příjmem kalorií.

Diskuze (21) Další článek: Jak se obejít bez pobočky České pošty. Online zvládnete dopis, pohled, peníze i balík

Témata článku: , , , ,