Jsou rostlinné náhražky masa zdravější než skutečné maso? Nová studie shrnuje dosavadní poznatky

V posledních letech se rostlinné náhražky masa staly oblíbenou volbou lidí, kteří dbají na své zdraví a chtějí omezit konzumaci masa. Jsou ale tyto alternativy opravdu zdravější než skutečné maso? Na zodpovězení této otázky se zaměřili vědci z University of British Columbia. Podrobnosti přináší magazín StudyFinds.

Rostoucí popularita rostlinných náhražek je nepopiratelná. Od hamburgerů vyrobených z hrachového proteinu po klobásy zhotovené ze sóji se tyto masné alternativy stávají běžnou součástí mnoha domácností. Nejzajímavější je zjištění, že i když se jedná o průmyslově zpracované potraviny, obecně splňují dietní doporučení pro kardiovaskulární zdraví.

Jsou rostlinné náhražky masa zdravější?

Většina rostlinných náhražek masa obsahuje méně nasycených tuků než tradiční maso. Nasycené tuky přitom mohou přispívat k tvorbě cholesterolu v tepnách, což může vést k srdečním onemocněním​. Rostlinné náhražky také obvykle obsahují více vlákniny, která je důležitá pro snižování hladiny cholesterolu a podporu zdraví trávicího systému​.

Ačkoli mají rostlinné náhražky masa mnoho výhod, stále existují otázky ohledně jejich dlouhodobých zdravotních dopadů, zejména kvůli vysokému obsahu sodíku a obecným doporučením omezit konzumaci průmyslově zpracovaných potravin.

Recenze, realizovaná vědci z University of British Columbia, vyhodnocovala dostupné studie, odborné články a další literaturu o rostlinných náhražkách masa a kardiovaskulárních onemocněních. Zaměřili se na nutriční profil těchto náhražek a jejich vliv na rizikové faktory týkající se zdraví srdce.

Jak probíhala studie?

Vědci analyzovali odbornou literaturu od roku 1970 do roku 2023, přičemž použili klíčová slova související s rostlinným masem, kardiovaskulárním zdravím a nutričními složkami jako jsou sójový protein, hrachový protein a dietní tuky.

„I když trh s rostlinným masem zaznamenal v posledních letech významný růst a stále více Kanaďanů si užívá rostlinné hamburgery, překvapivě málo se ví o tom, jak mohou tyto masné alternativy ovlivnit zdraví, a zejména riziko kardiovaskulárních onemocnění. Proto jsme se rozhodli zhodnotit dostupnou literaturu na toto téma, abychom zjistili, co je v současnosti známo a poskytli směr pro budoucí výzkum,“ říká v tiskové zprávě jeden z autorů Matthew Nagra.

Studie kladla důraz na randomizované kontrolované studie a prospektivní kohortové studie, které porovnávaly rostlinné alternativy s tradičními masnými výrobky. Tento přístup zajistil důkladnou analýzu toho, jak rostlinné náhražky masa ovlivňují klíčové kardiovaskulární ukazatele, jako je celkový cholesterol, LDL cholesterol a tělesná hmotnost​.

Překvapivé výsledky

Výsledky ukázaly, že rostlinné náhražky masa mohou pomoci snížit hladinu celkového cholesterolu a LDL cholesterolu, což jsou hlavní rizikové faktory pro kardiovaskulární onemocnění. To je pravděpodobně způsobeno nižším obsahem nasycených tuků.

Některé studie naznačují, že konzumace rostlinných náhražek může být spojena s mírným snížením tělesné hmotnosti, což je důležitý faktor pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. To může být důsledkem vyššího obsahu vlákniny a nižší energetické hodnoty těchto výrobků.

Konkrétně několik dietních studií zahrnutých v přehledu vykázalo pozitivní výsledky při nahrazení masa rostlinnou alternativou. Tyto studie ukázaly zlepšení celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, apolipoproteinu B-100 a tělesné hmotnosti. Například studie, která zahrnovala nahrazení masa rostlinnými náhražkami po dobu osmi týdnů, vedla k významnému snížení LDL a tělesné hmotnosti.

Vypadá to nadmíru pozitivně

Další studie zjistila, že konzumace rostlinných alternativ vedla k nižším hladinám trimethylamin-N-oxidu (TMAO), což je sloučenina spojená se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních nemocí. TMAO je produkován bakteriemi ve střevech při trávení určitých potravin, zejména těch bohatých na maso. Vyšší hladiny TMAO byly spojeny se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění, takže snížení hladiny lze považovat za významné.

„Pro ty, kteří se snaží snížit příjem masa, zejména červeného masa, je jeho nahrazení rostlinnými alternativami pravděpodobně zdravou volbou pro srdce. Pro ty, kteří již omezují příjem masa, mohou být rostlinné náhražky začleněny do zdravého stravovacího režimu jako vynikající zdroj bílkovin; nicméně je vhodné vybírat si možnosti s nižším obsahem nasycených tuků a sodíku, pokud je konzumujete pravidelně,“ říká vedoucí autor studie Ehud Ur.

Přestože studie přináší pozitivní zprávy o zdravotních výhodách rostlinných náhražek masa, je důležité pokračovat ve výzkumu. Budoucí studie by měly dále zkoumat dlouhodobé účinky konzumace těchto potravin a hledat způsoby, jak snížit jejich obsah sodíku. Vývoj nových technologií a zlepšení receptur může pomoci maximalizovat přínosy těchto produktů a zajistit, že budou nejen chutné, ale i skutečně zdravé.

Pozor na množství sodíku

Navzdory slibným zjištěním studie poukázala na určité obavy a mezery v současném výzkumu. Jedním z hlavních problémů je vysoký obsah sodíku v mnoha rostlinných náhražkách masa, což by mohlo potenciálně negovat některé jejich kardiovaskulární výhody.

Vysoký příjem sodíku je spojen se zvýšeným krevním tlakem, což je hlavní rizikový faktor pro srdeční choroby. Recenze nicméně uvádí, že výhody nižšího obsahu nasycených tuků a vyššího příjmu vlákniny z rostlinných alternativ by mohly převážit rizika spojená s vyšším obsahem sodíku.

Výsledky vědeckého bádání byly 25. června 2024 publikovány v odborném časopise Canadian Journal of Cardiology. Toto periodikum pokrývá širokou škálu témat, včetně klinického a experimentálního výzkumu, epidemiologie, prevence, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění. Přísný recenzní proces zajišťuje, že publikované studie splňují vysoké standardy vědecké kvality, jsou metodologicky správné a mají významný přínos pro oblast kardiologie.

Diskuze (45) Další článek: Hurikán Beryl přišel o dva měsíce dřív. Tak daleko a v takové síle ho v Atlantiku nikdo nečekal

Témata článku: , , , , ,