Kanaďané jedí jako první na světě geneticky modifikované maso

  • Čtyři a půl tuny masa z geneticky modifikovaných lososů prodala americká společnost AquaBounty Technologies do Kanady
  • Maso ze zvířat s dědičnou informací upravenou metodami genového inženýrství se tak poprvé dostává na talíře spotřebitelů
  • AquaBounty rozšiřuje chov rychle rostoucího geneticky modifikovaného lososa AquAdvantage do Kanady a USA

Čtvrt století bojovala biotechnologická společnost AquaBounty Technologies o to, aby dostala svého geneticky modifikovaného lososa na trh. Zdá se, že nakonec slaví úspěch. Linie lososa nesoucí označení AquAdvantage má dědičnou informaci upravenou tak, aby si každá buňka rybího těla vyráběla své vlastní maličké množství růstového hormonu.

Ani celkovým množstvím hormonu v těle, ani jeho koncentrací v krvi se losos AquAdvantage nijak neliší od ryb, které nebyly geneticky modifikované. Přesto ryba roste doslova jako z vody. Hmotnosti vhodné pro konzum dosahuje za poloviční dobu než nemodifikovaní lososi. Spotřebuje také méně krmiva. Chov je díky tomu ekonomicky efektivnější.

Už na sklonku roku 2015 došel americký Úřad pro potraviny a léčiva k závěru, že maso geneticky modifikovaného lososa se svými vlastnostmi a složením nijak neliší od masa nemodifikovaných ryb a může se v USA prodávat.

Kulinářští experti, kteří měli možnost lososa AquAdvantage ochutnat, nešetřili superlativy. Mocné lobby amerických chovatelů tradičních lososů se ale podařilo zabránit uvedení masa lososa AquAdvantage na trh v USA právní kličkou.

Losos je chován v sádkách v Panamě. Lobbisté dosáhli zákazu importu masa z Panamy do USA. Nad firmou AquaBounty Technologies a jejím lososem se vznášela hrozba fiaska. Pokud by se losos neprodával, byl by s firmou asi konec. První kanadský kupec, který odebral 4,5 tuny masa lososa AquAdvantage a byl ochoten zaplatit 11,70 amerických dolarů za kilogram, je zřejmě příslovečnou první vlaštovkou předznamenávající zvrat v této kritické situaci.

AquaBounty Technologies už rozšiřuje chov i mimo Panamu. Velké sádky pro chov lososů AquAdvantage vyrůstají v Kanadě. V jednání je i založení zcela nových sádek přímo v USA.

Výhody chovu geneticky modifikovaného lososa

Chov geneticky modifikovaného lososa má hned několik výhod. Rychlý růst a menší spotřeba krmiva jsou zajímavé především pro chovatele. Spotřebiteli může ekonomicky efektivnější odchov ryb přinést nižší finální cenu masa. Pokud by Američané nahradili aspoň část snědených hamburgerů lososím masem, znamenalo by to nezanedbatelný přínos pro boj s obezitou a dalšími civilizačními chorobami.

V neposlední řadě je rychlejší výkrm a nižší spotřeba krmiva přínosem pro životní prostředí. Chov ryb v akvakulturách je z tohoto hlediska silně problémový. To platí plnou měrou i pro chov tradičních lososů.

AquaBounty Technolgies nezanedbává ani další ekologické aspekty chovu geneticky modifikovaných ryb. Losos je určen pro pacifické pobřeží. I kdyby ryby z pečlivě uzavřených sádek uprchly, nemohou se tu zkřížit s lososy z volné přírody, protože náležejí k druhu lososa obecného (Salmo salar), který v Pacifiku nežije. Rybí uprchlíci by se nemohli rozmnožovat ani mezi sebou, protože ryby určené pro výkrm jsou neplodné.

AquaBounty Technologies argumentuje také tím, že chov lososů v sádkách je méně zatížen chorobami a cizopasníky. To znamená, že rybám se vede lépe a méně trpí. V neposlední řadě by rozšíření chovu lososa AquAdvantage v USA přineslo vznik řady nových pracovních míst.

Stane se maso z lososa AquAdvantage hitem či propadákem?

Klíčová otázka zní: Budou lidé maso z geneticky modifikovaných zvířat kupovat? Jak ukázala nedávná novozélandská studie, i velmi konzervativní Norové jsou ochotni kupovat maso geneticky modifikovaného lososa za dvou předpokladů. Zaprvé, musí být o něco lacinější než tradiční losos.

Zadruhé, spotřebiteli musí kromě úspory v rodinném rozpočtu přinášet ještě nějaký další „bonus“, např. zvýšený obsah omega-3 polynenasycených mastných kyselin, které jsou doporučovány dietology především jako prevence kardiovaskulárních chorob.

Takovou „přidanou hodnotu“ však losos AquAdvantage nenabízí. Další americké firmy už ale připravují geneticky modifikovaný skot, prasata, drůbež či ryby, které by měly být atraktivní pro konzumenta právě nižší cennou a lepší výživnou hodnotou.

Pramen: AquaBounty Technologies

Diskuze (35) Další článek: Cena Bitcoinu pořád letí vzhůru, už stojí přes 4000 dolarů

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,