Kdo v EU nejvíc využívá jadernou energii? Kdo vítr, Slunce? Kdo spoléhá na fosilie? Čísla a mapy

  • Srovnání zemí Evropské unie podle podílů zdrojů elektřiny
  • Obnovitelné i fosilní zdroje, nízkoemisní, podíly podle typů elektráren
  • Podrobněji se díváme na situaci v České republice

V článku, který rozebíral strukturu zdrojů elektrické energie, jsme se podrobně zaměřili na charakteristiky zemí Evropské unie a vývoj jejich energetiky. Teď to uděláme jinak: Porovnáme země na mapě Evropy podle jednotlivých zdrojů elektřiny v roce 2020.

Obnovitelné zdroje

Patří sem především elektrická energie získaná z větru, vody, spalováním biomasy a ze Slunce. V EU jsou tyto zdroje zastoupeny přesně v toto pořadí, podíl ostatních tohoto typu je zanedbatelný.

V Evropě je rekordmanem s nejvyšším podílem elektrické energie z obnovitelných zdrojů Rakousko, které se dlouhodobě zaměřuje na ekologické způsoby výroby elektřiny. S bohatou zásobou vodních toků má také jednodušší situaci než jiné země. Silný je zde i vliv větrných elektráren a spalování biomasy. 

Díky vodě a větru je vysoko také Švédsko. Dánsko silně spoléhá na vítr a biomasu. Portugalsku na čtvrté příčce pomáhá silný mix voda + vítr + biomasa.

Česká republika je se svými 12 % obnovitelných zdrojů v Evropě velmi nízko. Kromě malých zemí (Kypr, Lucembursko, Malta) je pod námi s 11 % už jen Maďarsko.

Podrobnosti k jednotlivým zemím najdete v odkazovaném článku.

Kdyby se mapy v článku nechtěly načíst, můžete si je zobrazit a prozkoumat v Tableau Public. U každé země tam navíc uvidíte vývoj podílu daného zdroje v posledních dvaceti letech.

Na dalším listu se podíváme na fosilní zdroje a postupně půjdeme do detailů.

Diskuze (49) Další článek: Zprávy na WhatsApp si přečtete pouze jednou. Novou funkci potvrdil přímo Mark Zuckerberg

Témata článku: Evropa, Obnovitelné zdroje, Elektrárna, Elektřina, Slunce, Energie, Evropská unie, Německo, Itálie, Energetika, PDF, Francie, Fotovoltaika, Polsko, Slovensko, Švédsko, Solární energie, Rakousko, Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Řecko, Finsko, Portugalsko, Vítr