Kloktání a vyplachování nosu slanou vodou při covidu-19 výrazně snižuje riziko hospitalizace

Podle nejnovější studie mohou lidé s diagnostikovaným onemocněním covid-19 významně snížit riziko hospitalizace kloktáním slané vody. Vědci zjistili, že u účastníků, kteří po dobu dvou týdnů po pozitivním testu na covid kloktali teplou vodu s rozpuštěnou solí, byla až třikrát nižší pravděpodobnost, že budou potřebovat nemocniční péči než u těch, kteří slanou vodu nekloktali.

Čtyři roky po objevení covidu-19 tak vědci naznačují, že nakažení pravděpodobně budou muset absolvovat domácí léčbu, pokud chtějí zmírnit příznaky a vyhnout se hospitalizaci. Web StudyFinds informuje o studii, která zahrnovala 58 osob s pozitivním testem na toto onemocnění. Výsledky ukázaly, že může existovat souvislost mezi kloktáním slané vody a sníženým počtem hospitalizací.

„Zázračný“ roztok soli ve vodě

„V letech 2020-2022 byli náhodně vybráni jedinci ve věku 18 až 65 let s pozitivním PCR testem na infekci SARS-CoV-2, kteří byli po dobu 14 dnů podrobeni nízké nebo vysoké dávce fyziologického roztoku,“ uvádí hlavní autor studie Sebastian Espinoza v prohlášení pro média.

„Roztoky s nízkým a vysokým obsahem soli se skládaly ze 2,13 gramů, respektive 6 gramů soli rozpuštěné ve 236 mililitrech (8 uncích) teplé vody. Kloktání a vyplachování nosu se provádělo čtyřikrát denně po dobu čtrnácti dnů.“ vysvětluje Espinoza.

První zjištění je možná trochu překvapivé: výzkumníci nezaznamenali žádné významné rozdíly v primárních (četnost a trvání příznaků spojených s infekcí SARS-CoV-2) ani sekundárních (hospitalizace nebo přijetí na jednotku intenzivní péče, nutnost mechanické ventilační podpory nebo úmrtí) výsledcích studie mezi skupinami, které kloktaly roztok s nízkou a vysokou koncentrací soli.

Jako referenční skupina bylo použito 9 398 osob, které byly pozitivně testovány na covid-19, ale poté nepodstupovali uvedené procedury. „Naším cílem bylo prozkoumat, zda výplach nosu fyziologickým roztokem a kloktání mohou souviset se zlepšením respiračních příznaků spojených s infekcí koronavirem,“ říká spoluautor studie Jimmy Espinoza.

Překvapivé výsledky

V tomto případě byly výsledky z laického pohledu ještě překvapivější: skupina pacientů, kteří kloktali slaný roztok a vyplachovali si jím nos vykazovala výrazně nižší míru hospitalizací ve srovnání s kontrolními skupinami, jejichž účastníci tak nečinili.

Konkrétně míra hospitalizace byla ve skupině s nižším obsahem soli v roztoku 18,5 % a ve skupině s vyšším obsahem soli 21,4 %. U referenční populace dosahovala 58,8 %. V ostatních výsledcích nebyly mezi těmito skupinami zaznamenány žádné významné rozdíly.

 „Doufáme, že se podaří provést další studie, které tuto souvislost dále prozkoumají." uvádí Jimmy Espinoza. Nejnovější zjištění byla prezentována na výročním vědeckém zasedání American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI) v Anaheimu v Kalifornii.

V rámci objektivity je nutné této studii vytknout určité nedostatky, z nichž na prvním místě určitě stojí za zmínku relativně malý vzorek, který může ovlivnit reprezentativnost a spolehlivost výsledků. Není také zřejmé, zda kontrolní skupina byla porovnatelná vzhledem k demografii, zdravotním stavům a dalším relevantním faktorům. Studie také nezmiňuje, zda byly zohledněny další faktory, které mohly ovlivnit výsledky, jako jsou jiné léčebné postupy, životní styl účastníků, jejich celkový zdravotní stav, socioekonomický status a další.

Diskuze (48) Další článek: Už nechtěl čekat na Elona a postavil si Cybertruck ze dřeva. I tenhle jezdí na elektřinu

Témata článku: , , , , ,