Kouř z lesních požárů je v některých směrech škodlivější než emise z aut a průmyslu

  • Kouř z lesních požárů je velice škodlivý pro lidské zdraví
  • Je škodlivější než saze z jiných zdrojů - komínů a výfuků
  • Částice z kouře z lesních požárů vedly k 10% nárůstu hospitalizací

Stále větší a častější lesní požáry jsou často přičítány globální klimatické změně. Například v americké Kalifornii byl během loňské sezóny dvojnásobně překonán rekord v počtu spálených hektarů. O čem se ale málo mluví, je negativní dopad těchto požárů na zdraví obyvatel v blízkém i vzdálenějším okolí.

Kouř z lesních požárů totiž není obyčejným znečištěním ovzduší. Podle výzkumu, zveřejněného letos v odborném časopise Nature, mohou být drobné částice obsažené v kouři až desetkrát škodlivější pro lidské zdraví než saze z jiných zdrojů, jako jsou výfuky automobilů či komíny továren.

Škodlivý kouř

Výzkumníci se zaměřili na jemné částice, označované také jako PM2,5, které jsou třicetkrát menší než průměr lidského vlasového folikulu. Při spalování paliva, ať už jde o plyn nebo vegetaci, se tyto jemné částice dostávají do vzduchu a přes dýchací ústrojí i do organismu.

Studie zjistila, že jemné částice z kouře z lesních požárů vedly k 10% nárůstu hospitalizací kvůli onemocnění dýchacích cest a dýchacím problémům. Ačkoli je znečištění z jiných zdrojů také velmi škodlivé, zvýšilo počet hospitalizací jen asi o 1 procento.

Magazín The Verge hovořil na toto téma s hlavní autorkou studie Rosanou Aguilerou. Ta vysvětlila, že jemné částice z lesních požárů jsou svým způsobem jedinečné. Jejich chemické složení se může lišit v závislosti na materiálech, které hoří. Existuje nespočet potenciálních sloučenin, jež mohou být přítomny v kouři z lesních požárů a jemných částicích, jako je uhlík či těžké kovy.

Dle Aguilery jsou lesní požáry v Kalifornii je jedním ze zdrojů znečištění ovzduší, který patrně v blízké budoucnosti bude narůstat. Existuje několik dalších publikací podporujících myšlenku, že kouř z lesních požárů bude jedním z hlavních zdrojů jemných prachových částic v některých regionech, jako je například západ USA.

Dopad na lidské zdraví

Jemné částice jsou nebezpečné především tím, že jsou dostatečně malé na to, aby pronikly do dýchacího ústrojí a dostaly se hluboko do plic. Potenciálně se mohou dostat do krevního oběhu a odtud putovat do dalších orgánů. Mohou způsobit potíže s dýcháním, vyvolávat podráždění a zhoršovat stavy, jako je astma a další onemocnění dýchacích cest.

Studie se zabývala především okamžitými účinky, nicméně Aguilera je přesvědčena, že bude nutné zaměřit se i na dlouhodobé následky. Studovat následky dlouhodobé expozice však bude o něco složitější, protože bude nutné najít jedince, kteří byli vystaveni více požárům.

Kouř z lesních požárů může být škodlivější zejména pokud jde o nárůst počtu hospitalizací. Řada toxikologických studií, které se podrobněji zabývaly tímto tématem, zjistila, že toxicita kouře z lesních požárů může být významně vyšší než z jiných zdrojů – například z dopravy nebo průmyslu.

„Chceme se začít více zabývat rozdílnými dopady jemných částic s ohledem na zdroje emisí a také se pokusit hledat chemické složení různých požárů.“ uvedla Aguilera. Předpokládá, že pokud má kouř z hořících lesů opravdu větší dopad, pak se v budoucnu stane jedním z hlavních zdrojů tohoto typu znečištění.

Diskuze (23) Další článek: Samotný Facebook má už skoro tři miliardy aktivních uživatelů

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,