Lék Remdesivir vykazuje pozitivní výsledky v léčbě nemoci Covid-19, hlásí výrobce

  • Firma Gilead zveřejnila první výsledky studie léku Remdesivir
  • 62 % pacientů mohlo být do 14 dnů propuštěno z nemocnice
  • Čím dříve se s léčbou začne, tím lepší jsou výsledky

Americká farmaceutická firma Gilead zveřejnila výsledky studie svého experimentálního léku Remdesivir při léčbě závažných případů onemocnění COVID-19. Tento lék byl podáván i dvěma českým pacientům – mediálně známý je případ pražského taxikáře, který byl v nejtěžší fázi nemoci připojen na mimotělní oběh. Podle posledních zpráv je jeho stav označován jako dobrý – leží na standardním lůžkovém oddělení.

Hned úvodem je nutné podotknout, že se jednalo o studii, prováděnou samotným výrobcem léku. Remdesivir dosud nebyl licencován ani schválen k použití. Aktuálně probíhá třetí fáze klinických testů, která má zjistit, zda je účinnější podávání po dobu pěti, nebo deseti dnů. Podrobnosti přinesl server SlashGear.

Studie účinnosti Remdesiviru

Třetí testovací fáze má dvě vlny, přičemž výsledky té druhé budou známy až koncem května. Publikované údaje vycházejí z jednoduché studie, prováděné na 180 místech po celém světě. Gilead se zaměřoval především na země s vysokou prevalencí infekce COVID-19, jako jsou USA, Velká Británie, Čína a Švédsko.

Do studie bylo zahrnuto 397 pacientů, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. V první den byla nemocným podána dávka 200 miligramů Remdesiviru, následovaná polovičními dávkami, podávanými denně po dobu 5, nebo 10 dnů. Studie byla nedávno rozšířena o dalších 5 600 pacientů.

Vzhledem k tomu, že existují odlišné výklady pojmu „závažná infekce“, byl lék v první fázi testován na pacientech, u nichž se projevovaly známky zápalu plic a snížené hladiny kyslíku, ale kteří v době zahájení léčby nevyžadovali přístrojovou ventilaci. Ve třetí fázi studie byli zahrnuti také pacienti připojení na ventilátory.

Výsledky vypadají nadějně

Nutno konstatovat, že výsledky klinické studie působí pozitivně – více než polovina pacientů v obou testovacích skupinách mohla být do dvou týdnů propuštěna z nemocnice. Ke zlepšení sledovaných hodnot docházelo ve skupině léčené po dobu pěti dnů do 10 dní, ve druhé skupině pak do 11 dní. Z první skupiny zemřelo 8 % pacientů, ze druhé to bylo 11 %.

Analýza výsledků také ukázala, že čím dříve se s léčbou Remdesivirem začne, tím lepší jsou její výsledky. Například pacienti, kteří lék dostali do 10 dnů od projevení příznaků, vykazovali lepší výsledky ve srovnání s těmi, u nichž byla léčba zahájena později.

Asi nejzásadnější informací z celé zprávy je, že 62 % pacientů léčených Remdesivirem bylo do 14 dnů v takovém stavu, že mohli být propuštěni z nemocnice. Důležitým zjištěním je také fakt, že délka léčby nijak významně neovlivňuje výsledek – tedy že je možné pacienty účinně léčit podáváním léku jen po dobu pěti dnů.

Je nutné dál testovat

Délka léčby má zásadní dopad na dostupnost léku za předpokladu, že bude oficiálně schválen pro léčbu nemoci COVID-19. Počátkem dubna Gilead uvedl, že má přibližně 1,5 milionu dávek, což mělo stačit na více než 140 000 léčebných kúr. Hledá také nové výrobní procesy, které by mohly zkrátit výrobní dobu z přibližně jednoho roku na zhruba šest měsíců.

Firma vyvíjí Remdesivir pro řadu různých virových patogenů a lék již při testování na zvířatech prokázal širokospektrální antivirové schopnosti u nemocí, jako je ebola, MERS a SARS. Stále však chybí studie, týkající se možných vedlejších účinků tohoto léku.

Koronavirus online

Diskuze (17) Další článek: Kvantový internet bude bezpečný a neuvěřitelně rychlý. Čeká ho ale ještě dlouhá cesta

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,