Létající talíř z polyesterové fólie bude levitovat v elektrickém poli Měsíce. Jako vlasy u hřebenu

  • Inženýři se snaží přírodní elektrický náboj Měsíce a dalších těles využít k pohonu pozoruhodných strojů
  • Ty by měly být vyrobené z polyesterové folie Mylar
  • Tým MIT vytváří létající „retro“ rover v podobě „létajícího talíře“

Měsíc a celá řada podobných či menších těles postrádá atmosféru. Dopadající sluneční záření ve spolupráci s okolním plazmatem na takových tělesech generuje elektrické pole. Například na Měsíci je povrchový elektrický náboj tak silný, že měsíční prach může levitovat více než jeden metr nad samotným povrchem. Je to podobné, jako když vám statická elektřina naježí vlasy.

Američtí inženýři se v poslední době snaží tento přírodní elektrický náboj Měsíce a dalších těles využít k pohonu pozoruhodných strojů, které by se vznášely nad jejich povrchem. Tyto stroje by měly být vyrobené z Mylaru, tedy polyesterové folie, která mívá stejný elektrický náboj jako povrchy zmíněných těles.

Na menších tělech, jako jsou menší planetky, by ke vznášení mělo stačit samotné odpuzování elektrických sil. Větší tělesa ale takový pohyb komplikují příliš velkou gravitační přitažlivostí.

„Létající talíř“

Tým institutu Massachusettský technologický institut (MIT) vytváří létající „retro“ rover v podobě „létajícího talíře“. Jejich stroj se nejen vznáší, ale také využívá malé proudy iontů, které posilují elektrický náboj samotného roveru a lokálně i náboj povrchu tělesa, nad nímž by měl takový rover levitovat. Výsledkem je poměrně velká odpudivá síla při vynaložení jen velmi malého množství energie.

První studie proveditelnosti ukazují, že by rover tohoto typu se zmíněným iontovým „pohonem“ měl zvládat pohyb na Měsíci i velkých planetkách, jako je třeba Psyche v hlavním pásu planetek.

Jak zmiňuje vedoucí vývoje „létajícího talíře“ Oliver Jia-Richards, podobné létající rovery by se měly uplatnit na misích, jako byla výprava japonské sondy Hajabusa k planetce Itokawa. Budoucí sondy by mohly vypouštět létající rovery, které nejspíš zvládnou prozkoumat větší území dotyčného tělesa, než kdyby jezdily po jeho povrchu.

Velkou výhodou je, že u levitujícího roveru se operátoři a technici nemusejí strachovat o kola a další pohyblivé součástky, které bývají častým zdrojem problémů. Další věc je, že povrch zkoumané planetky může být velmi komplikovaný, ale létající rover by to nemělo zaskočit.

Diskuze (3) Další článek: Telegram dostal nálož novinek, včetně upozorňování na spoilery, QR kódů a reakčních emoji

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,