Lidé očkovaní proti covidu-19 šíří virus výrazně méně než neočkovaní, potvrzuje řada studií

Nejen u nás vyvolává pohled na exponenciálně rostoucí počty nakažených koronavirem SARS-CoV-2 otázky, zda a k čemu je vlastně očkování proti covidu-19. Dosavadní zjištění naznačují, že vakcína sice zcela neeliminuje možnost nákazy, avšak výrazně snižuje šanci na těžký průběh i riziko úmrtí.

V poslední době se nejen v Česku hodně debatuje o tom, zda by měli být nějakým způsobem znevýhodněni neočkovaní, nebo naopak (záleží na úhlu pohledu) zvýhodněni očkovaní. Nejčastějším argumentem proto téti strategii bývá tvrzení, že očkovaní mohou šířit virus stejně, jako neočkovaní. To však dle celé řady odborných studií není pravda.

Očkovaní šíří virus méně

Hned několik studií ukazuje, že lidé, kteří jsou plně očkováni proti covidu-19, mají mnohem menší pravděpodobnost, že nakazí ostatní, přičemž to platí i pro aktuální mutaci delta. Tato zjištění vyvracejí názor, který se rozšířil v některých kruzích, že očkování zásadně nezabraňuje šíření koronaviru.

„Rozhodně snižuje přenos,“ říká o očkování Christopher Byron Brooke z Illinoiské univerzity. „Očkovaní lidé virus v některých případech přenášejí, ale z údajů je naprosto jasné, že riziko přenosu je u očkovaného jedince mnohem, mnohem nižší než u neočkovaného.“

Například studie, publikovaná nedávno v odborném časopise medRxiv, zjistila, že očkování snižuje pravděpodobnost nákazy neočkovaných osob variantou delta o 63 %. V tomto případě však je nutné podotknout, že článek je takzvaný „preprint“ a zatím nebyl podroben odborné recenzi.

Nizozemská studie

Podle Brechje de Gier z Národního institutu pro veřejné zdraví a životní prostředí v Nizozemsku, která studii vedla, je to jen o něco méně než u varianty alfa. Právě její tým v minulosti zjistil, že u očkovaných osob nakažených variantou alfa je pravděpodobnost nákazy neočkovaných o 73 % nižší.

Podle de Gier je důležité si uvědomit, že plný účinek vakcín na snížení přenosu je ve skutečnosti ještě vyšší než zmíněných 63 %. Vysvětlení je v tomto případě prosté: protože většina očkovaných osob se vůbec nenakazí, tak nemá šanci ohrozit neočkované.

Vědci použili údaje z nizozemského systému pro sledování kontaktů, kde zjišťovali takzvanou míru sekundární nákazy – tedy podíl kontaktů nakažených pozitivními případy. Poté zjistili, o kolik se tento podíl snížil díky očkování, a to i s ohledem na další faktory, jako je věk.

Z dostupných dat nelze přesně vypočítat míru snížení přenosu v důsledku očkování, protože nejsou k dispozici přesná čísla o tom, jak výrazně vakcinace snižuje riziko nákazy. Pokud použijeme teoretický předpoklad, že očkování sníží riziko nákazy pouze o polovinu, znamenalo by to, že vakcíny celkově snižují přenos o více než 80 %.

Výsledky potvrzují další studie

Zajímavé je porovnání těchto závěrů s čísly, jež počátkem roku publikovala Ottavia Prunas z Univerzity Yale. Autorka studie aplikovala dva různé modely na data z Izraele, kde byla použita vakcína společnosti Pfizer. Došla k závěru, že celková účinnost vakcíny proti přenosu je 89 %. Zde však musíme podotknout, že údaje platí pro období předtím, než se dominantní mutací stala varianta delta.

Myšlenka, že vakcíny nejsou proti přenosu tak účinné, může vycházet z červencových zpráv, které tvrdily, že očkovaní lidé, jež se nakazili, „mohou přenášet virus stejně, jako ostatní“. I v případě, že by to byla pravda, by vakcíny stále výrazně omezovaly přenos tím, že snižují počet nakažených.

Další série důkazů pochází ze studie, v jejímž rámci byly odebírány vzorky 23 lidem nakaženým covidem-19. Odběry byly prováděny denně po prvním pozitivním testu až do odeznění infekce. U pěti ze šesti plně očkovaných lidí nebyl žádný ze vzorků infekční, na rozdíl od většiny vzorků neočkovaných. Studie ukázala, že očkovaní lidé vylučují méně virů a také přestávají vylučovat dříve než lidé neočkovaní.

Diskuze (92) Další článek: Universal Windows Platform je oficiálně mrtvé. Rozpustilo se do jiných platforem

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,