Machiavelisti: lidé, kteří využívají umění manipulace

  • Všimli jste si, třeba se zpožděním, že s vámi někdo „mává“?
  • Dokážete sami ovlivnit někoho druhého tak, aby si toho nevšiml a měli jste ho tam, kde ho potřebujete?
  • Řeč je o umění té manipulace, které se říká machiavelismus

„Panovník má budit zdání, že je vlídný, věrný, lidský, upřímný a zbožný, a má takový být. Ale pro případ, že je nutné takovým nebýt, má mít povahu dost pružnou, aby se mohl a dovedl změnit v pravý opak. Nutno chápat, že vladař, zejména vladař nový, nemůže vynikat všemi vlastnostmi, pro které jsou lidé považování za dobré, protože je často nucen k udržení vlády jednat proti věrnosti, proti milosrdenství, proti lidskosti, proti náboženství. Musí se přizpůsobovat rozmarům Štěstěny a proměnlivosti událostí, nemá pokud možno opouštět cestu dobra, ale přikazuje-li to nezbytnost, má též umět nastoupit cestu zla…

Při posuzování lidské činnosti, zejména skutků vladařových, proti nimž není odvolání, se hledí na výsledek. Panovník se musí starat, aby zvítězil a podržel si moc. Prostředky, jimiž to dokázal, shledají lidé vždy čestnými a každý je bude chválit. Lid dá vždy jen na zdání a na výsledek věci, a na světě není než lid,“ napsal Niccolo Machiavelli v knize Vladař, která vyšla r. 1532.

Jednoduchá definice moci říká, že je možností přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli. Machiavelisty potkáte v korporacích, armádě, policii, na vysokých školách, mezi právníky i lékaři, všude, kde jde o moc.

Machiavelisté jsou povznešení, cyničtí, praktičtí, a pokud se angažují, jen to jen pro nějaký druh zisku. Pružně řeší problémy zatěžující poznávací funkce při nečekaných zvratech. Dobře kontrolují své emoce a jsou chladnokrevní. Sledují chování druhých lidí, dobře se orientují v tom, co chtějí a nechtějí, umí tlumit podněty, které by je nabádaly ke spolupráci a dobře volí lidi, kteří budou obětmi.

Klepněte pro větší obrázek

Empatie je schopnost vžít se do citového stavu druhého člověka. Machiavelisté mají nízkou míru citové empatie, naopak vysokou míru empatie poznávací, takže skvěle odhadnou, co se v druhém člověku citově děje, ani by to je samé citově ovlivnilo.

Machiaveliánství se projeví i na Facebooku

Psychologové mají stupnice snad na všechno, tím pádem ji mají i na skóre machiaveliánství. Vysoké skóre se označuje jako vysoké M. A protože mají psychologové stupnici, mohou vyšetřovat chování lidí s vysokým a nízkým skóre, zkoumat příčiny, podívat se lidem do hlavy s otázkou, co se děje v jejich mozku v průběhu rozhodování.

Machiaveliánské rysy se mohou objevit u dětí ve věku 9 – 11 let. Poměrně často jde o důsledek rodičovského opomíjení, nebo nepředpověditelnosti emoční situace v rodině. Dospívající mladí lidé s vysokým M prožívají své rodinné vztahy jako chaotičtější, méně soudržné, méně pružné, málo pevné, lhostejnější, členové si málo povídají, uspokojení z rodinného života je malé. Vysokému M odpovídá u dívek odcizení s matkou, u chlapců malá četnost a kvalita rozmluv s otcem.

Ženy s vysokým M jsou na Facebooku nečestné v prezentaci sama sebe. Míra agrese ve vztazích k blízkému příteli je vyšší. Muži s vysokým M se na Facebooku předvádějí. Muži s vysokým M mohou být pro ženy přitažlivější, podobně jako někteří sociálně úspěšní psychopati.

Zajímavé a očekávané je u lidí s vysokým M sexuální chování. Mezi ženami a muži není rozdíl. Machiavelisti obou pohlaví dávají přednost sexuální interakci z čistě tělesných důvodů. Jejím prostřednictvím dosahují cíle a zdroje, například zaměstnání, povýšení, bohaté a vlivné partnery, peníze a drogy. Sexuální interakcí si snižují hladinu stresu, ve kterém právě jsou, získávají nové zkušenosti.

Může jít o nástroj pomsty, posílení sebeúcty nebo manipulace, při které jde o kontrolu nebo střežení partnerů. Protože ženy s vysokým skóre machiaveliánství ve jménu zisku podvádějí a manipulují, orgasmus často předstírají. Se svými přítelkyněmi ženy s vysokým M emočně manipulují a předstírají. Považují to za normu, mají dojem, že se k nim jejich přítelkyně chovají stejně.

Na rozdíl od psychopatů, kteří lžou, aniž by měli důvod, machiavelisti lžou, jestliže důvod je, často lichotí a užívají lži, jimž se říká svaté. Často a rádi pomlouvají.

Tvař se jako přítel, jednej jako špión

Rozhodování se dá u lidí testovat větším počtem ekonomických her. Ve hře Důvěra dostanou na začátku oba hráči nějakou částku. Hráč A rozhoduje první: ponechám si svou částku, nebo ji pošlu protihráčovi? B čeká, co A udělá a rozhoduje se, zda si to, co dostal, nechá, nebo nějaký podíl vrátí. Částku, kterou hráč A přesouvá hráči B, experimentátor zdvojnásobí, případně ztrojnásobí.

Klepněte pro větší obrázek
Činnost mozku člověka s vysokým skóre machiaveliánství v průběhu ekonomické hry. Důvěra v některých místech odlišuje od činnosti mozku člověka s nízkým skóre. Jedno z nich je zřejmé na bočním, čelním a horizontálním řezu mozkem (Bereczkei, 2013, funkční magnetická rezonance).

Jestliže hráči kooperují, oba vydělají za předpokladu, že hráč B vrátí hráči A podíl ze zisku. Hráč B totiž může být chamtivec a chtít si všechno nechat pro sebe. Hráč A to může předvídat, takže nemá chuť poslat nic. V tom případě však oba nezbohatnou. Hráči A obvykle přesouvají polovinu toho, co na začátku dostali. Hráči B obvykle vrací tolik, kolik hráč A investoval.

V průběhu hry lze sledovat činnost mozku funkční magnetickou resonancí, metodou, která ukáže, kde a jak mozek činnost zvýší nebo naopak utlumí. Činnost mozku lidí s vysokým M je jiná než činnosti mozku lidí s nízkým M.

Tisíciletá pravidla politického chování lidí s vysokým M říkají: tvař se jako přítel, jednej jako špión. Žádáš-li o pomoc, apeluj u lidí na jejich vlastní zájmy, nikdy na milosrdenství či vděčnost. Nedůvěřuj svým přátelům, raději se nauč využívat své nepřátele. Dbej o svou pověst, mnohé na ní záleží. Nikdy nedělej sám, co za tebe mohou udělat jiní. Vyhýbej se nešťastníkům a smolařům. Nauč se činit lidi na sobě závislými. Uplatňuj kromě nepoctivosti i poctivost a štědrost, abys odzbrojil svoji oběť. Nevyzrazuj své záměry. Vždy říkej méně, než je třeba. Nikomu se nesvěřuj. Nikomu nevěř. Své nepřátele bez milosti likviduj. Udržuj ostatní v nejistotě, vytvářej atmosféru nepředvídatelnosti. Udeř pastýře a ovečky se rozprchnou.

Diskuze (1) Další článek: Nvidia nevědomky potvrdila představení GeForce GTX 1080 Ti, dočkáme se už příští týden

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,