Magnetické pole Země mohlo být „nakopnuto“ ultimátní planetární srážkou

  • Podle mainstreamové hypotézy se náš Měsíc zrodil, když se s protoZemí srazila protoplaneta Theia
  • Podle nové studie tato dávná kolize mohla zásadně přispět ke vzniku magnetického pole Země
  • . Spojitost zemského magnetického pole s událostí, při které vznikl Měsíc, přitom byla doposud opomíjená

Podle mainstreamové hypotézy se náš Měsíc zrodil cca 20 až 100 milionů let po vzniku Sluneční soustavy, když se s protoZemí srazila protoplaneta Theia, zhruba o velikosti Marsu. Podle nové studie tato dávná ultimátní srážka možná může za víc věcí, než jenom za naši pozoruhodnou oběžnici.

Astrofyzici Fausto Cattaneo z americké University of Chicago a David Hughes z britské University of Leeds tvrdí, že dotyčná srážka mohla zásadně přispět ke vzniku magnetického pole Země, které je relativně silné a nesmírně důležité pro pozemský život. Spojitost zemského magnetického pole s událostí, při které vznikl Měsíc, přitom byla doposud opomíjená.

Naše planeta generuje magnetické pole geodynamem, procesem, kterému stále do detailu nerozumíme. Například, planeta musí rotovat určitou rychlostí a musí mít uvnitř tekutý materiál, který vede elektřinu. V případě Země se elektrická energie přeměňuje na magnetickou v tekutém vnějším jádru planety.

Zemské magnetické pole je podle všeho těsně spjaté s relativně rychlou rotací Země. Dnes se otočí jednou za 24 hodin, na úsvitu Sluneční soustavy se zřejmě točila ještě podstatně rychleji. Geodynamo funguje, jen když Země rotuje.

Víc otázek než odpovědí

Zemské magnetické pole vlastně udržuje samo sebe. Jeho působení indukuje v hlubinách planety elektrické proudy – a ty zase generují toto magnetick pole. Jak to ale vlastně všechno začalo? Autoři studie zdůrazňují, že pro uspokojivou odpověď je nutné vyřešit řadu dílčích otázek.

Jak a kdy došlo k magnetizaci Země, která byla nezbytná pro spuštění geodynama? Souvisí to se zmíněnou srážkou anebo k tomu došlo předtím? Bylo nezbytnou podmínkou pro vznik tohoto magnetického pole narušení struktury Země nebo třeba změna rotace Země po srážce?

Cattaneo a Hughes věří, že záležitosti kolem zemského magnetického pole jsou významné pro vznik a vývoj Země i Měsíce. Do budoucna by podle nich každý realistický model vzniku systému Země – Měsíc měl zahrnovat evoluci magnetického pole Země.

Diskuze (3) Další článek: Vy a počítač: Používáte bezdrátovou myš a klávesnici?

Témata článku: Vesmír, Astronomie, Země, Mars, Výzkum, Měsíc, Sluneční soustava, Studie, Hypotéza, University of Chicago, Magnetické pole, Theia, Srážka, Univerzita of Leeds, Spojitost, Planeta, Nová studie, Vznik