Magnetické pole Země může vytvářet vodu na Měsíci, zjistili kosmochemici

  • Sluneční vítr nemusí být jediným zdrojem iontů vody na Měsíci
  • Voda na Měsíci možná vzniká také působením Země
  • Pokud ano, pak planety mohou ovlivňovat přítomnost vody na svých oběžnicích

Před dobytím Měsíce americkými astronauty jsme ho považovali za vyprahlou pustinu, kde extrémní podmínky neumožňují přítomnost většího množství vody.

Od té doby bylo na Měsíci objeveno hned několik typů materiálů, které právě vodu obsahují. V polárních kráterech je spousta vodního ledu, voda je vázaná v měsíčních vyvřelých horninách a nachází se i ve vrstvách rzi objevených v měsíční půdě.

Zároveň ale stále není jasné, kolik vlastně je na Měsíci vody a kde se tam vzala. Podle převládající teorie se na povrchu Měsíce díky slunečnímu větru objevují kladně nabité ionty vodíku. Ty pak samovolně reagují a vytvářejí molekulární vodu nebo hydroxylové anionty.

Podle nové studie mezinárodního týmu kosmochemiků by ale sluneční vítr nemusel být jediným zdrojem iontů vody na Měsíci. Jsou přesvědčeni, že voda na Měsíci vzniká také působením Země. Jestliže mají pravdu, tak to znamená, že planety mohou ovlivňovat přítomnost vody na svých oběžnicích.

Co doplňuje vodu na povrchu Měsíce?

Badatelé porovnali mapy výskytu vody na povrchu Měsíce, které byly pořízeny v různých fázích oběhu Měsíce kolem Země. Z těchto porovnání vyplývá, že vodu na povrchu Měsíci doplňují průchody Měsíce zemskou magnetosférou.

Až doposud jsme se přitom domnívali, že při těchto průchodech voda na lunárním povrchu naopak ubývá, protože zemská magnetosféra blokuje sluneční vítr.

Zdá se, že vodu na povrchu Měsíce doplňuje „déšť“ iontů, které pocházejí ze zemské magnetosféry. V takovém případě se hovoří o „zemském větru“ (anglicky Earth wind). Přítomnost těchto iontů v blízkosti Měsíce potvrzují pozorování japonské lunární mise Kaguja, které sledovala Měsíc a jeho okolí, až do svého plánovaného pádu na Měsíc 10. června 2009.

Pozorování americké mise THEMIS-ARTEMIS, rovněž staršího data, zase potvrdila, že se sluneční vítr a „zemský vítr“ navzájem liší. Vše nasvědčuje tomu, že magnetosféra Země vytváří „vodní most“ k Měsíci, který tam může doplňovat zásoby této životodárné látky. O vodě na Měsíci musíme mít co nejlepší povědomí, především kvůli budoucím obyvatelům měsíčních základen.

Diskuze (2) Další článek: Vivaldi 3.6 lépe organizuje desítky otevřených stránek. Má listy ve dvou patrech

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , ,