Měření krevního tlaku vsedě nestačí. U každého šestého pacienta se vysoký tlak projeví jen vleže

Pokud trpíte vysokým krevním tlakem, možná byste se kvůli následující zprávě měli posadit. Vědci spolupracující s Americkou kardiologickou asociací totiž zveřejnili výsledky téměř 30 let trvající studie o vysokém krevním tlaku a zjistili, že lékaři mohou přehlédnout některé zdravotní komplikace, pokud svým pacientům neměří tlak vleže. Důležitý poznatek přináší web StudyFinds.

Většina lékařů měří pacientům tlak, když sedí na židli ve vzpřímené poloze. Správnou praxí by však mělo být provedení dvou měření – jednoho vleže a druhého vsedě. „Jestliže se krevní tlak měří pouze ve vzpřímeném sedu, může být přehlédnuto riziko kardiovaskulárních onemocnění, pokud se neměří také v leže na zádech,“ říká hlavní autor studie Duc M. Giao z Harvard Medical School ve zprávě pro média.

Jak správně měřit krevní tlak?

Krevní tlak reguluje autonomní nervový systém. Působením gravitace však může vsedě nebo ve vzpřímené poloze docházet k hromadění krve a tím ke zkreslení výsledků. „Naše zjištění naznačují, že pro lidi se známými rizikovými faktory srdečních onemocnění a mrtvice může být prospěšné nechat si zkontrolovat krevní tlak vleže na zádech,“ konstatuje Giao.

Údaje vycházejí z dlouhodobé studie provedené na 11 369 dospělých osobách ze čtyř různých komunit ve Spojených státech. Více než polovinu (56 %) tvořily ženy a 25 % účastníků byli černoši. Údaje o krevním tlaku byly shromažďovány na venkovských i městských klinikách. Zdravotní stav pacientů byl sledován v průměru 25 až 28 let, přičemž poslední údaje byly shromážděny v letech 2011 až 2013.

Studie došla k celkem očekávatelnému závěru, že lidé, kteří měli vysoký krevní tlak ve vzpřímeném sedu i vleže na zádech, měli vyšší riziko srdečních onemocnění, mrtvice, srdečního selhání nebo předčasného úmrtí ve srovnání s dospělými, kteří vysoký krevní tlak ve vzpřímeném sedu ani vleže neměli.

Z hlediska zjištění je nejzásadnější skutečnost, že lidé, kteří měli vysoký krevní tlak vleže na zádech, ale nikoliv vsedě ve vzpřímené poloze, měli podobně zvýšené riziko srdečního infarktu, mrtvice, srdečního selhání nebo předčasného úmrtí jako účastníci, kterým byl naměřen vysoký krevní tlak v poloze vleže na zádech i vsedě ve vzpřímené poloze.

16 % mělo vysoký tlak jen vleže

Vědci uvádějí, že 16 % účastníků, kteří neměli vysoký krevní tlak (v této studii definovaný jako hodnota horního a dolního krevního tlaku vyšší nebo rovna 130/80 mmHg) vsedě, mělo vysoký krevní tlak při měření vleže na zádech, zatímco 74 % účastníků s vysokým krevním tlakem vsedě mělo vysoký krevní tlak i vleže.

Ve srovnání s účastníky, kteří neměli vysoký krevní tlak vsedě ani vleže, měli lidé, kterým byl naměřen vysoký krevní tlak vsedě i vleže, 1,6× vyšší riziko vzniku ischemické choroby srdeční, 1,83× vyšší riziko srdečního selhání, 1,86× vyšší riziko mrtvice, 1,43× vyšší riziko předčasného úmrtí a 2,18× vyšší riziko úmrtí na ischemickou chorobu srdeční.

Nejdůležitějším poznatkem je fakt, že účastníci, kteří měli vysoký krevní tlak pouze v poloze vleže, ale nikoli při měření vsedě, měli podobně zvýšené riziko jako lidé, kterým byl naměřen vysoký krevní tlak v poloze vsedě i vleže.

Jedním z omezení této studie je skutečnost, že se zaměřovala pouze na dospělé ve středním věku. Průměrný věk účastníků při měření krevního tlaku byl 54 let. Je možné, že u starší populace by výsledky mohly vypadat jinak a nelze je tedy zobecňovat.

Diskuze (9) Další článek: Tesla znovu masivně zlevňuje. Model S Plaid dokonce o 580 tisíc Kč

Témata článku: Zdraví, Výzkum, Medicína, Tělo