Mileniálové nakupují „zeleně“. Lépe by však udělali, kdyby nakupovali méně

  • Omezením spotřeby ochráníme životní prostředí víc než nákupem ekologických produktů
  • Lidé, kteří omezí spotřebu, jsou navíc spokojenější a čelí menší psychické zátěži
  • „Zelenými“ nákupy ekologických výrobků a potravin životní pohody nedosáhneme

Mileniálové čili generace Y jsou na startu produktivního věku a patří proto k nejvlivnějším spotřebitelským skupinám. Tito lidé se narodili v rozmezí let 1981 až 1996 jako děti populačně silných ročníků tzv. generace baby boomers narozených v rozmezí let 1946 až 1964.

Mají v populaci poměrně silné zastoupení. Jejich spotřebitelské návyky a preference významně ovlivňují celou společnost a mají výrazný dopad na životní prostředí. I proto věnují sociologové generaci Y velkou pozornost.

Zajímavou studii o spotřebitelském chování amerických mileniálů nyní zveřejnil na stránkách vědeckého časopisu Young Consumers tým pod vedením Sabriny Helmové z University of Arizona. Vědci se v něm zaměřili na dvě základní spotřebitelské strategie motivované ochranou životního prostředí.

První spočívá v celkovém omezení spotřeby, tedy např. v opravování starých věcí místo jejich náhrady novými nebo v odmítání nákupu věcí, které nejsou nezbytně třeba. Druhá strategie je založena na nákupu ekologických výrobků produkovaných se snahou o minimalizaci dopadů na životní prostředí. Do těchto „zelených nákupů“ patří např. výrobky z recyklovaných materiálů nebo ekologické potraviny.

Pro ochranu životního prostředí je větším přínosem omezená spotřeba. Obě strategie se ale vzájemně nevylučují. Lze omezit spotřebu a tu navíc uspokojovat ekologickými produkty a výrobky. Lidé ale také můžou jednu strategii preferovat a druhou opomíjet. Vědce zajímalo, jak mileniálové tyto dvě základní spotřebitelské strategie využívají a jak se to promítá do jejich života.

Méně je více

Výzkum ukázal, že materialisticky založení mileniálové netíhnou ke snížení spotřeby, protože to cítí jako omezení svého životního standardu. Zároveň jsou ale ochotní kupovat ekologické výrobky. Jsou hnáni potřebou nasytit svůj hlad po nových věcech a zároveň chtějí mít pocit, že udělali něco pro životní prostředí.

„Získali jsme důkazy o existenci „zeleného materialismu“. Když si kupujete ekologické výrobky a potraviny, můžete stále ještě žít podle hodnot konzumní společnosti. Můžete si pořizovat nové věci, abyste zapadli do hlavního proudu konzumní společnosti. Přitom omezení spotřeby je z hlediska trvalé udržitelnosti novější přístup a zřejmě mnohem důležitější,“ říká Sabrina Helmová.

Když vědci hodnotili spokojenost zastánců dvou různých spotřebitelských strategií, došli rovněž k závěrům, které se lišily od očekávání. Vcelku logicky se ukázalo, že čím méně jsou lidé materialisticky založení, tím víc inklinují k omezení spotřeby. Nesou to celkem dobře a čelí nižší psychologické zátěži než materialisticky založení mileniálové, kteří si „zelenými nákupy“ psychickou pohodu nijak nevylepší.

„Mysleli jsme si, že lidi uspokojí, když se „zelenými nákupy“ přiřadí k ekologicky uvědomělejší části populace. Jenže tak tomu není,“ vysvětluje Sabrina Helmová.

Lidé by měli podle Helmové kupovat ekologické výrobky a zároveň výrazně omezit spotřebu. „To, že budeme méně nakupovat a vlastnit méně věcí, nás může udělat šťastnějšími a spokojenějšími,“ říká americká vědkyně.

„Když vlastníte příliš mnoho věcí, máte s nimi příliš mnoho starostí. Možná máte i větší dluhy, protože jste si všechny ty věci nakoupili na půjčku, a teď se s tím musíte nějak vypořádat. Majetek vyžaduje péči a údržbu. Není to tak, že si ho koupíte a tím to končí. Vlastnictví věcí s sebou nese i určitou zátěž. Když se jí zbavíme, pak většinou dojdeme k závěru, že se cítíme lépe a svobodněji.“

Těžká změna

V další části výzkumu se Helmová zaměřila na ekonomické chování mileniálů. Opět se ukázal rozdíl, mezi těmi, kdo jsou materialisticky založení, a jejich nematerialisticky orientovanými vrstevníky. Ti, pro které je spotřeba velmi důležitá, si mnohem méně hlídají finance a nevytvářejí si finanční rezervy.

I to může být zdrojem jejich životní nepohody. Předchozí výzkumy prokázaly, že lidé, kteří si nedělají hlavu s penězi, nežijí bezstarostným životem. Naopak, často mají právě z tohoto důvodu starostí až nad hlavu.

Návod na spokojenější život je pro mileniály podle Helmové celkem jednoduchý: „Lépe hospodařit s penězi, které máme, a spotřebovávat méně, než spotřebováváme.“

Helmová ale uznává, že pro dnešní americké mileniály může být taková změna životních hodnot a životního stylu hodně obtížná. „Od malička slýcháme, že na všechno si můžeme něco koupit a že je naprosto v pořádku, když si to pořídíme, protože tímhle způsobem funguje ekonomika. Byli jsme zavlečeni do tohoto životního stylu a změnit naše chování bude těžké,“ konstatuje Helmová.

Pramen: Young Consumers

Diskuze (97) Další článek: Microsoft přidává na své klávesnice dvě nové klávesy: Office a „smajlíky“

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,