Na dálnici stovkou, ve městě 30 km/h. Rakousko řeší návrh na omezení maximálních rychlostí

Snaha o snížení emisí produkovaných automobilovou dopravou začíná pomalu ale jistě dostávat poněkud absurdní obrysy. Zatímco v Německu zvažují možnost snížení rychlosti na dálnicích na 120 km/h, v sousedním Rakousku chce jít skupina univerzitních profesorů ještě dál. Vlastně níž.

Günter Emberger, Martin Berger Astrid Gühnemann a Markus Mailer publikovali na webu tempolimit-jetzt.at výzvu k omezení nejvyšší povolené rychlosti na dálnicích na 100 km/h, na silnicích mimo město na 80 km/h a v obydlených oblastech na 30 km/h. „Pro naše děti, naše životní prostředí, naši budoucnost.“ hlásá slogan na titulní stránce.

Poněkud absurdní návrh

Svůj návrh staví na řadě studií, ze kterých vyplývá, že nižší rychlostní limity snižují emise, šetří peníze a životy. Coby akademici opírají tato tvrzení o několik zdrojů – například o analýzu dopadu omezení rychlosti rakouského Sdružení pro výzkum silniční a železniční dopravy, ze které plyne, že „by se snížila spotřeba fosilních paliv o 10 %, emise skleníkových plynů o 10 % a emise NOx o 46 %, 116 smrtelných dopravních nehod ročně (přibližně 25 %) a téměř 7 000 zraněných (přibližně 19 %).“

Obzvláště kontroverzní je snaha omezit nejvyšší povolenou rychlost ve městech ze stávajících 50 km/h na 30 km/h. Zde se autoři výzvy odkazují na švýcarskou studii, podle které takový krok „má pozitivní vliv na pěší a cyklistickou dopravu, nemá významný vliv na čas jízdy a přepravní výkon, snižuje nehodovost o 6 až 64 %, snižuje hlukovou zátěž a může vést ke snížení emisí látek znečišťujících ovzduší.“

Z dalších odkazovaných zdrojů plyne například to, že ve Francii vedlo snížení rychlosti na obousměrných silnicích mimo zastavěné oblasti z 90 na 80 km/h ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod v těchto úsecích o 12 %. Analýza několika mezinárodních studií pak ukázala, že snížení rychlosti o 5 km/h – téměř nezávisle na typu silnice, a tedy i na počáteční rychlosti – se projeví snížením nehod se zraněním osob o 15 %, nehod s těžkým zraněním o 26 % a smrtelných nehod o 28 %.

Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly

Jako zásadní argument ve prospěch razantního snížení maximální rychlosti na všech typech silničních komunikací je uváděna zejména ochrana životního prostředí, zdraví a životů. V rámci snahy o vynucování přísnějších pravidel pak autoři navrhují zvýšit četnost kontrol a snížit toleranci měření rychlosti na technicky nezbytné minimum.

„Vzhledem k hrozící klimatické katastrofě, probíhající energetické krizi a problémům ve zdravotnictví (nemoci způsobené znečištěným ovzduším a nedostatkem pohybu, jakož i stovky úmrtí a tisíce zranění ročně v důsledku dopravních nehod) se vedoucí představitelé předních rakouských dopravních podniků rozhodli vyzvat vládu k přijetí protiopatření. Jako účinné okamžité opatření je třeba neprodleně snížit zákonem povolené maximální rychlosti v obcích, mimo obce a na dálnicích.“ uvádějí autoři výzvy.

Dle angažovaných profesorů může být „Individuální časová ztráta cca 11 minut/100 km (cca 20 %) na dálnicích (ÖAMTC, 2022) kompenzována úsporou nákladů až 2,8 eur/100 km (cca 29 %) a obrovským ekonomickým přínosem v podobě úspory nákladů na nehody, hluk a životní prostředí.“

Diskuze (96) Další článek: Balík pošlete i bez lidského kontaktu. Z-Boxy od Zásilkovny nabízejí dlouho očekávanou funkci

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,