Někteří lidé dokážou vnímat magnetické pole Země, ukázal experiment

  • Schopnost vnímat magnetické pole byla přisuzována jen zvířatům
  • Vědci pomocí experimentu dokázali, že ji mají i někteří lidé
  • Magnetorecepce u člověka však funguje jen na nevědomé úrovni

Schopnost vnímat magnetické pole Země – vlastnost známou jako magnetorecepce – je dobře zdokumentována u mnoha zvířat. Vědcům se podařilo dokázat, že (někteří) lidé také disponují touto schopností.

Nové výsledky experimentů, publikované ve vědeckém časopise eNeuro, naznačují, že lidský mozek je schopen reagovat na magnetické pole Země, byť jen na nevědomé úrovni. Aktuálně není zřejmé, zda je tato schopnost nějakým způsobem užitečná, pravděpodobně se jedná o pozůstatek naší primitivní minulosti.

A komu to prospěje?

Poté, co vědci prokázali, že někteří lidé disponují uvedenou schopností, bude jejich dalším úkolem zjistit, zda magnetorecepce nějakým způsobem přispívá k našemu chování nebo schopnostem, jako je například prostorová orientace.

Schopnost vnímat zemské magnetické pole byla prokázána u bezobratlých živočichů i obratlovců, určité znaky vykazují také některé bakterie a prvoci. Jako součást navigačních smyslů ji aktivně používají stěhovaví ptáci nebo mořské želvy.

Výzkum v tomto směru není žádnou novinkou – již přibližně před 30 lety se vědci snažili zjistit, zda mají lidé tuto schopnost. Průkopnické snahy však vedly k výsledkům, které byly buď neprůkazné nebo nerealizovatelné. Magnetorecepce tak byla považována za něco, co je mimo lidskou sféru.

Umíme to, nebo ne?

Výzkumy na zvířatech, provedené v následujících letech, ukazovaly magnetorecepci jako výsledek komplexního neurologického procesu. Tato skutečnost motivovala geofyzika Josepha Kirschvinka a neurologa Shina Shimojo, aby se k této otázce vrátili.

„Náš přístup se zaměřil pouze na aktivitu mozkových vln,“ řekl Kirschvink. Výzkum pak ukázal, že tento smyslový systém funguje u lidí podobně, jako u zvířat. Důkazem je komplikovaný experiment v komoře speciálně navržené k odfiltrování jakýchkoli vnějších vlivů, které by mohly ovlivnit výsledky. Ta byla umístěna uvnitř Faradayovy klece, která chránila prostor před vnějšími elektromagnetickými poli.

Odborníci pomocí elektroencefalogramu (EEG) sledovali mozkové vlny více než třiceti účastníků, snímané 64 elektrodami, přičemž měnili magnetické pole v místnosti. Ačkoli se všechny testované osoby shodly na tom, že žádné změny neregistrovaly, výsledky EEG ve 12 % ukázaly něco jiného.

Na nevědomé úrovni

Výzkumníci zaznamenali „silnou, specifickou reakci lidského mozku“ na simulované „rotace magnetických polí o síle Země“. Pokles vln alfa, pozorovaný během těchto experimentů, naznačoval, že mozek interpretoval magnetické pole jako nějaký druh podnětu, jehož neurologický účel je však nejasný.

Vědci v tuto chvíli nevědí, jak je lidský mozek schopen vnímat magnetické pole. Kirschvink má svou teorii, podle které mohou existovat specializované smyslové buňky, které reagují na tento vliv. Shimojo věří, že by mohlo být možné přivést magnetorecepci do vědomé sféry.

Vůbec poprvé se tak u lidí povedlo pozorovat průkazné reakce na změny magnetického pole. I když nešlo o vědomé vnímání, chování mozku testovaných osob naznačilo směr, kterým by se měl ubírat další výzkum, jehož cílem bude pochopit mechanismus, kterým magnetické pole vyvolává neuronovou aktivitu.

Diskuze (10) Další článek: Instagram začne fungovat jako e-shop, produkty z reklamy koupíte přímo v aplikaci

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,