Nová studie naznačuje překvapivou souvislost mezi konzumací ryb a rakovinou kůže

Konzumace ryb je obecně považována za zdraví prospěšnou s tím, že snižuje riziko onemocnění kardiovaskulárního systému. Mořské ryby jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin a jódu, tuk z jater pak obsahuje vitamíny A a D. Nová studie však nutí k přehodnocení tohoto dlouholetého přesvědčení.

Dle tiskové zprávy, publikované ve čtvrtek 9. června na webu Scimex, může být konzumace většího množství ryb spojena s vyšším rizikem vzniku melanomu. Melanom, označovaný také jako maligní melanom, je typ rakoviny kůže, který se vyvíjí z buněk produkujících pigment, tzv. melanocytů.

Více ryb, více rakoviny

„Melanom je pátým nejčastějším nádorovým onemocněním v USA a riziko vzniku melanomu v průběhu života je u bělochů 1:38, u černochů 1:1000 a u Hispánců 1:1671. Přestože se v posledních desetiletích v USA a Evropě zvýšil příjem ryb, výsledky předchozích studií zkoumajících souvislost mezi konzumací ryb a rizikem vzniku melanomu byly rozporuplné. Naše zjištění identifikovala souvislost, která vyžaduje další zkoumání,“ uvedla autorka studie Eunyoung Cho.

Vědci z Brownovy univerzity a Národního institutu pro výzkum rakoviny sledovali po dobu 15 let stravovací návyky 491 367 Američanů ve věku 50 až 71 let. Vyhodnocovali u kolika z nich se v reakci na vyšší konzumaci ryb vyvinul melanom.

Výsledky ukázaly, že účastníci, kteří jedli v průměru asi dvě porce ryb týdně, měli o 22 % vyšší riziko vzniku melanomu a o 28 % vyšší riziko vzniku abnormálních kožních buněk, které by mohly být předstupněm rakoviny než lidé, kteří jedli méně než polovinu porce.

Jednou ze zásadních otázek pochopitelně bylo, čím je to způsobeno. „Předpokládáme, že naše zjištění by mohla být způsobena kontaminanty v rybách, jako jsou polychlorované bifenyly, dioxiny, arsen a rtuť. Předchozí výzkumy zjistily, že vyšší příjem ryb je spojen s vyššími hladinami těchto kontaminantů v těle, a identifikovaly souvislosti mezi těmito kontaminanty a vyšším rizikem rakoviny kůže. Podotýkáme však, že naše studie nezkoumala koncentrace těchto kontaminantů v tělech účastníků, a proto je k potvrzení tohoto vztahu nutný další výzkum,“ dodala Cho.

Budou nutné další studie

Sami vědci upozorňují, že ve své studii nezohlednili některé rizikové faktory, jako je počet znamének, barva vlasů, anamnéza silného spálení a chování související s vystavením slunci. Kromě toho byl denní příjem ryb u účastníků vypočítán na začátku výzkumu a mohl se v průběhu 15 let, kdy byli účastníci sledováni a hodnoceni, změnit.

Všechny tyto faktory mohly vést k nepřesným nebo chybným výsledkům, proto vědci upozornili, že v současné době nedoporučují žádné změny v konzumaci ryb a že dominantní příčinou rakoviny kůže zůstává slunce. Přesto je tato práce prvním krokem k pochopení souvislosti mezi konzumací ryb a rakovinou kůže, kterou další studie mohou prokázat jako nezpochybnitelnou.

Vedoucí výzkumná pracovnice Národní rady pro zdraví a lékařský výzkum Clare Collins konstatuje, že přestože z výsledků nevyplývá příčinná souvislost, nelze je ignorovat. „Výzkumníci sice upravili výsledky o řadu faktorů, které by je mohly zkreslit“, nicméně jsou natolik znepokojivé, že vyžadují další zkoumání, které zhodnotí, zda kontaminující látky nalezené v některých druzích ryb mohou přispět k tomu, že konzumace většího množství ryb je spojena s vyšším rizikem maligního melanomu.

Diskuze (18) Další článek: Co vy na to: Chtěli byste nosit občanku a řidičák přímo v mobilu?

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,