Ochrana dýchacích cest není zbytečná. Respirátory N95 snižují množství vydechovaného viru o 98 %

Jedním z nepopulárních opatření během pandemie onemocnění covid-19 bylo povinné nošení roušek, respektive později respirátorů. S tím souvisely časté polemiky týkající se jejich účinnosti při ochraně proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Vědci z University of Maryland zkoumali, jak různé typy ochrany dýchacích cest ovlivňují šíření virů. Podrobnosti přináší web StudyFinds.

Výsledky jsou ohromující: respirátory schválené dle normy N95 dokázaly snížit množství viru vydechovaného do vzduchu v průměru o 98 % (ve srovnání s nepoužíváním žádné ochrany dýchacích cest). Látkové roušky blokovaly průměrně 87 % virů, chirurgické roušky 74 % a respirátory třídy KN95 pouze 71 %.

Respirátory N95 jsou jasná jednička

Jedná se o první kontrolovanou studii provedenou na lidech, která přímo porovnává účinnost různých typů ochran dýchacích cest jako „regulaci zdroje“, tedy blokování respiračních virů vydechovaných infikovanými osobami.

Navzdory variabilitě jednotlivých výsledků (různé respirátory a roušky měly odlišnou kvalitu) byl celkový trend jasný – respirátory N95 výrazně překonaly svou schopností zadržovat vydechované viry všechny ostatní typy ochran dýchacích cest. Vědci spočítali, že jsou schopné dvacetkrát snížit riziko přenosu ve srovnání s tím, kdy by nakažený nenosil žádnou ochranu dýchacích cest.

„Naše zjištění podporují důrazná doporučení, aby se v oblastech s vysokým rizikem přenosu používala ochrana dýchacích cest,“ uvádí vedoucí studie Donald Milton v prohlášení pro média. „Respirátory N95 by se měly stát ve zdravotnických zařízeních standardem. Měli by je nosit zdravotničtí pracovníci, aby chránili své zranitelné pacienty i sami sebe.“

Hlavním problémem látkových nebo chirurgických roušek je jejich špatné přiléhání k obličeji. Většina aerosolů tak uniká kolem horní části roušky nebo po jejích stranách. Naopak respirátory N95, které lépe kopírují kontury obličeje, filtrují většinu aerosolů a jsou tedy mnohem účinnější​.

Výsledky studie

Vědci hodnotili účinnost masek jako prostředku k omezení šíření viru tak, že požádali dobrovolníky, aby poskytli dva 30minutové vzorky dechu po sobě – nejprve s maskou a pak bez masky. Cílem bylo co nejvíce napodobit reálné podmínky, takže dobrovolníkům nebylo poskytnuto žádné školení ohledně správného používání ochranných prostředků.

Vzorky aerosolu byly odebírány ve dvou velikostních rozmezích: jemné částice o průměru do pěti mikrometrů, které mohou zůstat ve vzduchu delší dobu, a větší částice o průměru nad pět mikrometrů, které se rychleji usazují. Množství RNA SARS-CoV-2 v každém vzorku bylo poté přesně měřeno pomocí PCR testu.

Po zohlednění všech faktorů, jako je věk, pohlaví, frekvence kašle a varianta covidu-19, kterou byla osoba infikována, se staly jasným vítězem respirátory N95. Dle výsledků snižovaly množství jemných aerosolových virových částic v průměru o 99 % a hrubých aerosolových virových částic o 94 %.

Na druhém místě se umístily látkové roušky, které redukovaly jemné částice o 92 % a hrubé částice o 74 %. Chirurgické roušky skončily na třetím místě s 81% redukcí jemných a 54% redukcí hrubých virových aerosolů. Překvapivě nejhůře dopadly respirátory KN95 s redukcí jemných aerosolů o 79 % a hrubých aerosolů o 48 %.

Jsou zde určitá omezení

V rámci objektivity je nutné uvést, že studie má určitá omezení, která nutné zohledňovat při interpretaci jejích výsledků. Testovanou skupinu tvořili převážně mladí dospělí s mírnými příznaky, takže výsledky nemusí být přímo aplikovatelné na starší nebo nemocnější osoby.

Většina testovaných chirurgických roušek a respirátorů KN95 byla omezena na jednu značku a účinnost jiných výrobků se pochopitelně může lišit. Látkové roušky, které si účastníci přinesli, byly různého typu a střihu, což může ovlivňovat zaznamenané výsledky.

Každopádně tato studie poskytuje reálný důkaz, že respirátory N95 jsou zlatým standardem, pokud jde o omezení šíření virových respiračních částic, a to i bez speciálního školení. Správné nošení respirátoru N95 může mít zásadní vliv na blokování vydechovaného viru do vzduchu.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány 29. května v odborném časopise eBioMedicine, který je součástí rodiny renomovaných časopisů The Lancet. Transparentní proces recenzního řízení zajišťuje, že publikované články jsou kvalitní, originální a přínosné pro vědeckou komunitu.

Diskuze (49) Další článek: Dnes je poslední den, kdy můžete zabránit Facebooku v trénování AI na svých datech

Témata článku: , , , , , ,