Opravdu jsou ženy zimomřivější než muži? Vědci zkusili vyvrátit zažitý stereotyp

O nejrůznějších (často jen údajných) rozdílech mezi muži a ženami byly popsány stovky stránek. Mnohdy se jedná o zažité stereotypy, které se však nemusejí zakládat na skutečnosti. Vědci z amerického Národního ústavu zdraví (National Institutes of Health) se rozhodli ověřit, zda jsou ženy citlivější na chlad než muži, jak se často tvrdí. Podrobnosti přináší magazín Gizmodo.

Vědecký tým doufal, že díky této práci lépe pochopí, jak lidské tělo reguluje vnitřní tělesnou teplotu. Chtěl zejména objasnit, zda je alespoň něco pravdy na hojně rozšířeném názoru, že se ženy při stejné teplotě cítí subjektivně chladněji než muži.

Muži versus ženy

Do experimentu zapojili 16 žen a 12 mužů, které bylo možné označit jako zdravé a štíhlé. Nejprve změřili jejich základní metabolický stav – například teplotu tělesného jádra, což je teplota orgánů uložených hluboko v těle, jako jsou játra, srdce apod. Poté je posadili na pět hodin do klimatizované místnosti, kde byli postupně vystavováni teplotám v rozmezí od 17,2 do 31,1 °C.

Dobrovolníci dostali oblečení, které neovlivňovalo jejich vnímání teploty. V průběhu pokusů byl sledován jejich metabolický stav a byli dotazováni, zda jim je, nebo není chladno. Kromě toho vědci sledovali, zda se účastníci netřesou zimou. Třesení těla v chladném prostředí je přirozenou reakcí organismu na pokles teploty. Tento jev je součástí procesu zvaného termoregulace, kterým si tělo udržuje ideální tělesnou teplotu.

Výsledky od základu vyvracejí zažitý stereotyp, že ženy jsou více zimomřivé než muži. Vědci nezjistili žádný významný rozdíl mezi muži a ženami, pokud jde o „tepelný komfort, který sami udávali“. Stejně tak nezaznamenali rozdíly v tom, kdy se dobrovolníci začali třást zimou.

Nejde o pohlaví, ale velikost těla

Výsledky však naznačily, že ženy mají „nižší kritickou teplotu“ než muži. To znamená, že jejich tělo provádí změny v metabolismu, aby se při poklesu teploty zahřálo, dříve než mužské. Díky těmto rozdílům měly ženy v průměru vyšší teplotu tělesného jádra, když se v místnosti ochladilo. Autoři studie dospěli k závěru, že tyto rozdíly jsou zřejmě důsledkem toho, že ženy mají obvykle menší tělo a vyšší procento tělesného tuku než muži.

Jinými slovy: existují nepatrné rozdíly v tom, jak lidský organismus reaguje na změny teploty okolního vzduchu. Tyto rozdíly jsou však podle vědců do značné míry ovlivněny velikostí a složením těla, nikoli výhradně pohlavím. Z hlediska termoregulace studie nezjistila mezi pohlavími žádné rozdíly.

Je nutné podotknout, že tato zjištění jsou založena na malém vzorku, takže ke skutečnému vyřešení této otázky bude pravděpodobně zapotřebí další výzkum, který bude zkoumat rozmanitější skupiny lidí. Prozatím se musíme spokojit tím, že subjektivní vnímání teploty není diktováno tím, zda jde o muže, nebo ženu.

Dosavadní výsledky vědeckého bádání byly publikovány 29. dubna v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Toto periodikum publikuje vědecké zprávy, komentáře, recenze, perspektivy a články z oblasti biologických, fyzikálních a sociálních věd.

Diskuze (23) Další článek: Raspberry Pi Connect je oficiální vzdálená plocha pro stejnojmenný minipočítač. Běží přímo v prohlížeči

Témata článku: , , , ,