Papež fandí obnovitelným zdrojům. Energetické potřeby Vatikánu má pokrýt nová solární farma

Papež František vyjádřil přání, aby veškerou poptávku po elektřině ve Vatikánu pokrývala solární energie. Ve dvoustránkovém apoštolském listu s názvem „Bratr Slunce“, datovaném ke 21. červnu, kdy byl letní slunovrat a nejdelší den v roce, napsal: „Je nutné přejít na udržitelný model, který snižuje emise skleníkových plynů do atmosféry a směřuje ke klimatické neutralitě.“ Vatikán zveřejnil tento dopis 26. června.

K dosažení tohoto cíle mají být na vatikánském území přibližně 18 kilometrů severozápadně od Říma, v oblasti Santa Maria di Galeria, nainstalovány solární panely. Vygenerovaná elektřina by měla pokrývat veškeré energetické potřeby Vatikánu. Dle papeže se jedná o odpověď „na výzvy, které lidstvu a našemu společnému domovu přinášejí klimatické změny“.

Pozemek, na kterém mají být solární panely nainstalovány, je v současné době využíván pro umístění vysílačů Vatikánského rozhlasu. Systém bude kombinovat výrobu obnovitelné elektřiny se zemědělskou produkcí. Papežský dekret neupřesnil, jak velká farma bude, ani kdy by měla být hotová.

Vatikánská solární farma

Stavbu solární farmy dostal na starost kardinál Fernando Vérgez Alzagu, který působí jako guvernér Vatikánského městského státu, a arcibiskup Giordano Piccinotti – šéf instituce APSA, která ve Vatikánu spravuje majetek a finanční záležitosti.

Papež František má o životní prostředí dlouhodobý zájem. V dopise dále napsal: „Lidská společnost má technologické prostředky, jak se vypořádat s touto environmentální transformací a jejími škodlivými etickými, sociálními, ekonomickými a politickými důsledky, přičemž solární energie hraje v řešení zásadní roli.“

87letý papež vyjádřil svůj postoj ke klimatické krizi již v roce 2015, kdy řekl, že obnoví dialog o tom, jak budujeme budoucnost planety. „Existuje silný vědecký konsensus, který naznačuje znepokojující oteplování klimatického systému. V posledních desetiletích bylo toto oteplování doprovázeno stálým vzestupem hladiny moří a nárůstem extrémních povětrnostních jevů,“ napsal papež v dopise s názvem Laudato Si’.

Stále zelenější Vatikán

V loňském roce navázal apoštolskou exhortací „Laudate Deum“ (Chvála Bohu), v níž vyzval popírače klimatických změn a přešlapující politiky, aby změnili názor a nahlas řekli, že nemohou přehlížet lidské příčiny nebo se vysmívat vědě, když se planeta „pravděpodobně blíží k bodu zlomu“.

Od doby, kdy ekologicky smýšlející papežové začali péči o životní prostředí považovat za prioritu, Vatikán usiluje o snížení své uhlíkové stopy. Například za papeže Benedikta XVI. byly na střechu hlavního audienčního sálu instalovány solární panely a Vatikán přijal darovaný „klimatický les“ v Maďarsku k vykompenzování emisí.

Vatikán postupně obměňuje svůj vozový park a v rámci snahy o menší ekologické dopady přechází na elektromobily. Městský stát s rozlohou 0,49 km² a 453 obyvateli přijal plán „Ekologická konverze 2030,“ který má za cíl zavádět udržitelné projekty a technologie s nulovou uhlíkovou stopou.

Diskuze (13) Další článek: 100 let na jedno nabití. Americká společnost Infinity Power dosáhla průlomu v jaderných bateriích

Témata článku: , , , , , ,