Papírová brčka představují riziko pro lidi, zvířata i životní prostředí. Obsahují toxické chemikálie

Papírová brčka, která jsou často prezentována jako „ekologická alternativa“ klasických plastových brček, obsahují potenciálně toxické chemikálie, označované jako polyfluoroalkylové a perfluoroalkylové látky (PFAS). Zjistila to nová studie provedená belgickými vědci, o které na webu The Conversation informoval Ovokeroye Abafe z University of Birmingham.

Tyto látky, obecně známé jako „věčné chemikálie“, jsou velkou skupinou více než čtyř tisíc syntetických chemikálií, jež se používají v široké škále výrobků kvůli svým schopnostem odpuzovat vodu a tuky. Lze je nalézt v předmětech denní potřeby, jako jsou nepřilnavé pánve a obaly na rychlé občerstvení.

Papírová brčka vlastně nejsou tak ekologická

Polyfluoroalkylové a perfluoroalkylové chemické látky mohou v životním prostředí přetrvávat tisíce let a expozice určitým hladinám je spojena se špatným zdravotním stavem lidí i zvířat. Studie, kterou provedli belgičtí vědci, analyzovala komerčně dostupná brčka na pití různých typů.

Vědci použili dvě metody detekce PFAS v brčkách. Nejprve měřili přítomnost 29 typů běžných polyfluoroalkylových a perfluoroalkylových chemických látek a kvantifikovali jejich množství v brčkách pomocí citlivé metody zvané kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií. U 16 z 29 PFAS zjistili detekovatelné koncentrace.

Ke zjištění dalších chemických sloučenin v brčkách pak použili screeningovou metodu. Ta odhalila přítomnost dalších dvou sloučenin – kyseliny trifluoroctové (TFA) a kyseliny trifluorometansulfonové (TFMS). TFA se vyskytla u pěti z osmi testovaných značek papírových slámek a TFMS u šesti z nich.

Vzhledem k omezenému průmyslovému využití kyseliny trifluoroctové vědci předpokládají, že její přítomnost ve slámkách může pocházet z rozkladu halogenovaných uhlovodíků. Ty se běžně používají jako průmyslová rozpouštědla, meziprodukty při syntéze, a dokonce i jako chemické čisticí prostředky. Naproti tomu zdroje TFMS v brčkách jsou nejisté. Je však známo, že jsou spojeny s místy, kde se používaly hasicí pěny.

Škodlivé chemikálie v brčkách

Detekovatelné koncentrace polyfluoroalkylových a perfluoroalkylových chemických látek byly objeveny téměř ve všech testovaných papírových a bambusových brčkách 39 různých značek. Byly zjištěny i v plastových a skleněných brčkách, ale ve výrazně menší míře.

Nejčastější PFAS zjištěnou v brčkách byla kyselina perfluoroktanová. Výroba této chemické látky je v Evropské unii od roku 2020 z bezpečnostních důvodů zakázána. Lze ji však nalézt ve starých nebo recyklovaných spotřebních výrobcích a přetrvává v životním prostředí.

Přítomnost škodlivých látek v rostlinných brčkách může být alespoň částečně způsobena faktory, jako je neúmyslná kontaminace z rostlin pěstovaných v půdě znečištěné polyfluoroalkylovými a perfluoroalkylovými látkami a z použití kontaminovaného recyklovaného papíru.

Nebezpečná expozice

Lidé mohou být přímo vystaveni účinkům škodlivých chemických látek v brčkách, protože se během používání vyluhují do nápojů. Vyhozená nebo recyklovaná brčka mohou vést k nepřímé expozici prostřednictvím kontaminované půdy, vody, rostlin a výrobků z recyklovaných materiálů. Expozice PFAS přitom představuje značné zdravotní riziko pro lidi, volně žijící živočichy a životní prostředí.

Předchozí výzkumy ukázaly, že u těhotných žen, které jsou vystaveny těmto látkám, může dojít ke snížení plodnosti a zvýšení krevního tlaku. Jejich děti pak mohou čelit následkům, jako je nízká porodní hmotnost, předčasná puberta, a dokonce i zvýšené riziko některých druhů rakoviny. Bylo také prokázáno, že expozice PFAS narušuje schopnost imunitního systému bojovat s infekcemi.

Vystavení polyfluoroalkylovým a perfluoroalkylovým látkám bylo rovněž spojeno se sníženou reprodukční schopností ptáků, se vznikem nádorů a narušenou funkcí imunitního systému a ledvin u jiných druhů zvířat. Například výzkum na řece Cape Fear v Severní Karolíně v roce 2022 odhalil, že všech 75 testovaných aligátorů amerických (chráněný druh) mělo v krevním séru PFAS.

Diskuze (30) Další článek: Recenze notebooku Asus ExpertBook B9403CVA. Zenbook, jak ho mají firmy rády

Témata článku: Zdraví, Chemie, Ekologie, Znečištění, recyklace