Pilulka místo cvičení? Ale ne pro lenochy – jen pro ty, kdo cvičit nemohou

  • Pozitivní účinky cvičení se neomezují jen na svaly, plíce a oběhový systém, ale významně prospívají i zraku
  • Pro lidi, kteří cvičit nemohou, vědci vyvíjejí „cvičení v pilulce“
  • Ostatní by měli sportovat, protože dobrovolné sportování zabírá líp než vynucené

Při fyzické námaze vzniká v těle celá řada látek. Některé z nich jsou zodpovědné za blahodárný efekt fyzické námahy na lidský organismu. Není žádné tajemství, že fyzická námaha posiluje nejen svaly, plíce a oběhový systém, ale má významný pozitivní účinek také na centrální nervový systém a jeho funkce, a to včetně vyšší nervové činnosti.

Fyzická aktivita prospívá například tvůrčímu myšlení. Nezanedbatelný je také přínos fyzické námahy pro zdraví našich očí, především pak sítnice. Není to zase takové překvapení, protože sítnice oka je nervového původu a můžeme ji do jisté míry považovat za „prodloužení mozku“. Přitom onemocnění sítnice, jako je např. makulární degenerace, jsou v ekonomicky vyspělých zemích jednou z nejčastějších příčin oslepnutí seniorů.

Tým vedený Riccardem Natolim z John Curtin School of Medical Research při Australian National University v australském Actonu proto v titulku přehledového článku publikovaného v lékařském časopise Clinical & Experimental Ophthalmology vyzývají k „běhu na záchranu zraku“.

Myokiny pomáhají

Většina lidí potřebuje k pravidelnému sportování jen trochu odhodlání a pevná vůle. Lidé trpící chorobami postihujícími pohybový aparát jsou ale často možnosti sportovat zbaveni. Jak jim zajistit přínosy sportování?

Natoli a jeho spolupracovníci upozorňují na celou řadu molekul, které pozitivní efekt sportování zprostředkovávají, lze je vyrobit a mohly by být používány buď preventivně nebo jako léky. Patří k nim například skupina faktorů označovaných jako myokiny. Nejdéle známým představitelem myokinlů je interleukinu-6. Lidské tělo ho produkuje při námaze ve svalech. Podobně ale působí i „hormon cvičení“ označovaný jako irizin nebo katepsin B.

Využití interleukinu-6 pro prevenci závažných onemocnění je poněkud kontroverzní záležitost, protože jeho koncentrace stoupají v oku lidí postižených makulárních degenerací.  Molekula interleukinu-6 má dvě tváře. Za určitých podmínek je s to rozdmychávat záněty, což je zřejmě způsob, jakým sítnici škodí. Za jiných podmínek ale záněty potlačuje, což sítnici svědčí. Natoli je toho názoru, že produkce svalového interleukinu-6 při námaze má právě tento pozitivní efekt.

Irizin a molekula FNDC5, z které tento „hormon cvičení“ vzniká, se sice netvoří ve svalech, ale při tělesné námaze jejich produkce stoupá, a to dokonce i v oční sítnici. Irizin navíc zvyšuje produkci dalších molekul, jako je např. je nervový faktor BDNF. Pokud byl BDNF podáván myším, zabránilo to u pokusných zvířat následné degeneraci sítnice.

Dobrovolný běh je lepší než běh z donucení

Řada látek potřebných pro správnou funkcí sítnice se dostává k jejím buňkám uzavřena do malých váčků označovaných jako extracelulární váčky. Ty se oddělují od buněk a krevním řečištěm pak mohou v organismu doputovat i na místa hodně vzdálená místu jejich vzniku. V cílové lokalitě organismu pak mohou splynout a tamními buňkami a předat jim svůj obsah. 

V extracelulárních váčcích putuje tělem například nervový faktor BDNF. I tento fakt navrhují Natoli a spol. při napodobení efektu fyzické námahy na lidský organismus využít. Poukazují přitom na fenomén známý jako „rozhovor tkání“, tedy fakt, že tkáně a orgány mohou navzájem ovlivňovat svůj stav a funkce.

Doposud se vědci a lékaři hodně soustředili na vliv fyzické námahy na funkce mozku.  Sítnice oka stála tak trochu stranou jejich zájmu. To se ale v poslední době rychle mění, protože se stárnoucí populací přibývá i problémů se zrakem seniorů.

Ukazuje se, že pro prevenci a kompenzaci onemocnění oční sítnice není třeba podstupovat nijak drakonický cvičebný režim. Naopak se zdá, že nižší intenzita cvičení je v tomto ohledu dokonce účinnější než enormní námaha. Zajímavé jsou bezesporu výsledky studií, které naznačují, že dobrovolná námaha přináší lepší výsledky než námaha podstoupená z donucení. Experiment byl sice proveden na potkanech, ale pro člověka může platit totéž.

Jak přiznávají autoři přehledového článku v Clinical & Experimental Ophthalmology, pilulku, která by zajistila pozitivní přínosy cvičení i těm, kdo necvičí, v dohledné době v lékárnách nepořídíme. Usilovně se na ní ale pracuje. Do té doby nezbývá než aby všichni, kdo sportovat mohou, tuhle možnost využili.  Nic lepšího k dispozici není.

Diskuze (3) Další článek: Takhle bude vypadat finální balení mobilní herní konzole Steam Deck. Do Vánoc to ale Valve nestihne

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , ,