Podrobný návod, jak uhasit hořící Teslu. Budete potřebovat opravdu hodně vody

  • Národní asociace požární ochrany vydala příručky pro hasiče
  • Rozebírá v nich specifika hašení elektromobilů značky Tesla
  • K uhašení může být potřeba až 11 tisíc litrů vody

Začátkem října vzbudila pozornost médií informace o požáru vozu Tesla v Rakousku. Podle zpráv ORF News ztratil 57letý řidič kontrolu nad vozidlem, narazil do zábradlí a následně do stromu. Automobil začal záhy po nehodě hořet.

Řidič měl štěstí – s pomocí dalších lidí se dostal z vozidla včas a z místa ho odvezla záchranná služba. Hasiči následně uzavřeli inkriminovaný úsek a začali vozidlo hasit. Některé zdroje pak nesprávně uváděly, že k uhašení bylo potřeba 11 tun vody a hasiči požár hasili tři dny. Není to úplně přesné, ale i tak to nebylo nic jednoduchého.

Největším problémem jsou akumulátory, které jsou na Teslách, podobně jako ve většině elektromobilů, namontovány ve spodní části vozidla. Obsahují chemikálie, které mohou během požáru snadno uniknout, čímž se členové záchranných složek ocitají v nebezpečí.

Dalším problémem elektromobilů je riziko opětovného vznícení, ke kterému může, dle mluvčího rakouského hasičského sboru Petera Hölzla, dojít až tři dny po počátečním požáru. Z tohoto důvodu byla Tesla po uhašení na místě následně uložena do speciálního kontejneru s rozměry 6,8 × 2,4 × 1,5 metrů, který je vodotěsný a slouží k podobným účelům. A právě v tomto kontejneru zpola zaplněném vodou auto strávilo právě tři dny, aby se riziko samovznícení eliminovalo. 

Návod na hašení Tesly

Americká Národní asociace požární ochrany (National Fire Protection Association; NFPA) spolupracuje s Tesla Motors na programu školení o bezpečnosti vozidel na alternativní paliva. Cílem je připravit hasiče a další záchranné složky na rostoucí počet automobilů s tímto pohonným ústrojím.

Na webu NFPA jsou ke stažení příručky pro vozy Tesla Model 3, Model S, Model X a Roadster. Jsou sice určené pro profesionální hasiče s patřičnými znalostmi a školeními, nicméně i z pohledu laika v nich lze najít zajímavé informace.

Klepněte pro větší obrázek 
Příručka k hašení Tesly Model 3

V první řadě tyto manuály popisují, jak identifikovat jednotlivé modely. Poskytují informace o komponentách s vysokým napětím, popisují airbagy, předepínače bezpečnostních pásů a materiály vysoké pevnosti použité v konstrukci karoserie.

Okruhy s vysokým napětím

Pro hasiče jsou jednou z klíčových informací údaje o komponentách s vysokým napětím. V případě Modelu 3 jsou to kromě akumulátorů například kompresor klimatizace, topení, pohonné ústrojí, kabeláž a nabíjecí port.

Klepněte pro větší obrázek 
Komponenty s vysokým napětím

Protože jsou baterie umístěné pod podlahou vozidla a zabírají významnou část podvozku, příručka důrazně varuje před rizikem poškození podlahové vany při zvedání. Vůz je z tohoto důvodu možné zvedat pouze ve čtyřech bodech se zvýšenou tuhostí. V opačném případě hrozí poškození akumulátorů, které se mohou následkem nesprávné manipulace vznítit.

Klepněte pro větší obrázek 
Body určené ke zvedání vozidla

Jak hasit Teslu?

V příručce je samostatná kapitola „Hašení požáru“ („Firefighting“), která svým úvodem možná překvapí. Výslovně totiž doporučuje používat k hašení baterií s vysokým napětím vodu. Hlavním cílem tohoto postupu je ochladit celý prostor, ve kterém vzniká teplo.

Klepněte pro větší obrázek 
Jak poznat Teslu Model 3?

Manuál potvrzuje to, co si v praxi vyzkoušeli rakouští hasiči – totiž že může být potřeba opravdu velké množství vody. K úplnému uhašení ohně a ochlazení se může jednat až o 3000 galonů, tedy 11356 litrů. Tato informace se objevila i v souvislosti s rakouským případem, není ovšem známo, kolik litrů vody rakouští hasiči ve skutečnosti použili. 

Klepněte pro větší obrázek 
Pokyny k hašení Tesly

V případě, že není dostupné dostatečné množství vody, je doporučeno zahájit hašení suchými hasicími prostředky, pěnou či sněhem. Každopádně i v těchto případech příručka radí pokračovat v hašení vodou hned, jakmile bude k dispozici.

Opatrnost na prvním místě

Během zásahu se hasiči pochopitelně nemají dotýkat žádných vysokonapěťových komponent a musí používat pouze izolované nástroje. Příručka také varuje, že teplo a plameny mohou zasáhnout mechanismus airbagů, plynové vzpěry a další součásti, což může mít za následek nečekané exploze.

Poté, co veškerý oheň a kouř viditelně zmizí, lze k aktivnímu měření teploty použít termovizní kameru. S její pomocí je doporučeno sledovat, zda komponenty vozidla chladnou, nebo jestli se zahřívají. V okruzích s vysokým napětím nesmí být přítomen oheň, kouř ani zahřívání po dobu nejméně jedné hodiny před tím, než bude vozidlo předáno odtahové službě.

Před předáním auta odtahové službě musí být baterie zcela ochlazena a následné složky by měly být informovány, že existuje riziko opětovného vznícení. Z tohoto důvodu musí být uhašený vůz skladován na otevřeném prostranství nejméně 15 metrů od jakýchkoli dalších objektů.

Rizika hořící baterie

Samostatná kapitola je věnována akumulátorům, kde je hned v úvodu zmíněno, že hořící nebo zahřátá baterie uvolňuje toxické páry.  Ty mohou obsahovat těkavé organické sloučeniny, plynný vodík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, saze, částice obsahující oxidy niklu, hliníku, lithia, mědi, kobaltu a fluorovodíku.

Klepněte pro větší obrázek 
Rizika související s poškozením baterie

Z tohoto důvodu by hasiči během zásahu měli používat kompletní ochranný oblek s dýchacím přístrojem a přijmout patřičná opatření na ochranu osob nacházejících se v dosahu. K nasměrování kouře a par je doporučeno používat proud mlhy nebo přetlakové ventilátory.

Vysokonapěťová baterie se skládá z lithium-iontových článků. Pokud dojde k jejich poškození, uniká z nich jen malé množství tekutiny čiré barvy. K provoznímu chlazení baterie a pohonné jednotky je používána tradiční chladicí kapalina na bázi glykolu. Pokud je tedy poškozen tento okruh, může z vozidla vytékat modrá chladicí kapalina.

Další opatření

Další části návodu zmiňují například nutnost vždy zajistit vozidlo proti pohybu klíny pod kola. Pokud je možný přístup do interiéru, doporučuje se také zajištění auta parkovací brzdou, jejíž tlačítko se nachází na voliči jízdního režimu.

Klepněte pro větší obrázek 
Vozidlo je nutné zajistit proti pohybu

Dalším úkonem by mělo být přerušení vysokonapěťového obvodu, čímž dojde k oddělení akumulátorů od zbytku vozidla a deaktivaci některých komponent. Pro tyto účely je určen přístup přes přední zavazadlový prostor.

Klepněte pro větší obrázek 
Přerušení obvodu vysokého napětí

Nejprve je nutné otevřít kapotu a vyjmout ochranný kryt, který je zajištěn několika sponami. Následně se musí na dvou místech přestřihnout nebo přeřezat smyčka, umístěná vedle nálevky ostřikovače čelního skla. K přerušení je doporučeno použít pilu nebo hydraulické nůžky,

Pokud je smyčka v předním prostoru z nějakého důvodu nepřístupná, je možné k odpojení vysokého napětí použít smyčku, nacházející se u pravého zadního sloupku vozidla. Zde je umístěna pod obkladovým panelem vedle zadního pevného skla.

Klepněte pro větší obrázek 
Přerušení obvodu u zadního skla

Co s utopenou Teslou?

Pokud se vozidlo zcela nebo částečně nachází ve vodě, doporučuje příručka zacházet s ním stejně, jako s běžným automobilem. Karosérie v takovém případě údajně nepředstavuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Klepněte pro větší obrázek 
Co s utopenou Teslou?

I v tomto případě je však vyžadováno, aby hasiči pracovali v kompletním ochranném obleku, neboť manipulace s ponořeným vozidlem bez vhodných ochranných prostředků může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Hned po vytažení Tesly je doporučeno zahájit odpojování vysokonapěťových částí, jak je popsáno v předchozí kapitole.

Klepněte pro větší obrázek 
Otevření dveří zevnitř

Další části příručky se pak zabývají otevíráním dveří zvenku i zevnitř, otevřením kapoty a prostoru kufru, tlačením a tažením vozidla. Pokud by vás jednotlivé manuály zajímaly podrobněji, nabízíme odkazy na jejich stažení:

Diskuze (205) Další článek: Microsoft čistí Windows 10. Zabíjí aplikaci Lidé a některé další funkce

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,