Provozovatel obchodů IKEA chce v Baltském moři postavit největší větrnou farmu na světě

Společnost Ingka Group, která je hlavním provozovatelem obchodů IKEA, požádala o povolení k výstavbě jedné z největších větrných farem na moři. Projekt by měl stát v Baltském moři u jižního pobřeží Švédska. Podrobnosti přináší magazín Interesting Engineering.

Projekt bude realizovat investiční divize skupiny Ingka Group – Ingka Investments – která na něm spolupracuje se švédskou firmou OX2 AB. OX2 AB vyvíjí, staví a prodává řešení pro obnovitelné zdroje energie a působí v jedenácti evropských zemích.

Další projekt větrné farmy

OX2 AB spolupracuje s Ingka Group na dalších pěti větrných farmách na moři u Švédska. Jde o větrné farmy Galene na západním pobřeží, Triton na jihu, Aurora mezi ostrovy Öland a Gotland a Pleione a Ran u východního pobřeží Gotlandu. Nejnovější připravovaný projekt, označovaný jako Neptunus, se má nacházet u pobřeží Blekinge v jižním Švédsku.

Větrná farma Neptunus bude stát 50 kilometrů od břehů a má ji tvořit 207 větrných turbín o maximální výšce až 420 metrů. Celkový instalovaný výkon projektu bude 3 100 MW a ročně vyprodukuje 13 až 15 TWh elektřiny, která bude určena k pokrytí energetických potřeb obyvatel regionů Blekinge a Skåne.

Kromě žádosti o povolení pro stavbu větrné farmy chce Ingka a OX2 v zařízení na moři vyrábět 370 000 tun vodíku ročně. Při tomto procesu bude vznikat jako vedlejší produkt kyslík, který bude využíván k okysličování Baltského moře, což by mělo přispět k obnově mořského života v oblastech s nedostatkem kyslíku.

Stavět se začne za šest let

Na rozdíl od většiny zemí, které pro pronájem mořského dna pro větrné elektrárny na moři využívají aukční nebo výběrové řízení, Švédsko používá přístup „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Návrhy však musí projít územním řízením z hlediska ochrany životního prostředí a také získat doporučení na regionální úrovni.

Projekty musí rovněž získat povolení Natura 2000, což je základní kámen politiky Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti. Předpisy Natura 2000 vytvořily soustavu oblastí zvláštní ochrany (SAC) a zvláště chráněných území (SPA), které chrání nejohroženější a nejcennější druhy a biotopy v regionu.

V rámci projektu Neptunus bylo rovněž nutné požádat o povolení v rámci Natura 2000, v jehož rámci museli developeři prokázat, že výstavba nebude mít významný dopad na biotopy v regionu nebo že existuje vhodný plán opatření na zmírnění dopadů. Pokud se podaří získat všechna potřebná povolení, začne stavba větrné farmy v roce 2030.

Diskuze (28) Další článek: Americké ministerstvo obrany hodlá nainstalovat solární panely na střechy Pentagonu

Témata článku: , , , , , ,