Průlomový výzkum potvrzuje tajemství Stonehenge. Jednalo se o starověký sluneční kalendář

Stonehenge je jednou z nejznámějších starověkých památek na světě. O jeho účelu a původu existuje mnoho teorií – jedna z nejpopulárnějších říká, že se jedná o jakýsi gigantický kamenný kalendář. Této hypotéze dodává další váhu nedávný výzkum vědců z Bournemouthské univerzity zveřejněný v odborném časopise Antiquity.

Podnětem k dalšímu bádání byly nedávné objevy a nové analýzy kamenných kruhů a starověkých kalendářních systémů. Právě ty vedly profesora Timothyho Darvilla k pokusu podívat se na toto místo novým pohledem. „Jasné solsticiální uspořádání Stonehenge přimělo lidi k domněnce, že místo obsahovalo nějaký druh kalendáře již od dob antického vědce Williama Stukeleyho.“ řekl.

A co myslíte? Byl to kalendář!

Nejnovější objevy naznačují, že místo bylo kalendářem založeným na tropickém slunečním roce s délkou 365,25 dne. Jedním z rozhodujících důkazů jsou obří kameny, jež byly přidány během roku 2500 před naším letopočtem. Předpokládá se, že tyto kameny pocházely ze stejné oblasti a následně zůstaly ve stejné formaci. Pokud je to pravda, naznačovalo by to, že fungovaly jako jeden celek.

Na základě těchto informací Darvill a jeho tým kameny analyzovali, přičemž věnovali zvláštní pozornost jejich významu a porovnávali je s jinými známými kalendáři z tohoto období. Tímto způsobem se podařilo určit, že z hlediska uspořádání se s největší pravděpodobností jednalo o sluneční kalendář.

„Navrhovaný kalendář funguje velmi přímočaře. Každý ze třiceti kamenů v kruhu představuje jeden den v rámci měsíce, který je rozdělen na tři týdny, každý o 10 dnech,“ vysvětluje Darvill. Výrazné kameny tedy pravděpodobně označují začátek týdne a sloužily jako fyzická reprezentace roku, která pomáhala dávným obyvatelům Wiltshiru sledovat dny, týdny a měsíce.

Aby kalendář odpovídal slunečnímu roku, bylo nutné vytvořit přestupný měsíc o pěti dnech a každé čtyři roky přidat jeden přestupný den. Přestupný měsíc, který byl pravděpodobně zasvěcen božstvům na tomto místě, je reprezentován pěti trility ve středu.

Možný vliv jiných kultur

Kalendář s deseti dny v týdnu a třemi týdny v měsíci nám dnes může připadat poněkud zvláštní, ale podobné byly v tomto období používány v mnoha kulturách. Koneckonců námi aktuálně používaný kalendář je poměrně moderní – pochází z římského období a v pozdním středověku byl upraven papežem Řehořem XIII.

„Takový sluneční kalendář se vyvinul ve východním Středomoří ve staletích po roce 3000 př. n. l. Kolem roku 2700 před naším letopočtem byl přijat v Egyptě jako občanský kalendář a byl široce používán na počátku Staré říše." vysvětluje Darvill. To nastoluje možnost, že kalendář ve Stonehenge může vycházet z vlivu některé z cizích kultur.

„Nález slunečního kalendáře reprezentovaného v architektuře Stonehenge otevírá zcela nový pohled na tuto památku jako na místo pro život,“ řekl Darvill, „místo, kde bylo načasování obřadů a slavností spojeno se samotnou podstatou vesmíru a nebeskými pohyby na obloze.“

Diskuze (2) Další článek: Startup chce pomocí fúzní technologie vrtat nejhlubší díry všech dob

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,