Pseudovědy: Biorezonance je špatná biologie, špatná fyzika a špatná věda

  • Biorezonanční terapie se řadí do energetické sekce alternativní medicíny
  • Vznikla v Německu roku 1977 v rukou Franze Morella a Ericha Rascheho
  • V současnosti se biorezonanční metody používají téměř na všechno
Kapitoly článku

Několik století zpátky byla veškerá medicína z dnešního pohledu alternativní. Některé postupy se sice zdály být účinné, postupně vznikaly i více či méně správné teorie o vzniku chorob a opodstatněných způsobech jejich léčby, ale pojmy jako dvojitě zaslepený experiment či placebo efekt v té době nikdo neznal, recenzované lékařské časopisy neexistovaly a mrtvý pacient si zpravidla příliš nestěžoval.

Od té doby urazila tzv. západní medicína poměrně dlouhou cestu směrem k ideálnímu stavu, medicíně založené na důkazech, což se odráží mimo jiné v minimální dětské úmrtnosti, výrazně delší průměrné délce lidského života i ve zvýšeném komfortu života s handicapem nebo chronickou chorobou. Přesto se v současnosti lehce i vážně nemocní pacienti obracejí k alternativní medicíně všeho druhu.

Kromě spoléhání se na (alespoň údajně) staré a prověřené metody exotického (tradiční čínská medicína) i domácího (bylinkáři) léčitelství je překvapivě oblíbená i sféra léčebných praktik zaklínající se nejnovějšími poznatky z nejmodernějších oblastí lidského poznání, především tedy z kvantové mechaniky a biofyziky.

Tato oblast bohužel není o nic méně alternativní nežli ta tradiční, údajný vědecko-teoretický základ je zpravidla zcela chybný a řádně provedené studie účinnost předkládaných metod nikterak nepotvrzují. Mezi typickými ukázkami můžeme jmenovat radioniku, magnetoterapii (nebo přinejmenším její značnou část), kvantovou léčbu v podání Deepaka Chopry, elekotroakupunkturu, mesodiencefalickou modulaci či právě biorezonanci, které se budeme dále blíže věnovat.

Co je to biorezonanční terapie

Biorezonanční terapie se řadí do energetické sekce alternativní medicíny, kam patří veškerá nevědecká práce s „energiemi“ vlastními živému organismu, přírodě nebo celému vesmíru. Kromě biorezonance zde najdeme například vesmírnou energii Reiki, mesmerismus neboli léčbu prostřednictvím živočišného magnetismu nebo pránu proudící čakrami lidského těla.

V západní medicíně se různé formy energetické medicíny rozvíjejí souběžně s rozmachem novověké vědy zhruba od 18. století. Biorezonance sama je novějšího data. Ačkoli v některých svých aspektech navazuje na scientologické měření kožního odporu, eletroakupunkturu dle Volla a homeopatickou „frekvenční paměť vody“, vznikla v Německu až roku 1977 v rukou lékaře a scientologa Franze Morella a jeho zetě elektroinženýra Ericha Rascheho. První biorezonanční přístroj získal název MORA dle počátku příjmení obou svých autorů.

Prodejci biorezonačních přístrojů popisují výzkum vedoucí k vývoji biorezonančních přístrojů nepřekvapivě trochu jinak. Prvními jmény, která na jejich webech obvykle naleznete, jsou Albert Einstein (všechna hmota je energie), Louis de Broglie (dualita částic a vlnění) a samozřejmě Nikola Tesla (potenciální léčba vysokofrekvenčními oscilátory, předchůdce šarlatánské elektroterapie populární ještě v době 1. světové války). A protože výčet odborníků čítající pouhá tři jména by byl přece jenom trochu krátký, je třeba přihodit jmen ještě několik.

My si pro začátek vystačíme se třemi zásadními osobnostmi: s vynálezcem a podvodníkem Royalem Rifem, jehož pokusy s paprsky ničícími choroboplodné zárodky nebyly nikdy úspěšně zreplikovány a s údajným inženýrem a podvodníkem Antoinem Priorém, jehož léčba rakoviny byla celkem jednoznačně zdiskreditována.

Konečně tu máme ještě naturopatku a podvodnici Huldu Regehr Clarkovou, autorku mnoha knih včetně Léčby všech rakovin a Léčby všech rakovin v pokročilém stadiu, která ještě předtím, než sama zemřela na rakovinu, stihla po střetech se zákony USA uprchnout do Mexika a připravit o peníze a zdraví nejednoho nebohého pacienta.

V současnosti se biorezonanční metody používají na všechno od terapie infekčních chorob virových, bakteriálních i parazitárních přes léčbu rakovin všeho druhu, alergií, roztroušené sklerózy a jiných autoimunitních chorob, až po zbavování se obezity a závislostí.

Biorezonační přístroje mají během hodinového až dvouhodinového úvodního sezení určit celkovou „zátěž“ organismu, tedy v těle obsažené toxiny a těžké kovy, choroboplodné zárodky všech druhů a velikostí (viry, bakterie, plísně, parazity), alergie a potravinové nesnášenlivosti, nedostatky vitamínů a minerálů i energetické blokády a disbalance (dle Tradiční čínské medicíny).

V následujících sezeních jsou pak akutní i chronické obtíže údajně napravovány, a to s okamžitou (v řádu několika hodin) či postupnou (v řádech týdnů) účinností. Předpokládáme, že zatímco na rýmu funguje přístroj opravdu rychle, a do týdne už ani nevíte, že jste před několika dny téměř umírali, s obezitou vám přístroj pomůže v průběhu následujících týdnů až měsíců v závislosti na zvolené stravě a pohybové aktivitě.

V druhé kapitole se dozvíte, proč je tato pseudověda tak populární

Pseudovědy

Pseudovědy jsou postupy nebo znalosti, které jejich provozovatelé staví na úroveň vědeckých disciplín. Ale i když je propagují způsobem připomínající vědecké postupy, nedodržují při tom základní pravidla vědy nebo vycházejí z chybných předpokladů. Pseudovědy často předpokládají existenci dosud nepoznaných, někdy i duchovních sil. Jejich výsledky bývají neověřitelné, neopakovatelné.

Biorezonance | Homeopatie | Tradiční čínská medicína | Astrologie | Akupunktura | Plochá Země | Scientologie | Sisyfos

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,