Pseudovědy: Parapsychologie a psychotronika aneb když věříte v nadpřirozené jevy

  • Metapsychika, parapsychologie a psychotronika jsou různé názvy pro jeden obor
  • Ten se zabývá zkoumáním tzv. paranormálních jevů a ESP schopností
  • Jaká je jeho historie a proč se jedná o pseudovědu?

Metapsychika, parapsychologie a psychotronika jsou různé názvy pro obor lidské činnosti na pomezí vědy a ezoterického náboženství. Zabývá se zkoumáním tzv. paranormálních jevů a schopností, které přesahují naše běžné smyslové vnímání (a jsou proto nazývány ESP – Extra Sensory Perception).

Patří mezi ně například telepatie (přenos myšlenek na dálku), telekineze (pohybování předměty silou mysli), telegnoze (jasnovidectví), levitace (vznášení), materializace (zhmotňování), různé formy věštění, nekromantie (komunikace se zemřelými) a mnohé další.

Ti, kdo se parapsychologii nebo psychotronice věnují, zastávají názor, že existují vědou doposud neobjevené energie, které tyto jevy umožňují. Snaží se tyto síly objevit, ovládnout a využívat. Vznikla tak celá řada produktů a služeb, které mají klientům pomoci zázračně se uzdravit, předpovědět čísla tažená v loterii, odrážet negativní energie a chránit je před vším zlým, zhubnout bez diet a cvičení, zahnat duchy či jen správně rozestavět nábytek v bytě tak, aby se rodině dařilo.

Něco z historie

Ačkoli člověk věřil v nadpřirozené schopnosti, síly a bytosti, dá se říci, odjakživa, bývaly obzvláště v evropských podmínkách dlouho vnímány spíše negativně a vzbuzovaly obvykle bázeň. Spojovány byly obvykle s božím vnuknutím nebo čarodějnictvím, to podle situace.

V novověku však zájem o tzv. okultní vědy postupně stoupal a stávaly se čím dál populárnějšími. Za zmínku jistě stojí událost, kdy švédský filozof a mystik Emanuel Swedenborg roku 1759 popsal svému příteli v Londýně vizi velkého požáru, který ve stejnou dobu probíhal ve Stockholmu.

Ve 2. polovině 18. století se začala rozvíjet taktéž hypnóza, která byla dlouho pokládána za bránu k rozšířenému lidskému vědomí a schopnostem. Jejím praotcem byl švýcarský lékař Franz Anton Mesmer. Proslavil se také magnetoterapií, tedy léčbou pomocí přikládání magnetů na různé části těla. Tento směr pracující s magnetismem lidského organismu dodnes nese název mesmerismus.

Klepněte pro větší obrázek
Foto: Wellcome Images, CC BY 4.0

Postupně se do centra zájmu dostávalo přesvědčení, že lidská mysl má skryté možnosti, k nimž je možné se propracovat a naučit se jich využívat. Mimořádné schopnosti už nebyly jen pro vyvolené zvláštní jedince, ale stávaly se přístupné široké veřejnosti na základě studia, případně jako klientům placených služeb.

Vzniklo tak tzv. Nové myšlení. Jedním z jeho novodobých potomků je například scientologie, o níž jsme psali zde. Druhým směrem, který se v závislosti na proměně vnímání nadpřirozených schopností v 19. století silně rozvíjel, je spiritismus, tedy komunikace s duchy.  

Parapsychologie jako vědní disciplína

S rozvojem nástrojů vědeckého zkoumání postupně vzniklo několik institucí, které se rozhodly mimosmyslovými jevy zabývat. Tehdy se pro jejich označení používal termín metapsychika. Roku 1882 vznikla v Londýně Společnost pro psychická bádání. Ta se později rozšířila i do Spojených států amerických. V Paříži působil od roku 1919 Mezinárodní ústav pro metapsychicku.

Ve 30. letech 20. století zavedl americký přírodovědec Joseph Banks Rhine nový termín parapsychologie a stal se vedoucím výzkumné parapsychologické laboratoře na univerzitě v Durhamu v Severní Karolině. V první polovině 20. století vycházelo množství časopisů, které publikovaly výsledky parapsychologického bádání.

Název oboru však postupně získával poněkud pejorativní nádech právě díky předponě „para“ a býval čím dál častěji označován za pseudovědu, která nenese ověřitelné výsledky, které by odpovídaly vědeckým standardům.

Od roku 1955 se začal mezi francouzskými parapsychology prosazovat pojem psychotronika. Působil techničtěji, a tím i vědečtěji. Současně jeho zavedení ukazuje i na změnu ve vysvětlování parapsychologických jevů. Jejich příčina začala být popisována jako působení zatím neobjevených fyzikálních sil a částic.

Velké naděje byly do psychotroniky vkládány v době studené války. Místo vojensky využitelných poznatků se však vůdcové obou mocenských bloků potýkali spíše s tím, jak utajit neuspokojivé výsledky nákladných výzkumů.

Titulní foto: Paryavarana Margadarsi Vaisakhi, CC BY-SA 4.0

Na dalším listu se podíváme na historii parapsychologie v Československu.

Pseudovědy

Pseudovědy jsou postupy nebo znalosti, které jejich provozovatelé staví na úroveň vědeckých disciplín. Ale i když je propagují způsobem připomínající vědecké postupy, nedodržují při tom základní pravidla vědy nebo vycházejí z chybných předpokladů. Pseudovědy často předpokládají existenci dosud nepoznaných, někdy i duchovních sil. Jejich výsledky bývají neověřitelné, neopakovatelné.

Biorezonance | Homeopatie | Tradiční čínská medicína | Astrologie | Akupunktura | Plochá Země | Scientologie | Sisyfos

Diskuze (85) Další článek: Robotickou mulou americké armády se stane MUTT od General Dynamics

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,