S mobilem jde dítě stranou: Batolatům škodí chytré telefony jejich matek i otců

  • Pokud matky používají chytrý telefon, jejich interakce s dítětem se redukují na čtvrtinu
  • Na duševní vývoj dítě může mít takový nezájem matky fatální dopady
  • Pro otce to zřejmě platí také

Světová zdravotnická organizace vydala doporučení, podle kterého by děti do jednoho roku neměly mít přístup k chytrým telefonům nebo tabletům a do pěti let věku by s nimi denně neměly trávit víc než hodinu. Přesto se chytré telefony a tablety dostávají do ručiček i velmi malým dětem včetně batolat.

Průzkum ve Velké Británii ukázal že více než třetina dětí ve věku pod pět let má svůj vlastní tablet. Děti ve věku do tři do pěti let tráví denně před obrazovkou nebo nad displejem celkem čtyři hodiny, z čehož hodinu se věnují digitálním hrám. Jaký dopad má na děti, když chytrým telefonům propadnou jejich rodiče?

Na tuto otázku hledal odpověď tým vedený Katy Borodkinovou z Telavivské univerzity. Pro své experimenty získali izraelští vědci několik desítek maminek s batolaty ve věku od dvou do tří let. Pravý účel sledování vědci matkám nesdělili. Ty dostaly informaci, že cílem výzkumu je porovnání zájmů matky a dítěte.

Dobrovolnice z řad maminek dostaly tři úkoly. V prvním měly procházet určenou facebookovou stránku a lajkovat videa a články, které je zaujaly. V druhé části četly tištěné časopisy a označovaly pro ně zajímavé články. Nakonec si matky hrály s dítětem a ke smartphonu ani k časopisům neměly přístup.

„Naším cílem bylo simulovat situace z reálného života, kdy se matka musí starat o své dítě, a zároveň věnuje pozornost chytrému telefonu,“ vysvětluje Katy Borodkin. „Matky si nebyly vědomy účelu experimentu, a tak se chovaly zcela přirozeně. Dělily zájem mezi batolata a chytrý telefon a časopisy. Abychom mohli kvantifikovat interakce matky a dítěte, natočili jsme všechny interakce mezi matkami a batolaty na video.“

Vědci sledovali tři typy interakcí mezi matkou a dítětem. V první řadě zkoumali, co matky dětem říkaly, protože to zásadním způsobem formuje vývoj řeči dítěte. Pokud matky na dítě méně mluví, mají děti chudší slovní zásobu, a to i v dospělosti.

Předmětem výzkumu byly také konverzační obraty a slovní interakce. Ty předurčují kromě rozvoje řeči také sociální vývoj dítěte. Dítě se učí, jak se zapojit do konverzace a zvládá základní společenské normy, jimiž se řídí interakce s druhými lidmi. Vědci zkoumali i schopnost matky reagovat na podněty ze strany dítěte.

Když například dítě řekne: „Hele, náklaďák.“, pak není jedno, jestli matka zabraná do mobilu odtuší: „Ano, to je skvělé.“ nebo zda zareaguje větou: „Ano, správně. Tohle je červený náklaďák. Takový jsme viděli včera.“  Typ matčiny reakce má zásadní význam pro vývoj dítěte v každém směru. Rozvíjí jeho jazykové, sociální, emocionální i kognitivní schopnosti. Výsledky studie zveřejnil vědecký časopis Child Development.

S mobilem jde dítě stranou

"Zjistili jsme, že když matky četly tištěné časopisy nebo si prohlížely svůj smartphone, klesaly všechny tři typy interakcí mezi matkou a dítětem na polovinu až čtvrtinu," říká Katy Borodkinová. „Jinými slovy, matky mluvily se svými dětmi až čtyřikrát méně, když byly na svém chytrém telefonu."

„Kromě toho si s batoletem vyměnily méně konverzačních obratů, poskytovaly mu méně bezprostředních a obsahově adekvátních odpovědí a častěji ignorovaly dětské reakce na dění kolem. I když byly matky schopny reagovat při procházení Facebooku na podněty že strany dítěte, kvalita jejich reakcí drasticky poklesla. Matky omezily své reakce na naprosté minimum. Snažily se vlastně jen o to, aby s dítětem úplně neztratily kontakt.“

Zajímavý je i fakt, že nebyl zjištěn rozdíl mezi reakcemi matek, které si prohlížely facebook na smartphonu, a reakcemi matek pročítajících časopisy. „Nezjistili jsme, že by jedno médium rozptylovalo matky více než druhé. Je však jasné, že smartphony používáme mnohem více než jakákoli jiná média, takže představují pro dítě významnou vývojovou hrozbu.

Je třeba poznamenat, že v současné době nemáme žádné vědecké důkazy, které by naznačovaly skutečný vliv rodičovského používání chytrých telefonů na vývoj dítěte, protože se jedná o relativně nový fenomén. Naše výsledky však naznačují, že používání smartphonů matkami může mít nepříznivý dopad na duševní vývoj dětí. Důsledky nedostatečné interakce mezi matkou a dítětem mohou být dalekosáhlé.“

 Katy Borodkinová k tomu dodává: „V našem výzkumu jsme se zaměřili na matky, ale věříme, že naše zjištění platí i pro komunikaci mezi otci a jejich batolaty, protože používáním smartphonů se od sebe muži a ženy nijak zvlášť neliší. Proto se domníváme, že výsledky výzkumu jsou s vysokou pravděpodobností relevantní jak pro otce, tak pro matky.“

Titulní ilustrační foto: Derek Thomson derekthomson, CC0

Diskuze (12) Další článek: Recenze Seagate FireCuda 530. Rychlé, ale zadýchané SSD

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,