Sedmdesát let od Velkého londýnského smogu. Počasí a uhlí na několik dnů zastavily Londýn, tisíce lidí zemřely

Velký smog v Londýně (Great Smog of London) byl jednou z nejhorších katastrof týkajících se znečištění ovzduší v historii. Způsobil tisíce úmrtí, hospitalizace a narušení chodu města. Začal 5. prosince 1952, tedy přesně před sedmdesáti lety.

Smog byl tak hustý, že po několik dní – skončil až 9. prosince – blokoval sluneční svit a snižoval viditelnost na několik metrů. Způsobil stav ohrožení veřejného zdraví a donutil vládu přijmout opatření proti znečištění ovzduší.

Příliš mnoho uhlí

Velký londýnský smog byl kombinací vysokého tlaku vzduchu a znečištění ovzduší způsobeného lidmi. Meteorologická situace přinesla do Londýna na začátku prosince 1952 studený vzduch a mlhu. K tomu se přidalo silně znečištěné ovzduší, které bylo tvořeno převážně kouřem ze spalování uhlí.

V té době bylo doslova v centru Londýna několik uhelných elektráren a továren. Také domácnosti topily převážně uhlím, k tomu nepříliš kvalitním. Dražší uhlí mířilo na export, aby Velká Británie dokázala splatit dluhy z druhé světové války.

Klepněte pro větší obrázek
Jednou z uhelných elektráren v samém centru Londýna (asi jen 2 km od Buckinghamského paláce) byla Battersea. Už před Velkým smogem dostala zařízení pro čištění spalin, které ale situaci nejspíš ještě zhoršilo. Umyté spaliny se nezvedly, ale zůstaly při zemi. Foto: Radomir Rezny,  Shutterstock.com

A aby toho nebylo dost, v předchozích letech z Londýna mizely elektrické tramvaje, nahrazovaly je dieselové autobusy. Situaci nepomohlo ani bezvětří – vítr by jinak dokázal znečištění rozptýlit.

Smog, který takto vznikl, způsobil stav ohrožení veřejného zdraví. Britská vláda v následujících týdnech odhadla, že kvůli tomu zemřely asi 4 tisíce lidí. Pozdější výzkumy toto číslo zvýšily na 10–12 tisíc úmrtí. Nejvíce postiženi byli starší a nemocní lidé, také malé děti.

Smog také způsobil rozvrat ve městě. Lidé museli zůstat doma, protože vycházet ven bylo příliš nebezpečné. Školy a podniky byly uzavřeny a byla ovlivněna doprava. Smog pronikl i do vnitřních prostor.

Co je smog?

Smog je chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického smísení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha).

Redukční smog (též londýnský nebo zimní), je označení pro složeninu městského a průmyslového kouře s mlhou, vyskytující se během roku typicky v zimních podmínkách s výraznými přízemními inverzemi teploty vzduchu. V závislosti na průmyslovém znečištění moderní společnosti je zimní smog složen převážně z oxidů siřičitého SO₂ a některých dalších látek, které snadno podléhají oxidaci. Tyto látky mají často silně redukční účinky na své okolí.

Oxidační smog byl objeven ve 40. letech v kalifornském Los Angeles. Bývá označován též jako kalifornský, losangelský, fotochemický či letní smog. Tento druh smogu má silné oxidační, agresivní, dráždivé a toxické účinky. Jde o znečištění vzduchu, které vzniká v městských oblastech vlivem působení slunečních paprsků na některé složky dopravních exhalací. Jeho součástí jsou převážně vysoké koncentrace přízemního ozónu a směs uhlovodíků, peroxyacetyltrinitrátu, oxidů dusíku a uhlíku. Oxidační smog patří k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Evropě. 

Zdroj: WikipedieCC BY-SA 3.0

S tím se musí něco udělat

Velký londýnský smog byl varovným signálem, že se znečištěné ovzduší je třeba začít řešit. V roce 1954 byl přijat Zákon o Londýně, který na situaci reagoval, a v roce 1956 Zákon o čistotě ovzduší. Ten reguloval emise kouře ze spalování uhlí.

Zákon zakázal spalování uhlí v určitých oblastech, například ve městech, a omezil množství vypouštěného kouře. Zákon také vytvořil bezdýmné zóny, což byly oblasti, kde bylo spalování uhlí zcela zakázáno. Domácnosti získaly dotace, aby uhelné kotle nahradily alternativami, například plynem, nebo aby spalovaly vhodnější paliva, jako je koks.

Zákon o čistotě ovzduší pomohl znečištění ve Spojeném království snížit a podobné zákony přijaly i další země. Znečištění ovzduší je však v mnoha částech světa problémem i dnes.

Tip: Londýnskému velkému smogu se věnuje 4. epizoda 1. sezóny seriálu Koruna (The Crown), který si můžete pustit na Netflixu.

Oživeno ve 12:35 | Pusťte si tuto dobovou reportáž BBC pro představu, jak to tenkrát v Londýně vypadalo.

Diskuze (20) Další článek: DHL nakoupí od Fordu dalších 2 000 elektrických dodávek. Patří k lídrům elektromobility

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,