Slunce váží 1990 quettagramů. V soustavě SI přibyly čtyři nové předpony pro hodně malá i hodně velká čísla

V uplynulém týdnu se ve francouzském Versailles konala Generální konference pro míry a váhy (CGPM). Patrně nejzásadnějším výsledkem je definování čtyř nových předpon soustavy SI – dvě jsou určené pro velká a dvě pro malá čísla, informuje web New Scientist.

Mezinárodní soustava jednotek (SI) je standard, na kterém se shodla většina vědců a jenž je základem každého vědeckého měření. Kromě toho, že definuje jednotky, jako je například kilogram či metr, určuje také způsob pojmenování velmi velkých a malých čísel.

Nové předpony SI

K poslednímu rozšíření tohoto systému pojmenování došlo v roce 1991, kdy čísla s 21 nebo 24 nulami dostala předpony zetta (1021) a yotta (1024) pro velmi velká čísla a zepto (10-21) a yocto (10-24) pro velmi malá čísla. Další změna tak přichází po více než třiceti letech.

Z usnesení z konference vyplývá, že hlavním důvodem k zavedení nových předpon jsou „potřeby datové vědy v blízké budoucnosti vyjádřit množství digitálních informací o řádu číselných informací o řád vyšší než 1024,“ a také snaha zabránit přijetí neoficiálních předpon.

Nové předpony jsou definovány takto:

  • 1027 (kvadriliarda) – ronna (symbol „R“)
  • 10-27 (kvadriliardtina) – ronto (symbol „r“)
  • 1030 (kvintilion) – quetta (symbol „Q“)
  • 10-30 (kvintiliontina) – quecto (symbol „q“)

Snaha předejít chaosu

„V populárně-naučných médiích se už objevilo dost spekulací o tom, co by mohlo být nad yottabajtem,“ říká Richard Brown z britského centra pro standardy měření Národní fyzikální laboratoře. V systému označování tak pomalu ale jistě vznikal chaos – zatímco někde se pro označení 1027 neformálně používala předpona bronto, převodník v rámci vyhledávače Google používal předponu hella.

Předpony bronto a hella však do schématu pojmenování SI nezapadají, protože písmena „b“ a „h“ se již používají pro jiné předpony nebo zavedené jednotky. Přijetí standardu by mělo zajistit, že se alternativní předpony neuchytí ve vědecké a odborné literatuře.

Brown se podílel na přípravě návrhu, o kterém členské státy CGPM hlasovaly v pátek 18. listopadu. Protože nebyly vzneseny žádné námitky, byly všechny čtyři nové předpony systému SI schváleny. Dle Browna by ronto a quecto mohly najít využití v radioastronomii – například pro měření velmi slabé síly kosmického mikrovlnného pozadí, záření, které zůstalo po velkém třesku.

Diskuze (45) Další článek: Jak zvýšit herní výkon ve Windows 11? Vypněte tyhle funkce, radí Microsoft

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , ,