Svatbou ku zdraví! Podle vědců může manželství snížit riziko vzniku cukrovky 2. typu

Podle nové studie může manželství pomoci udržet nižší hladinu cukru v krvi a snížit tak riziko vzniku cukrovky. Vědci zjistili, že osoby, zejména starší 50 let, mají tendenci lépe pečovat o své zdraví, pokud jsou v manželském svazku. Skupina odborníků z Lucemburska a Kanady odhalila skutečnost, že jak manželé, tak manželky vykazovali nižší hladinu cukru v krvi.

Vdané dámy a ženatí pánové vykazovali v průměru o 0,21 % nižší hladinu krevního cukru ve srovnání s jedinci, kteří byli svobodní z důvodu osobní preference, úmrtí partnera nebo rozvodu. „Abychom naše výsledky uvedli do kontextu: jiné studie naznačují, že snížení průměrné hladiny cukru v krvi v populaci o 0,2 % by mohlo snížit nadměrnou úmrtnost o 25 %,“ říká Katherine Ford z Lucemburské univerzity.

Svatbou k lepšímu zdravotnímu stavu

Zajímavé je, že uvedený zdravotní benefit žádným způsobem nesouvisel s kvalitou vztahu – snížená hladina cukru v krvi byla zjištěna jak u párů žijících v harmonickém soužití, tak i v manželstvích, ve kterých to zdaleka tak dobře neklapalo. Vědecký tým dospěl k závěru, že již samotné soužití s jinou osobou přináší pozitivní výsledky.

„Zjistili jsme, že rodinný stav, na rozdíl od úrovně podpory nebo napětí v manželství, zřejmě ovlivňuje průměrnou hladinu cukru v krvi u populace ohrožené diabetem 2. typu,“ vysvětluje Ford ve zprávě pro média. Zdravotní přínos manželství potvrdily i další studie – lidé, žijící v tomto svazku například méně často trpí depresemi a je u nich nižší riziko vzniku onemocnění, jako je hypertenze nebo vysoká hladina cholesterolu.

Ač mohou výsledky vědeckého bádání působit na první pohled poněkud překvapivě, mají své logické vysvětlení. Riziko vzniku diabetu 2. typu je spojováno s nezdravým stravováním a nedostatkem pohybu, což souvisí se sociální izolací, osamělostí, životními podmínkami, sociální podporou a velikostí sociální sítě. Lidé, žijící ve vztahu, nebývají tak osamělí a mívají větší motivaci k aktivnímu životu.

Jak probíhala studie

Vědci si stanovili za cíl zjistit, zda mít manžela/manželku nebo partnera/ku žijícího ve společné domácnosti může být pro dospělé ve středním a pozdějším věku důležitým zdrojem sociální podpory a/nebo zátěže pro jejich zdraví. Předchozí studie naznačily, že manželství a/nebo partnerské soužití je pro zdraví prospěšné, a to zejména pro starší dospělé.

Vědci analyzovali údaje od 3 335 osob ve věku 50 až 89 let bez dříve diagnostikované cukrovky na základě Anglické longitudinální studie stárnutí (ELSA). Účastníci byli sledováni po dobu deseti let, během nichž pravidelně poskytovali vzorky krve a odpovídali na otázky týkající se jejich rodinného stavu a kvality jejich vztahů.

Kromě toho byly shromážděny informace o dalších faktorech, jako je věk, příjem, zaměstnání, kouření, fyzická aktivita, deprese, index tělesné hmotnosti (BMI) a další typy sociálních vztahů v jejich sociální síti (děti, další nejbližší rodina a přátelé). Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise BMJ Open Diabetes Research & Care.

Překvapivě pozitivní výsledky

Přibližně tři čtvrtiny respondentů (přesně 76 %) žily v manželském nebo partnerském svazku. Analýza v průběhu času také ukázala, že u osob, které zažily rozvod, se častěji vyvinul prediabetes – stav vysoké hladiny cukru v krvi, který může vést k plnohodnotné cukrovce. Kvalita vztahu však neměla významný vliv na průměrnou hladinu glukózy v krvi. Toto zjištění naznačuje, že důležitější je přítomnost vztahu, bez ohledu na jeho povahu.

„Celkově tyto výsledky ukazují, že manželský nebo partnerský vztah nepřímo souvisí s hladinou cukru v krvi, a to bez ohledu na míru manželské podpory nebo napětí. Zdá se, že tyto vztahy poskytují ochranný účinek nad hranicí prediabetu,“ uzavírá Ford.

Závěrem je nutné upozornit na skutečnost, že se jednalo o observační studii, a proto nelze určit příčinný vztah. Studie měla i další omezení – například skutečnost, že mezi jednotlivými vlnami sběru údajů vypadl značný počet osob. K více než polovině vzorků ze druhé vlny nebyly k dispozici žádné údaje, takže byly vyloučeny. Existuje také možnost, že se osoby s horším zdravotním stavem častěji rozváděly.

Diskuze (7) Další článek: Je při dietě lepší omezit sacharidy, nebo se zaměřit na kalorie? Čínská studie rozlouskla dietní dilema

Témata článku: Zdraví, Medicína, Tělo, Cukrovka, Vztahy