Tečka. Ivermectin před covidem neochrání. Několik vědeckých studií, které to tvrdily, bylo staženo

  • Antiparazitikum Ivermectin před covidem-19 neochrání
  • Několik vědeckých studií, které to tvrdily, bylo staženo
  • Některé měly nesprávnou metodiku, jiné byly zfalšované

Studie naznačující, že antiparazitikum ivermectin je účinnou léčbou onemocnění covid-19, se často opíraly o důkazy, „které se při podrobném zkoumání v podstatě vypařily“. Už několik studií bylo z tohoto důvodu staženo.

Autoři jedné ze studií, která údajně prokázala, že ivermectin může léčit pacienty nakažené koronavirem SARS-CoV-2, stáhli svůj článek poté, co uznali, že jejich údaje byly zkreslené. V tomto případě je však nutné konstatovat, že závěry, vytvořené na základě sledování pouhé stovky asymptomatických osob s pozitivním testem, bylo nutné brát s rezervou už od začátku.

Ne každá studie stojí na reálných základech

Hned v úvodu je vhodné podotknout, že v tuto chvíli není vědecky prokázáno, že by ivermectin byl účinným lékem proti covidu-19. Studie, jež tvrdily opak, byly buď špatně provedené, nebo byly realizované na příliš malém vzorku, takže se jejich výsledky nedaly použít v širším měřítku. V některých případech byly dokonce přímo zfalšované. Přesto popularita tohoto léku prudce vzrostla.

Jedna z prvních podvodných studií byla publikována jen několik měsíců po vypuknutí pandemie. Údajně zjistila, že ivermectin vede ke zlepšení stavu a snížení úmrtnosti hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Lékařský časopis, jež tuto práci zveřejnil, ji nakonec stáhl poté, co se zjistilo, že údaje byly zfalšované a žádní pacienti ve skutečnosti neexistovali.

Přesto stihla zfalšovaná studie napáchat určité škody. Například ještě před stažením článku zařadila peruánská vláda ivermectin do svých pokynů pro léčbu covidu-19. Některá doporučení tak byla částečně založena právě na zfalšovaných datech.

Další stažené studie o ivermectinu

V červenci deník The Guardian Australia upozornil, že výsledky randomizované studie z Egypta byly staženy poté, co byly vzneseny vážné etické obavy a otázky kolem získávání dat. V září server Buzzfeed News informoval, že jiná argentinská studie, která tvrdila, že ivermectin ve 100 % případů zabraňuje onemocnění, obsahovala podezřelé údaje a byla založená na chybné metodice.

Další studie později zjistily, že ivermectin nemá žádný významný vliv na virovou nálož pacientů s covidem-19. K řádnému posouzení jakéhokoli vlivu tohoto léku na covid-19 jsou zapotřebí další, podstatně rozsáhlejší a věrohodnější studie.

Navzdory tomu se tento lék ujal nejen v Peru, ale v různé míře se používá téměř po celém světě a je propagován politiky, celebritami, a dokonce i některými lékaři a vědci jako účinná léčba onemocnění covidu-19. Lidé se kvůli tomu snaží lék získat, a dokonce se uchylují k užívání přípravků používaných k léčbě parazitů u zvířat.

Studie plné nedostatků

Jedním z nejčastějších problémů provedených studií bylo, že zkoumaly pouze účastníky, kterým byl podán lék. Smysluplných výsledků však lze dosáhnout pouze v případě, kdy je do studie zahrnuta také kontrolní skupina, která dostává placebo.

Obě skupiny by měly být podobné v řadě parametrů, jako je rozdělení podle pohlaví, věkové rozmezí a celkový zdravotní stav. To zvyšuje pravděpodobnost, že jakýkoli účinek pozorovaný u pokusné skupiny je výsledkem intervence – tedy v tomto případě podání léku. Nejspolehlivější výsledky podávají dvojitě zaslepené studie, kdy výzkumníci ani účastníci nevědí, kteří pacienti dostávají lék a kteří placebo.

Ve čtvrtek vyšel v prestižním lékařském časopise Nature Medicine článek, jehož autory jsou epidemiologové a odborníci, kteří se zabývali studiemi o ivermectinu. „Několik stovek a tisíců pacientů dostalo dávku ivermectinu, přičemž se spoléhali na důkazní základnu, která se při podrobném zkoumání v podstatě vypařila,“ napsali autoři.

„Několik studií, které tvrdí, že ivermectin má klinický přínos, má podobné problémy, a jejich výsledky obsahují nereálná čísla a nevysvětlitelný nesoulad ve zveřejněných demografických údajích o pacientech, časové údaje, které neodpovídají pravdivosti sběru dat, a podstatné metodické nedostatky.“ kritizují vědci.

Diskuze (74) Další článek: Rychlý test myši Microsoft Ocean Plastic Mouse. Recyklované tělo a baterka na rok

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,