V USA doporučují farmářům ochranu dýchacích cest. Vědci zkoumali, zda jsou roušky a respirátory účinné

S pandemií onemocnění covid-19 bojovalo lidstvo mnoha různými způsoby. Svou roli sehrály také roušky a respirátory, které bylo v případě Česka povinné nosit na veřejnosti, včetně veřejné dopravy a obchodů. Jak toto opatření ovlivnilo vývoj pandemie? Na tuto otázku se snažili najít odpověď tři profesoři: Trish Greenhalgh z Oxfordské univerzity, C Raina MacIntyre z University Of New South Wales a David Fisman z University of Toronto.

Téma ochrany dýchacích cest nabývá opět na aktuálnosti v souvislosti se znepokojivými zprávami o šíření ptačí chřipky mezi hovězím dobytkem ve Spojených státech. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v nedávných pokynech doporučilo dobře padnoucí respirátory – spolu s kombinézou a ochrannými brýlemi – všem, kteří pracují s potenciálně nakaženým skotem, dokud hrozba ptačí chřipky nepomine.

Fungují roušky a respirátory?

„Ale fungují roušky? Starší přehled účinku roušek a respirátorů, který se zabýval pouze klinickými studiemi, dospěl k závěru, že neexistuje dostatek důkazů pro posouzení, zda jejich nošení snižuje riziko šíření nebo nákazy respiračními chorobami. S tím však nesouhlasíme.“ píšou ve článku publikovaném na webu The Conversation.

Odkazují se přitom na nedávno publikovaný přehled důkazů Masky a respirátory pro prevenci respiračních infekcí: přehled současného stavu vědeckých poznatků. V jeho rámci Greenhalgh, MacIntyre a Fisman shromáždili údaje z randomizovaných kontrolovaných studií a provedli takzvanou metaanalýzu.

Zkoumali také další důkazy včetně desítek laboratorních studií, které prokázaly, že se respirační infekce, včetně běžného nachlazení, covidu-19, chřipky, spalniček a TBC – šíří především vzduchem. Laboratorní důkazy ukázaly, že různé materiály masek lépe, či hůře filtrují drobné částice a jsou více, či méně prodyšné – zejména když jsou vlhké.

Zatímco lékařské roušky jsou obvykle volně uvázané kolem obličeje (vzduch tedy může filtr obcházet), respirátory těsně přiléhají a jsou testovány, aby bylo zajištěno, že veškerý vdechovaný nebo vydechovaný vzduch projde přes kvalitní filtr. Vzhledem k tomu, že se respirační viry vznášejí vzduchem, musí být ochrana dýchacích cest, má-li být optimálně účinná, vyrobena z kvalitního materiálu a musí těsně přiléhat.

Ochrana dýchacích cest má smysl

Je tedy logické, že nošení roušek a respirátorů, které špatně přiléhají nebo se nosí jen omezenou dobu, nebude mít kýžený efekt. Stejně tak nemůžeme očekávat, že pouhé doporučení nosit ochranu dýchacích cest bude mít nějaký účinek, pokud nebude dodržováno.

Při porovnávání respirátorů s rouškami v místech s vysokým rizikem infekce, jako je nemocnice, je nutné nosit respirátor nepřetržitě, dokud osoba neopustí budovu, a nejen občas, když se provádějí takzvané „procedury vytvářející aerosol“ - například intubace pacienta.

Roušky a respirátory dle vědců skutečně zajišťují ochranu a respirátory N95 (vyrobené s použitím kvalitnějšího filtračního materiálu a navržené tak, aby těsně přiléhaly k obličeji a chránily před kontaminanty přenášenými vzduchem) jsou v tomto směru účinnější než roušky používané ve zdravotnictví.

„Doufejme, že nás nečeká další pandemie. Ale když o této možnosti uvažujeme, závěrem našeho nedávného přehledu je, že roušky fungují. Spolu se zlepšením kvality vzduchu v místnostech a vyhýbáním se přeplněným, nedostatečně větraným místům představují nejlepší způsob, jak se vyhnout infekci dýchacích cest. A naše zjištění podporují dřívější rady, abyste nenosili jen tak nějakou, ale tu nejlepší dostupnou ochranu.“ uvádějí vědci v závěru článku.

Diskuze (10) Další článek: Pytle pod očima, lopata, otisk prstu a další. Známe letošní sadu nových emoji

Témata článku: , , , ,