Vakcíny Pfizer, Moderna i AstraZeneca mají více než 90% účinnost proti těžkému průběhu covidu-19

Francouzské vědecké sdružení EPI-PHARE publikovalo výsledky rozsáhlé studie, jejímž cílem bylo vyhodnotit účinnost očkování proti závažnému průběhu onemocnění covid-19. Zjištění potvrzují, že u osob starších 50 let má očkování více než 90% účinnost.

EPI-PHARE provádí epidemiologické studie o zdravotních přípravcích v reálném životě a své výsledky publikuje v mezinárodních recenzovaných časopisech. V únoru tohoto roku například publikovalo studii, která identifikovala chronická onemocnění a faktory, jež mohou představovat zvýšené riziko vážného průběhu a úmrtí na covid-19.

Očkování má smysl

K posouzení účinnosti očkování v prevenci závažných forem covidu-19 byly provedeny dvě paralelní studie s využitím údajů ze systému SNDS (Système National des Données de Santé; Národní systém zdravotních údajů).

Jedna čítala 15,4 milionů osob ve věku 50 až 74 let (7,7 milionu očkovaných a 7,7 milionu neočkovaných), druhá pak 7,2 milionů osob ve věku 75 a více let (3,6 milionu očkovaných oproti 3,6 milionu neočkovaných). Obě kohorty byly sledovány do 20. července 2021.

Z očkovaných osob ve věku 50 až 74 let dostalo 53,6 % (tj. 4 158 306) vakcínu Pfizer, 7,1 % (tj. 553 676) Modernu a 39,2 % (tj. 3 042 930) AstraZenecu. U osob ve věku nad 75 let bylo 85,3 % (tj. 3 109 133) očkováno Pfizerem, 8,7 % (tj. 315 455) Modernou a 6,1 % (tj. 221 156) AstraZenecou.

Výsledky obou studií se do značné míry shodují a zdůrazňují významnou účinnost všech tří vakcín proti závažným formám covidu-19. Například riziko hospitalizace se dle dat snížilo od 14. dne po podání druhé dávky o více než 90 % u obou kohort a u každé vakcíny. Toto snížení je řádově stejné jako u rizika úmrtí během hospitalizace kvůli covidu-19.

Podle vědců se nezdá, že by se účinnost očkování proti závažným formám covidu-19 během doby sledování do 5 měsíců snížila. Ve skupině starších 75 let byla po pěti měsících sledování u vakcíny Pfizer účinnost 94 %. Ve skupině 50 až 74letých byla po 4 měsících sledování účinnost 97 %. U vakcín Moderna a AstraZeneca bylo sledování příliš krátké na to, aby bylo možné zkoumat jejich účinek po 4 nebo 5 měsících.

Zabírá i na Deltu

V rámci zkoumání dopadu varianty Delta bylo snížení rizika hospitalizace odhadnuto v období začátku šíření této mutace ve Francii, tj. mezi 20. červnem a 20. červencem 2021. V tomto období byla účinnost 84 % ve věkové kohortě 75+ a 92 % ve věkové kohortě 50 až 74 let. Tato čísla sice vycházejí z krátkého časového intervalu, přesto ale poskytují první důkazy o vlivu očkování na snížení rizika.

Odborníci v závěru konstatují, že všechny vakcíny proti covidu-19 jsou vysoce účinné a mají zásadní vliv na snížení rizika závažných forem onemocnění u osob starších 50 let. Pokračující sledování v rámci projektu EPI-PHARE umožní měřit vývoj účinnosti po delší dobu a lépe charakterizovat výsledky proti variantě Delta.

Výsledky studie komentoval na sociální síti Twitter epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar: „Dosud největší studie účinnosti vakcinace u 22,6 mil. osob nad 50 let věku (ve Francii). Dva soubory po 11,3 mil. – očkovaní vs. neočkovaní. Závěr: Očkování poskytuje více než 90% ochranu před hospitalizací i před úmrtím. A platí to i u varianty delta.“

Diskuze (105) Další článek: Tesla přestala nabízet různé varianty Cybertrucku. Kromě toho smazala i jeho podrobnou specifikaci

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,